فروشگاه i poroje

دانلود کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

تعداد صفحات: 91 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

1-1 1- کلیات
1-2 تاریخچه سازمان
1-3 مقدمه
1-4 دامنه کاربرد
2- مرجع قانونی
3- واژگان و تعاریف
4- سیستم مدیریت کیفیت
4-1 الزامات عمومی
4-2 الزامات مستند سازی
4-2-1 کلیات
4-2-2 نظامنامه کیفیت
4-2-3 کنترل مستندات
4-2-3-1 مشخصات مهندسی
4-2-3-2 تغییرات مهندسی
4-2-4 کنترل سوابق کیفیت
4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق
5- مسئولیت مدیریت
5-1 تعهد مدیریت
5-1-1 کارایی فرآیند
5-2 تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی)
5-3 خط مشی کیفیت
5-4 طرح ریزی
5-4-1 اهداف کیفیتی
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
5-5 مسئولیت , اختیار و ارتباطات
5-5-1 مسئولیت و اختیار
5-5-1-1 مسئولیت کیفیت
5-5-1-2 نمودار سازمانی
5-5-1-3 ماتریس ارتباطات
5-5-2 نماینده مدیریت
5-5-2-1نماینده مشتری
5-5-3 ارتباطات داخلی
5-6 بازنگری مدیریت
5-6-1 کلیات
5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
5-6-2 ورودی های بازنگری
5-6-3خروجی ها ی بازنگری
6- مدیریت منابع
6-1 فراهم آوری و تامین منابع
6-2 منابع انسانی
6-2-1 کلیات
6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش
6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول
6-2-2-2 آموزش
6-2-2-3 آموزش حین کار
6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان
6-3 زیر ساخت
6-3-1 طرح ریزی کارخانه,تسهیلات و تجهیزات
6-3-2 طرحهای اقتصادی
6-4 محیط کار
6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول
6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی
6-4-2 پاکیزگی محیط کار
7- تحقق محصول
7-1 طرح ریزی تحقق محصول
7-1-1- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی
7-1-2 معیار پذیرش
7-1-3 رازداری
7-1-4 کنترل تغییرات
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری
7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول
7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری
7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول
7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی
7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان
7-2-3 ارتباط با مشتری
7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی
7-3 طراحی و توسعه
7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
7-3-2-1 ورودی طراحی محصول
7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت
7-3-2-3مشخصات ویژه
7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه
7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت
7-3-4بازنگری طراحی و توسعه
7-3-4-1پایش
7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه
7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه
7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی
7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه
7-3-6-3 فرآیند تایید محصول
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه
7-4 خرید
7-4-1 فرآیند خرید
7-4-1-1 تطابق با قوانین
7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده
7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری
7-4-2داده های خرید
7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده
7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی
7-4-3-2 پایش تامین کننده
7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی
7-5 تولید و ارائه خدمات
7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات
7-5-1-1 طرح کنترل
7-5-1-2 دستورالعمل های کاری
7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار
7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید
7-5-1-6 برنامه ریزی تولید
7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات
7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری
7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات
7-5-3 شناسایی و رد یابی
7-5-4 اموال مشتری
7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری
7-5-5 نگهداری محصول
7-5-5-1 انبارش موجودی
7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری
7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون
7-6-3 الزامات آزمایشگاه
7-6-3-1آزمایشگاه داخلی
7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی
8-اندازه گیری, تجزیه و تحلیل بهبود
8-1 کلیات
8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری
8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری
8-2 پایش و اندازه گیری
8-2-1 رضایت مشتری
8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی
8-2-2 ممیزی داخلی
8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت
8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی
8-2-2-3 ممیزی محصول
8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی
8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی
پایش و اندازه گیری فرآیندها
8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول
8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد
8-2-4-2 قطعات ظاهری
8-3 کنترل محصول نامنطبق
8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی
8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق
8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده
8-3-3 اطلاعات مشتری
اجازه ارفاقی مشتری
8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف
8-4 تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها
8-5 بهبود
8-5-1 بهبود مستمر
8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان
8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت
8-5-1-3 طرح بهبود مستمر
8-5-2 اقدام اصلاحی
8-5-2-1 حل مسئله
8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی
8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی
8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی
8-5-3 اقدام پیشگیرانه
8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 3 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :