فروشگاه i poroje

گزارش کارآموزی رشته شیمی در نیروگاه حرارتی | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

گزارش کارآموزی رشته شیمی در نیروگاه حرارتی

تعداد صفحات : 113 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارورزی :

گزارش کارآموزی رشته شیمی در نیروگاه حرارتی

تعداد صفحات : 113 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1. مقدمه
1-2. تاریخچه نیروگاه حرارتی
1-3. مشخصات نیروگاه
1-4. سیستمهای اصلی نیروگاه:
1-4-1. توربین
1-4-2. سیستم خنک کن اصلی (Cooling tower Main ) MCT
1-4-3. بویلر:
1-4-4. ژانراتور:
1-4-5.ترانسفورمرها و پست نیروگاه :
1-5. سیستمهای جانبی :
1-5-1. سیستم خنک کن کمکی : (Auxiliary Cooling tower )
1-5-2. واحد هیدروژن سازی (H2 Plant )
1-5-3. CPP/CRP:
1-5-4. بویلر کمکی
1-5-5. دیزل ژنراتور اضطراری و UPS :
1-5-6. سوخت رسانی :
1-5-7. واحد تصفیه :
1-5-7-1. واحد تصفیه بهداشتی:
1-5-7-2. خنثی سازی پساب:
1-5-7-3. وسايل و تجهيزات آتش نشاني :
1-5-9. سيستم هواي فشرده (کمپرسورخانه):
1-6. سیستم های کنترلی نیروگاه :
1-6-1. بخش DCS:
1-6-2. PLC ( Programable Logic Controller ) :
1-6-3. سیستم DEH ( Digital Electro Hydrolic ) :
1-7. اتاق فرمان :
1-8. سیکل آب و بخار در نیروگاه حرارتی :
1-8-1. کندانسور (Condenser) :
1-8-2. گرمکن های فشار ضعیف :
1-8-3. هوازدا : ( Dearator )
1-8-4. گرمکن فشار قوی :
1-8-5. اکونومایزر ( Economizer ) :
1-8-7. سوپر هیتر ( Super Heater ):
1-8-8. ری هیتر ( ( Reheater :
1-8-9. توربین ( Turbin ) :
1-9. استاندارد رنگ ظاهری تجهیزات و تأسیسات نیروگاهی :
1-10. انبار مرکزی :
1-11. آمفی تئاترنیروگاه :
1-12. WORK SHOP:
فصل دوم: نقش شیمی در نیروگاه
2-1. نگاه کلی به نقش شیمی در نیروگاه
2-2. مشکلات آبهای صنعتی :
2-2. تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ های بخار:
2-2-2. تولید بخار با کیفیت پایین:
2-2-3. خوردگی بویلر ها و دیگر سیستم های حرارتی و لوله ها:
2-2-3-1. اشکالات مهم در آب بویلرها و اهمیت تصفیه آن :
2-2-3-2. شکنندگی قلیایی :
2-2-3-3. پدیده حمل، کف، غلیان
2-3. بهبودسازی آب جهت مصارف صنعتی :
2-4. حذف یا کاهش سختی آب:
2-5. روشهای تصفیه شیمیایی و فیزیکی آب :
2-5-1. فیلتراسیون :
2-5-2. فیلتر های کربن اکتیو:
2-5-3. تبادل یونی :
2-6. تعاریف مورد استفاده در واحد تصفیه آب نیروگاه
2-7. کلیات عملکرد – سیستم تصفیه آب نیروگاه
2-7-1. فرآیندهای مختلف در واحدهای یون زدائی :
2-7-2. تصفیه آب با استفاده از رزین تعویض یون:
2-8. تصفيه خانه آب:
2-8-1. فیلتر شنی و کربن اکتیو:
2-8-2. ستون کاتیونی:
2-8-3 دگازر:
2-8-4. ستون آنیونی:
2-8-5. میکسد بد:
2-9. تانک ذخیره و انتقال آب :DM
2-10. تانک ذخیره و تزریق اسید سولفوریک:
2-11. تانک ذخیره و تزریق سود
2-12. مخزن شستشوی معکوس:
2-13. خنثی سازی پساب
2-13-1. منبع هوایی
2-13-2. سیستم هیپوکلریت
2-14. آزمایشهای کنترل کیفیت آب و پساب
2-14-1. اندازه گیری کنداکتیویته آب (قابلیت هدایت الکتریکی آب)” Conductivity ”
2-14-2. اندازه گیری PH آب:
2-14-3. اندازه گیری سختی آب(Hardness) توسط (EDTA)
2-14-3-1. روش اندازه گیری سختی کل ((Total Hardness
2-14-3-2. روش اندازه گیری سختی کلسیم
2-14-3-3. روش اندازه گیری سختی منیزیمی :
2-14-4. اندازه گیری سیلیس (si) با استفاده از محلول فتورکس
2-14-5. اندازه گیری آهن 2و 3 و آهن کل به روش تیتراسیون با EDTA:
2-14-6. اندازه گیری قلیائیت آب (Alkalinity):
2-14-7. اندازه گیری اسیدیته آب(Acidity)
2-14-9. اندازه گیری مس (Cu)
2-14-10. اندازه گیری کلر آزاد Cl2 توسط اسپکتروفتومتری :
2-14-12. اندازه گیری کلرور Cl
2-14-13. اندازه گیری فسفات :PO4-3
2-14-14. اندازه گیری هیدرازین N2H4
2-14-15. اندازه گیری سولفات SO4-2:
2-14-16 اندازه گیری نیتریت NO2
2-14-17. اندازه گیری آمونیاک NH3:
2-14-18. اندازه گیری دی اکسید کربن آزاد CO2:
2-14-19. روش تعیین اکسیژن محلول (D.O) :
2-14-20. روش تعیین کدورت ( Turbidity ) :
2-14-21. اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) : (Chemical Oxygen Demand)
2-14-22. تعیین درصد اسید و سود تجارتی
2-14-23. تعیین درصد هیدرازین و آمونیاک مصرفی :
2-14-25. آشنایی با عملکرد روغن های نیروگاهی
2-14-26. روش تعیین مقدار روغن در آب:
2-14-27. روش رنگ سنج سایبولت (Saybolt):
2-14-28. روش تست اسیدیته روغن :
2-16. قسمتهای دیگری نیروگاه
2-16-1. واحد تزریق مواد شیمیایی و نمونه برداری (Dosing and Sampling):
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول شماره 1-1: مشخصات آب خروجی از سیستم خنک کن اصلی
جدول شماره 1-2: مشخصات نامی این ژنراتور
جدول شماره 3-1: مشخصات آب خروجی از سیستم خنک کن کمکی
جدول شماره 1-4: شرایط آب خروجی از کندانسور
جدول 1-5: شرایط آب خروجی از Dearator
جدول 1-6: شرایط آب خروجی از تانک تغذیه (Feed water Tank)
جدول 1-7: شرایط آب خروجی از اکونومایزر
جدول 1-8: شرایط آب خروجی از درام
جدول 1-9: شرایط آب خروجی از سوپر هیتر ( Super Heater ):
جدول 1-10: راندمان ری هیتر
جدول 1-9: اصطلاحات بکار رفته در شکل توربین
جدول شماره:1-10: تجهیزات موجود در نیروگاه حرارتی
جدول شماره2-1: آب خروجی از واحد تصفیه آب نیروگاه
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1-1: نمای کلی نیروگاه
شکل1-2: عملکرد سیستم خنک کننده
شکل1-3: نمای کلی بویلر نیروگاه
شکل1-4: ترانسفورماتور unit
شکل1-5. سیستم خنک کن کمکی نیروگاه
شکل شماره 1-6: واحد تولید هیدروژن
شکل شماره 7-1: استخرهای تبخیری
شکل شماره 1-8: بویلر کمکی
شکل شماره 1-9: مخازن 35000 مترمکعبی مازوت
شکل شماره 1-10: مخازن گازوئیل
شکل شماره1-11: کمپرسور
شکل شماره 1-12: مخازن ذخیره هوای کمپرسورها
شکل شماره 1-13: اتاق فرمان
شکل شماره 1-14: شمای کلی نیروگاه
شکل شماره 1-15: انبار مرکزی
شکل شماره 1-16: دستگاهای تراش، مته وCNC واحد WORK SHOP
شکل شماره2-2: خط های تصفیه آب

چکیده:
برای تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه حرارتی ابتدا آب دمینه وارد بویلر می شود و در بویلر توسط سوخت فسیلی مانند مازوت و گاز، انرژی حرارتی به آب انتقال داده می شود. و در نتیجه آب تبدیل به بخار می گردد. بخار تولید شده با دما و فشار بالا در داخل بویلر، به توربین هدایت می شود. و با برخورد این بخار به پره های توربین انرژی موجود در بخار به توربین انتقال داده شده، باعث جرخش توربین همزمان با آن ژنراتور و تولید انرژی الکتریکی در خروجی ژنراتور می شود. این انرژی از طریق ترانس اصلی به شبکه سراسری برق انتقال داده می شود. پس از انتقال انرژی بخار به توربین، این بخار در کندانسور توسط آب خنک کن تقطیر شده، سیکل فوق مجددا تکرار می گردد.

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 36000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 43 بار دسته بندی : تاريخ : 18 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :