فروشگاه i poroje

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملي نفت ايران | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملي نفت ايران

تعداد صفحات: 40 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملي نفت ايران

1-1- مقدمه
1-2- اهداف و مزایای سیستم
1-3- خلاصه
1-4- روش عملیات
1-4-1 روش مكانیزه فوق العاده ها
1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند
1-4-3 فوق العاده های ثابت و متغیر
فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند
فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند
1-4-4 فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها
سه ماهه
سالیانه
ماهیانه
روزانه
ساعتی
1-5- انتقال اطلاعات
1-5-1 اطلاعات ورودی
الف) حذف و قطع پرداخت
مبلغ
ب تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده
ستون ثابت و متغیر
1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات
1-6- ضمایم( حقوق پایه )
1-6-الف
علت پرداخت
شرایط پرداخت
شماره رمز پرداخت
1-6-فوق العاده بدی آب و هوا
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
نحوه محاسبه
محرومیت از مطب
دور ی از خانواده اقماری
نحوه محاسبه
فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران
شرایط پرداخت
فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر
فوق العاده اضافه كاری كارمندان
شرایط پرداخت
نحوه محاسبه
بازخرید مرخصی
مقررات مربوط به مرخصی كارمندان
بخش 1-2 وامها
مقدمه
وامها را میتوان به دو نوع زیر تقسیم نمود
مزایای وامها
تبادل اطلاعات
قسمت درخواست وام
قسمت تضمین وام
قسمت تأیید امور اداری
قسمت اطلاعات مربوط به وام
قسمت دستور پرداخت
قسمت برگ اعلام وام كارمندان
وامها
خلاصه
محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا
محاسبه فوق العاده ویژه
2-1 خالص حقوق
اطلاعات پایه سیستم حقوق
2-2-نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه
3-نحوه محاسبه پس انداز
مالیات بر درآمد
2-4 نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق
2-5 محاسبه خالص حقوق
صورت حساب حقوق
عنوان
شماره گزارش
تاریخ
مأخذ
شرح
بدهكار / بستانكار
جمع ستونها
جمع ستونها
مانده صورتحساب
تذكر
گزارش فوق شامل
1-عنوان گزارش
2-متن گزارش
3-جمع ستونهای منابع .
حسابداری حقوق
اهداف و مزایا
الف اهداف
ب مزایا
الف خلاصه
عملیات حسابداری
5-4-3- ذخیره های سالیانه
5-4-4- ذخیره های ماهیانه
5-6-5 حساب حق بیمه كارمندان
7-6-6 حساب پس انداز كارمندان
5-6-8 حساب عوارض برق كارمندان ایرانی/ خارجی
5-6-20 ذخیره های پایان سال
نحوه محاسبه
نحوه تهیه برگ حضور و غیاب و ارسال به واحدها
افزایش /كاهش دستمزد كارگران
توضیح (1)
توضیح (2)
كارگرانی كه برگ حضور و غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود
1-محاسبه دستمزد در ایام تعطیل كارگر روز كار( رمز پ/ب 205 )
2-محاسبه دستمزد ایام استراحت كارگر نوبتكار( رمز پ/ب 201)
3-محاسبه دستمزد ایام تعطیل كارگر نوبتكاری( رمز پ/ب 205)
رمزهای موجود در جدول رمزهای حضور و غیاب كارگران بشرح زیر می باشد
1-محاسبه اصل دستمزد ایام كار ( كارگران روزكار عادی و نوبتكاری ) – رمز پ/ ب 201
2-محاسبه دستمزد ایام پنجشنبه, جمعه روزكاران عادی – روز 201
نحوه تكمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد
بیماری كارگران
محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری
مرخصی با تاریخ ماه گذشته و ماه جاری
نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی
فرمول محاسبه نوبتكاری
محاسبه بازخرید مرخصی
بخش6 بازخرید مرخصی
فوق العاده ها
كلیات
فوق العاده مسكن
نحوه محاسبه
توجه
بخش10 فوق العاده ترمیم درآمد
فوق العاده عائله مندی
مالیات
نواحی محروم و دور افتاده از كشور
حق بیمه تأمین اجتماعی
گروه بندی كارگران- محاسبه دستمزد حالات ویژه
كارگران زیر پوششی گروه 21
كارگران پیمانی گروه 31
كارگران تعلیقی
كارگران بیكار
كارگران لا علاج
نحوه پرداخت دستمزد كارگران
روش گرد كردن مبلغ دستمزد خالص
عنوان بخش علی الحساب نیمه ماه
عملیات سیستم دستمزد كارگران
ویرایش عمومی
روز اشتباه 2
روز اشتباه 7
روز اشتباه 8
روز اشتباه 9
روز اشتباه 11
روز اشتباه16
روزاشتباه 17
روز اشتباه 18
اصلاح اشتباهات ویرایش
ویرایش مقابله ای
بودجه
15-1 تعریف بودجه
15-2 هدف بودجه
15-3 روشهای مختلف بودجه (در صنعت نفت)
15-4 مراحل بودجه
15-5 تفاوت بین قسمتهای تشكیل دهنده بودجه
در حسابداری صنعتی
پیش بینی بودجه در سازمانها
15-6 تصویب ( اعلام ) بودجه
اجرا
نظارت
نظارت حین اجرا
15-7 اصول بودجه
بودجه فروش
بودجه تولید
برای بودجه خرید
در شركتهای دولتی
هزینه های جاری
ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها
چگونگی رمز واحد/شركت
عنوان بخش
بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری
شرح انواع حسابهای هزینه های جاری
حساب نوع 10- ( هزینه های جاری)
حسابهای نوع 12 الی 17 ( دستور كارهای تعمیراتی)
منشأ هزینه
بخش 17 فرم ها و اسناد
1- سند پرداخت
2- رسید وجه
3- سند روزنامه
4- اعلامیه بدهكار
5- اعلامیه بستانكار
منابــع و مأخــذ

قیمت محصول : 24000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 9 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :