فروشگاه i poroje

دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیمه البرز | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیمه البرز

تعداد صفحات: 81 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیمه البرز
عناوین موجود در پروژه

پیشگفتار
فصل اول
معرفی شرکت بیمه البرز
تاریخچه بیمه البرز
منشور اخلاق حرفه‌ای صنعت بیمه
پایبندی به مقررات و تعهدات
عدالت و انصاف
شفافیت و صداقت
حفظ كرامت انسانی
رعایت حقوق اجتماعی
فصل دوم
معرفی انواع پوشش های بیمه ای
بیمه ها ی مخصوص
بدنه و ماشین آلات كشتی
خطرات تحت پوشش عبارتند از
مسئولیت درقبال اشخاص ثالث
بیمه بدنه كانتینر و مخازن حمل مایعات و موادشیمیائی
بیمه هواپیما
پول‌ در صندوق‌
بیمه‌ نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش
پول‌ درگردش‌
بیمه های مستمری
مستمری ها بر دو نوع می باشند
الف – مستمری تمام عمر
ب- مستمری موقت
جدول نمونه
بیمه های فوت تمام عمر
جدول نمونه
بیمه عمر و تشكیل سرمایه
مقایسه پس انداز بانكی و بیمه عمر
بیمه بدنه خودرو
شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو
فصل اول
كلیات
ماده 1 اساس قرارداد
ماده 2 اصطلاحات
فصل دوم
خسارت ها و هزینه های تحت پوشش
ماده 3 خسارت های تحت پوشش
فصل سوم
خسارتهای مستثناء شده یا غیر قابل جبران
ماده 5 خسارت های مستثناء شده
ماده 6 خسارت های غیر قابل جبران
فصل چهارم
وظایف و تعهدات بیمه گذار
ماده 7 رعایت اصل حد اعلای حسن نیت
ماده 8 پرداخت حق بیمه
ماده 9 اعلام تشدید خطر
ماده 10 اعلام خسارت
ماده 11 عدم اظهارات خلاف واقع
ماده 12 جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت
ماده 13 خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه
ماده 14 انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر
فصل پنجم
فسخ و انفساخ قراردادبیمه
ماده 15 فسخ قرارداد بیمه
الف – موارد فسخ از طرف بیمه گر
ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار
ماده 16 انفساخ قرارداد بیمه
ماده 17 نحوه اعلام فسخ وبرگشت حق بیمه
ماده 18 انتقال مالكیت وسیله نقلیه بیمه شده
فصل ششم
نحوه تعیین وپرداخت خسارت
ماده 19 نحوه تعیین مقدار خسارت
الف- خسارت كلی
ب ) خسارت جزئی
ماده 20 مهلت و نحوه پرداخت خسارت
فصل هفتم
سایرمقررات
ماده 21 بیمه مضاعف
ماده 22 ارجاع به داوری
ماده 23 مهلت اقامه دعوی
ماده 24 قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه
شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
بیمه حوادث سرنشین
نحوه صدور بیمه نامه حوادث سرنشین
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث
نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث
مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث
مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه بدنه
مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه حساب خسارت ثالث جانی (دیه)
مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت سرنشین
مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت ثالث مالی
مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت بدنه
الف ) خسارت جزئی و کلی ( به غیر از سرقت کلی)
ب) خسارت سرقت کلی
بیمه مسئولیت
بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌ ، پیراپزشكان‌ ،دندانپزشكان‌ ،آزمایشگاه‌ ، تشخیص‌ ط‌بی‌ رادیولوژی‌
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشی‌از عملیات‌ ساختمانی‌- عمرانی‌
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ ماشین‌ آلات‌ساختمانی‌ و كارگاهی‌
بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌
بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آتش‌ سوزی‌
بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌
بیمه آتش سوزی
‌بیمه آتش سوزی
انواع‌ بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌ سوزی‌‌
خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌‌
‌زلزله
‌سیل
‌ط‌وفان
سقوط‌ هواپیما
‌شكست‌ شیشه
‌تركیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران
‌دزدی‌ با شكست‌ حرز
ماده‌ 10 قانون‌ بیمه‌
بیمه های مهندسی
بیمه‌ تمام‌ خط‌ر پیمانكاران
خط‌رات‌تحت‌ پوشش
موردبیمه
بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب
خط‌رات‌ تحت‌پوشش
مورد بیمه
بیمه‌بدنه ماشین آلات ساختمانی – راهسازی
بیمه‌ سازه های تکمیل شده
بیمه‌تجهیزات الکترونیک
بیمه‌ شکست ماشین آلات
بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان )
خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست
بیمه سازه های گلخانه
مدت بیمه
بیمه طرح جامع خانوار
بیمه تامین امنیت
بهترین توصیه
آشنایی با طرح
مزایا و تعهدات طرح
یادآوری
فصل سوم
قــانون بیمه
معاملات بیمه
فصل چهارم
آئین‌نامه معاملات
آئین‌نامه معاملات
فصل اول- كلیات
ماده 1- دامنه شمول
ماده 2- تعاریف
ماده 3- طبقه‌بندی معاملات
ماده 4- طبقه‌بندی انواع مناقصات
فصل دوم- سازماندهی مناقصات
ماده 5- كمیسیون مناقصه
ماده 6- وظایف كمیسیون مناقصه
ماده 7- هیات رسیدگی به شكایات
فصل سوم- برگزاری مناقصات
ماده 8- فرآیند برگزاری مناقصات
ماده 9- تامین منابع مالی
ماده 10- روش‌های انجام مناقصه
ماده 11- ارزیابی كیفی مناقصه‌گران
ماده 12- فراخوان مناقصه
ماده 13- اسناد مناقصه
ماده 14- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
ماده 15- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
ماده 16- توضیح و تشریح اسناد
ماده 17- گشایش پیشنهادها
ماده 18- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
ماده 19- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
ماده 20- انعقاد قرارداد
ماده 21- در قرارداد باید نكات زیر قید گردد
فصل چهارم- مقررات مناقصات
ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مكاتبات
ماده 23- مستندسازی و اطلاع رسانی
ماده 24- تجدید و لغو مناقصه
ماده 25- نحوه رسیدگی به شكایات
ماده 26- نحوه برگزاری مناقصه محدود
ماده 27- ترك تشریفات مناقصه
ماده 28- تركیب هیات ترك تشریفات مناقصه
ماده 29- موارد عدم الزام به برقراری مناقصه
فصل پنجم- ترتیب تحویل
فصل ششم- مزایده
ماده 30-
ماده 31
ماده 32- مزایده در معاملات شركت به طرق زیر انجام می‌شود
ماده 33
فصل هفتم- مقررات مختلف
ماده 34- نحوه رسیدگی به شكایات
فصل پنجم
نتیجه گیری
منبع

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 30 دسامبر 2016 به اشتراک بگذارید :