فروشگاه i poroje

دانلود گزارش کارآموزی شرکت گاز استان فارس (گازرسانی به صنایع) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش کارآموزی شرکت گاز استان فارس (گازرسانی به صنایع)

تعداد صفحات: 110 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش کارآموزی شرکت گاز استان فارس (گازرسانی به صنایع)

مقدمه

گاز , بي آلايش و محور توسعه

پيشگفتار

صنعت گاز

پالايش

انتقال گاز

گازرساني ( توزيع گاز )

سيتي گيت

عمليات فيلتر يا تصفيه گاز

گرم كردن گاز

كنترل كننده هاي عمليات تقليل فشار

ريگلاتور

بوداركردن گاز

جلوگيري از يخ زدگي ريگلاتور

ارتباط مستقيم حجم با فشار و دما

استاندارد گاز طبيعي

ايستگاه T . B . S

ايستگاه هاي T . B .S شهر شيراز

ايستگاه D R S

ايستگاه هاي صنعتي

ايستگاه هاي ميترينگ

كنترل كميتهاي قابل اندازه گيري در ايستگاه هاي تقليل فشار

طرح حالت يكنواخت

حالت غير يكنواخت

كنترل پس خور

فشار

واحدهاي فشار

محاسبه ميزان گاز مصرفي يا ميترينگ در سيتي گيت

خط Stand by

يك رديفه يك مرحله اي

دو رديفه يك مرحله اي

يك رديفه دو مرحله اي

دو رديفه دو مرحله اي

خط باي پاس( by pass )

خط باي پاس براي فيلتر و كنتور

خط باي پاس براي كل خط

انواع فشار

فشار مطلق Absolute pressure

فشار نسبي Relative press. Or Gage press.

فشار خلأ Vacume press. Or Negative press.

وسايل اندازه گيري فشار

مانومتر

انواع مانومتر

مانومتر U شكل

مانومتر مخزن دار

مانومتر مايل

روش كار با مانومترها

لوله بوردون

لوله بوردون فنري شكل و مارپيچ

فشارسنج ديافراگمي

فشارسنج فانوسي

كپسول

مجموعه ديافراگم

دما

ترموكوپل

ترموپيل

عناصر مقاوم

ترميستور

لوله اندازه گيري ارتفاع سطح مايع LEVE1 Gage

لوله فلزي با شيار شيشه اي Sight Glass Tube

استفاده از فشارسنجU شكل

استفاده از فشارسنج نوع ديافراگمي Diaphragm Type

اندازه گيري با فشارگاز(نوع دميدني) Purged Pipe System

روش شناوري

روش غوطه وري

اندازه گيري سطح مايع بوسيله روش نوراني

روش اشعه اي

اندازه گيري جريان گاز

مقدار جريان گاز

استانداردهاي حجم

وسايل اندازه گيري مقدار جريان گاز

كنتورها

كنتورهاي جابجايي

كنتورهاي توربيني

اوريفيس متر

فيلترها

جداكننده هاي چرخشي Scrubbers

فيلترهاي همراه با جداكننده Filter separator

فيلترهاي المنت دار

تميزكاري فيلترها

واحدهاي اندازه گيري دما

درجه سانتيگراد

فارنهايت

رئومور

وسايل اندازه گيري دما

دماسنج هاي غير برقي

دماسنج دوفلزي (BIMETALLIC)

اعمال واحد ابزار دقيق

بازديد و سرويس ماهيانه ايستگاه ها

تعميرات و آزمايش كنتور و تصحيح كننده ها

بازرسي فني از ايستگاه ها

تعميرات اساسي ايستگاه ها

تعميرات اساسي گرمكن ها

قطع و وصل ايستگاه به درخواست امورمشتركين

ساير اعمال واحد ابزار دقيق

طراحي يك پروژه

نكات مهم در طراحي پروژه

فتينگها و لوله ها

شيرها

انواع شيرها

شيرهاي توپي Ball valves

شير دريچه ايGate valve

شيرهاي سماوري

شيرهاي كروي

تهيه برنامه اجرائي كار

موارد ايمني اجراي پروژه ها

عمليات اجرائي

كانال و حفاري آن

استاندارد حفر كانالها

ابعاد كانال براي يك لوله

روشهاي خوابانيدن دو لوله در يك كانال

شيرهاي سوزني

شيرهاي زاويه اي

شيرهاي يكطرفه

شير يكطرفه گردان

شير يكطرفه بلند شونده

گريس ها

گريس روانكاريAodco 733

گريس آب بندي Rockwell 555

گريس پكينگ Rockwell packing

عمليات لوله گذاري

جوشكاري

قطبها در جوشكاري

مدار جوشكاري با قطب مستقيم

مدار جوشكاري با قطب معكوس

عمليات جوشكاري

تميز نمودن محل اتصال

آماده سازي لبه هاي قطعه

انواع پخهاي رايج در جوشكاري ها

مرحله اورنيت كردن قطعه ها

الكترود

خال جوش

پاس اول

پاس دوم

پاسهاي پركننده

Cap pass

پيش گرمي

پس گرمي

عوامل تخريب جوش

ارزيابي جوش

عيوب جوشكاري

تركها

انواع حفره ها يا تخلخلها

سوختگيها

آزمايشهاي غير مخرب

آزمايش بصري

آزمايش صوتي

آزمايش نفوذي

آزمايش راديوگرافي به كمك اشعه ايكس و گاما

خواص پرتونگاري

وسايل راديوگرافي

پرتوافكن ايريديم 192

container

فيلم مخصوص

پنترامتر يا IOI

روشهاي راديوگرافي

Single wall – Single image

Double wall – Double image

Double wall – Treble image

آزمايشات مخرب

عمليات خمكاري

نكات مهم درباره خوابانيدن لوله ها

عمليات پاكسازي شبكه

تهيه اندازه هاي نقشه اجرائي

دفن كردن لوله ها

وظايف واحد تعميرات شبكه

اصول كار ريگلاتورهاي خانگي

ريگلاتورهاي با عملكرد مستقيم

ريگلاتورهاي با عملكرد رله

اصول كار در ريگلاتورهاي با عملكرد مستقيم

احساس كننده

جز, محدود كننده

عامل بارگذار

سيستم هاي ايمني ريگلاتورهاي خانگي

ريگلاتور RF4

مكانيزم قطع گاز در اثر افت فشار خروجي

مكانيزم قطع گازدر اثر ازدياد فشار خروجي

نحوه عمل در حالت ازدياد فشار

نحوه عمل در حالت افت فشار

شير ايمني تخليه

ريگلاتور جونز

عمل قطع گاز در اثر ازدياد فشار

عمل قطع گاز در اثر افت فشار

عملكرد شير ايمني تخليه

فشار محبوس در ريگلاتور سرويس (Lock up pressure )

Droop در ريگلاتور سرويس

تعميرات ريگلاتورها ومعايب

فرسودگي فترها

صداي ريگلاتور

سولفاته شدن مهره هاي برنجي تنظيم فنر

دستكاري ريگلاتورها توسط افراد غير متخصص

ظرفيت ريگلاتورها

سه عامل مهم تعيين كننده ظرفيت ريگلاتورها

تنظيم ريگلاتور

آزمايش ريگلاتورها

اندازه ريگلاتور

كنتور

نشت گاز از شماره اندازها

عدم عبور گاز

تعويض قاب كنتور

نحوه تعويض قاب

صداي كنتور

تست كنتور به كنتور

نحوه كاليبره كردن كنتور بوسيله تعويض چرخ دنده

بررسي ساير اعمال انجام گرفته در واحد امداد

امداد در گازرساني

وظايف كلي افراد امدادگر

عمليات تعميرات امدادي در موقع بروز حادثه

واحد قطع و وصل

قطع گاز مشترك

وصل گاز

مركز پيام

وظايف كلي واحد امداد

مراجعه و پيگيري پيامهاي تلفني مشتركين

انجام فرمهاي امور مشتركين

تعويض كنتور و ريگلاتورهاي معيوب

تعمير كنتور

رفع نشتي از اتصالات انشعاب

مراجعات اتومبيل ها به حمل و نقل

ساير وظايف واحد امداد

حفاظت كاتدي

معيار حفاظت كاتدي

شدت جريان مورد استفاده سيستم حفاظت كاتدي

سيستمهاي حفاظت كاتدي

سيستم گالوانيكي (آندهاي فناشونده)

سيستمهاي جريان تزريقي

مزيت سيستمهاي جريان تزريقي

بسترهاي آندي Ground Beds

آندAnode

گرافيت Graphite

آهن سيليس دار Silicon Iron و آهن پرسيليسHigh Silicon Iron

تيتانيم پلاتيزه شده و تنتالم

آلومينيوم

آندهاي فولادي

قراضه فولاد يا چدن

انواع بستر هاي آندي

بستر آندي موقت TEMPRARY GROUND

بسترهاي آندي سطحيHorizental Ground Beds

بستر آندي پخشي Distributed Ground Beds

بسترهاي آندي چاهي Borlwell Ground Beds

بستر آندي چاهي آبي

توزيع كابلها در جعبه چهار ترميناله منفي ايستگاه تقليل فشار

بستر آندي چاهي زغالي

ابزار و دستگاههاي مورد استفاده در سيستمهاي حفاظت كاتدي

مولتي متر

صفحه ديجيتال (يا در برخي صفحه مدرج و عقربه )

سلكتور (دكمه هاي انتخاب كننده )

ترمينال هاي ورودي و دكمه هاي تنظيم كننده

هاف سل (نيم پيل )

دستگاه منفذيابHoliday Detector

انواع اخطار

وايبروگروند و مگر

فلزياب Pipe locator

پيرسان Pearson

فلنج تسترFlange Tester

ميلر Miller

دستگاه C . Scan

مبدل يكسوساز Transformer Rectifire

كنتاكتورها

تايمر

فيوزها

ولتمتر و آمپرمتر

روغن

حرارت سنج

سيليكاژل

ترانس كاهنده ولتاژ

پلهاي يكسو كننده

رگاولت

روغن ترانس ركتي فاير

سيليكاژل Silica Gel

جعبه اتصال مثبت Positive Box

قرقره نگهدارنده طناب حامل آندها در سيستم چاهي

كابل Cable

هادي كابل

عايق كابل

اتصال كابل ها

اتصال كابل به مدار

اتصال زمين Earthing

روشهاي اتصال زمين Earthing

صفحات فلزي

نوارهاي فلزي يا سيمهاي هادي

لوله ها و ميله هاي فولادي با مغز مسي

مقاومت اتصال زمين

اندازه گيري Misuring

اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك

اندازه گيري پتانسيل نزديك

اندازه گيري پتانسيل لوله

اندازه گيري مقاومت اتصال زمين

اندازه گيري مقاومت الكتريكي خاك

اندازه گيري مقاومت عايقي كابل با دستگاه مگر

آزمايش تداخل كاتدي

وظايف واحد حفاظت كاتديك

بازديد و سرويس ماهيانه ايستگاه ها

اندازه گيري پتانسيل

اندازه گيري جريان آند ايستگاه ها

تعميرات اساسي ايستگاه ها

رفع اشكالات پيش بيني نشده از ايستگاه ها

ترميم پوشش لوله هاي آسيب ديده

رفع نشت كاتديك از علمكها

آبگيري چاههاي زغالي

انجام تست كاتديك شبكه هاي جديد

كنترل صحت كار جداكننده هاي عايق

ترميم و جمع آوري حوضچه هاي P.T.P

تعميرات تجهيزات برقي

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 4 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :