فروشگاه i poroje

گزارش کارآموزی امور خطوط لوله كرج (اداره گازرسانی) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

گزارش کارآموزی امور خطوط لوله كرج (اداره گازرسانی)

تعداد صفحات: 75 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

گزارش کارآموزی امور خطوط لوله كرج (اداره گازرسانی)

خلاصه فهرست

فصل اول ایستگاه تقلیل فشار گاز و كمیتهای قابل اندازه‌گیری
فصل دوم اختمان فیلترها و انواع آنها
فصل سوم اصول تقلیل فشار و آشنایی با ساختمان رگلاتورها
فصل چهارم اصول كار كنتورها و تصحیح كننده‌ها
فصل پنجم تجهیزات ایمنی ایستگاهها و آشنایی با ساختمان شیرهای اطمینان و شیرهای قطع فشار
فصل ششم گرم‌كنندگی گاز و ساختمان گرمكن‌ها
فصل هفتم وسائل موجود در واحد تعمیرات و شبكه, گرفته شده از اینترنت
فصل هشتم گزارش ماهانه تیر 82 مربوط به خطوط لوله مركز و غرب
فصل نهـم ارائه چندنمونه نقشه راهنمای خیابانهای مربوط به واحدتعمیرات وشبكه وو احدحفاظت اززنگ

ریز مطالب

فصل اول
ایستگاههای تفلیل فشار گاز
واحدهای فشار
جدول تبدیل واحدهای فشار
انواع فشار
1- فشار نسبی
2- فشار مطلق
3- فشار خلاء
نمودار انواع فشار
وسائل اندازه‌گیری فشار
مانومتر
طرز كار با مانومترها
لوله بوردون
لوله C شكل
لوله‌های حلزونی
لولة حلقوی
بلوز(فانوسی
كپسول
مجموعه دیافراگم
درجه حرارت یا دما
تعریف
واحدهای اندازه‌گیری دما
الف) سانتیگراد
ب) فارنهایت
ج) رئومور
تبدیل واحدها
درجه حرارت مطلق
وسائل اندازه‌گیری دما
الف ) ترمومترهای غیر برقی
ترمومترهای ساخته شده از دو فلز غیر همجنس BI- Meralic thermo meter
ترمومترهای الكتریكی
فلزات گروه كمیاب و گرانبها
فلزات گروه ارزان و متداول
جریان گاز
مقدار جریان گاز
وسائل اندازه‌گیری مقدار جریان گاز
1- كنتورها
الف) كنتورهای جابجایی
ب) كنتورهای توربینی
2- اریفیس متر
اندازه‌گیری سطح مایع
سطح مایعات
1- روش‌های دستی
2- روش‌های فشاری
3- شیشه‌های نشاندهنده
5- روش غوطه وری
4- روش شناوری
ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار
فصل دوم
فیلتـرها
1- جداكنندهای چرخشی Scrubbers
2- فیلترهای همراه با جداكننده Filter Sparator
3- فیلترهای المنت دار
تمیزكاری فیلترها
فصل سوم
تقلیل فشار

تئوری برنولی
DROOP رگلاتور
ب ) اثر شیر مانع در میزان
اثر دیافراگم در DROOP رگلاتور
رگلاتورهای پایلوت‌دار Pilot Operated Regalator
گروه‌بندی رگلاتورها
بهم بستن رگلاتور
طرز تنظیم رگلاتورهای Active – Monitor
بستن رگلاتورها بصورت موازی
ظرفیت رگلاتور
فصل چهارم
كنتـورهـا
انواع كنتورها
1- كنتورهای جابجایی
2- كنتورهای توربینی
3- سایر كنتورها
كنتورهای توربینی
ظرفیت كنتورها
خطاهای اندازه‌گیری
1. نوسان‌ساز HF
2. نوسان‌ساز LF
3. نوسان‌ساز MF
طریقه آزمایش كنتورهای توربینی
تصحیح كننده كنتور
تحصیح كننده‌ها
بررسی صحت كار تصحیح‌كننده‌ها
فصل پنجم
شیرهای اطمینان ـ شیرهای قطع فشار

تجهیزات ایمنی ایستگاههای تقلیل فشار
شیرهای اطمینان
انواع شیرهای اطمینان
1. شیرهای اطمینان فنری
طریقه تنظیم شیرهای اطمینان
شیر قطع فشار High Press Shutoff Valve
شیرهای قطع فشار با عمل كننده مكانیكی
شیر قطع فشار با عمل‌كننده نیوماتیكی
فصل ششم
گرم كنندگی گاز
گرمكن‌ها
1- محفظه كرمكن
2- gas tube لوله‌های گاز
3- Fire tube آتشدان

4- دودكش
5- محفظه احتراق
سیستم تأمین و كنترل سوخت
سیستم كنترل گرمگن
1- ترموكوپل
2- ترموستات
3- یونیزاسیون
نصب گرمكن‌ها
هنگام نصب گرمكن‌های گاز باید به موارد ذیل توجه نمود
فصل هفتم
اتصالات داكتیل
اتصالات داكتیل
ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ایران
ایمنی و آتش‌نشانی
ایمنی پیش نیار بهره‌وری است, ایمنی تكریم ارزش‌های انسانی است و در مجموع ایمنی عین زندگی است.
خلاصه اقدامات مهم
رئیس مهندسی و تحلیل سیستم‌ها
الف – تشكیل و شركت در جلسات
توضیح
ب – مكاتبات و ارتباطات
كارشناسان ارشد واحد مهندسی و تحلیل سیستم‌ها
نگهداشت سیستم‌های مكانیزه
برنامه ریزی , گزارشات و آمار و اطلاعات
خدمات پیمان‌ها
رئیس امور اداری
الف ـ تشكیل و شركت در جلسات
توضیح ‌
ب – مكاتبات و ارتباطات
برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی
روابط كار و مددكاری اجتماعی
جدول اقدامات اداری
آمار كاركنان سازمان امور خطوط لوله مركز و غرب
اعزام پرسنل به دوره‌ها / سمینارهای خارج از امور
فعالیت‌های كتابخانه
سایر فعالیت‌ها
خدمات دفتر و رفاهی
فعالیت‌های درمانگاه گاز ری
آمار پرسنل
فعالیت‌های جاری درمانگاه گاز ری
آمار مراجعین و اعزام‌ها به مراكز درمانی صنعت نفت
ملاحظات
امور مالی
الف – خلاصه دریافت و پرداخت خزانه‌‌داری امور مالی
ب ـ شرح پرداخت‌ها از حزانه داری امور مالی
كالای امور
رئیس عملیات امور
الف ـ تشكیل و شركت در جلسات
توضیح ‌
ب – مكاتبات و ارتباطات
تعمیرات اساسی و نوسازی
گزارش اقدامات مهم واحدهای تعمیرات اساسی و نوسازی
الف – گزارش ماهانه ایستگاه‌ها

بهره‌برداری ایستگاههای تقویت فشار گاز
جدول كلی ساعات كاركرد توربین‌ها و مولدهای برق ایستگاه‌های تقویت فشار
مشخصات كلی خطوط لوله حوزه استحفاظی امورخطوط لوله مركزوغرب جمعاً به طول 502/3052 كیلومتر
مشخصات كلی خطوط لوله حوزه استحفاظی امورخطوط لوله مركزوغرب جمعاً به طول 502/3052 كیلومتر
مشخصات كلی خطوط لوله حوزه استحفاظی امورخطوط لوله مركزوغرب جمعاً به طول 502/3052 كیلومتر
خط لوله
الف – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات تهران (153/850 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً56)
ب – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات ساوه (606/361 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً56)
ج – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات قزوین (580/601 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً56)
د – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات اراك (042/443 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً30)
ه‍ – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات همدان (943/444 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً30)
و – خطوط لوله حوزه استحفاظی مركز تعمیرات كرمانشاه (306/304 كیلومتر خط لوله از ً2 الی ً20)
شیرهای خدكار خطوط لوله
كنترل حریم
حفاظت از زنگ
عملیات ساختمانی
حمل و نقل
الف – تعمیرات
ب – خدمات
ج – آمار خودروها
اندازه‌گیری گاز
نمودار مقایسه‌ای گاز دریافتی امور برحسب میلیون متر مكعب
مخابرات
مستغلات
روابط عمومی
پرسنل تعمیرات شبكه جهت اطلاع و مطالعه
تضمین كیفیت
T.B.S = TOWN BOURD STATION
تزریق گاز
طریقه نقشه خواندن
ابزار دقیق
ایستگاه تقلیل فشار درون شهری T.B.S
C.G.S
حفاظت از زنگ
هافل ( الكترود منفی)
ولت متر
اتصالات پلی اتیلنی

قیمت محصول : 24000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 12 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :