فروشگاه i poroje

پروژه کارشناسی کاربرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه کارشناسی کاربرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک

تعداد صفحات : 81 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

پروژه کارشناسی کاربرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک

تعداد صفحات : 81 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: کاربرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک
1-1- چکیده
1-2- مقدمه
1-3- پیشینه تحقیق
1-4- مدل ریاضی برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزین ماشین آلات
1-4-1- تعریف مسأله و تشریح عوامل مؤثر بر طراحی یک مدل ریاضی
1-4-2- صورت بندی مدل ریاضی
1-4-3- روش حل مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
1-5- ویژگی های الگوریتم ژنتیک مختلط پیشنهادی
1-6- اجرای مدل در یک نظام واقعی
1-7- نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل دوم: الگوريتم ژنتيك
2-1- مقدمه
2-2- الگوریتم ژنتیک
2-3- مكانيزم الگوريتم ژنتيك
2-4- عملگرهاي الگوريتم ژنتيك
2-4-1- کدگذاری
2-4-2- ارزیابی
2-4-3- ترکیب
2-4-4- جهش
2-4-5- رمزگشايي
2-5- چارت الگوريتم به همراه شبه كد آن
2-5-1- شبه كد و توضيح آن
2-5-2- چارت الگوریتم ژنتیک
2-6- تابع هدف
2-7- روش‌های کد کردن
2-7-1- کدینگ باینری
2-7-2- کدینگ جایگشتی
2-7-3- کد گذاری مقدار
2-7-4- کدینگ درخت
2-8- نمایش رشته‌ها
2-9- انواع روش‌های تشکیل رشته
2-10- باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغيرها
2-10-1- تعداد بيت‌هاي متناظر با هر متغير
2-11- جمعيت
2-11-1- ايجادجمعيت اوليه
2-11-2- اندازه جمعيت
2-12- محاسبه برازندگي (تابع ارزش)
2-13- انواع روش‌های انتخاب
2-13-1- انتخاب چرخ رولت
2-13-2- انتخاب حالت پایدار
2-13-3- انتخاب نخبه گرایی
2-13-4- انتخاب رقابتی
2-13-5- انتخاب قطع سر
2-13-6- انتخاب قطعی بریندل
2-13-7- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده
2-13-8- انتخاب مسابقه
2-13-9- انتخاب مسابقه تصادفی
2-14- انواع روش‌های ترکیب
2-14-1- جابه‌جایی دودوئی
2-14-2- جابه‌جایي حقيقي
2-14-3- ترکیب تک‌نقطه‌ای
2-14-4- ترکیب دو نقطه‌ای
2-14-5- ترکیب n نقطه‌ای
2-14-6- ترکیب یکنواخت
2-14-7- ترکیب حسابی
2-14-8- ترتیب
2-14-9- چرخه
2-14-10- محدّب
2-14-11- بخش نگاشته
2-15- احتمال تركيب
2-16- تحليل مكانيزم جابجایي
2-17- جهش
2-17-1- جهش باينري
2-17-2- جهش حقيقي
2-17-3- وارونه سازی بیت
2-17-4- تغییر ترتیب قرارگیری
2-17-5- وارون سازی
2-17-6- تغییر مقدار
2-18- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک
2-19- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی
2-19-1- الگوریتم ژنتیکی سری
2-19-2- الگوریتم ژنتیکی موازی
2-20- مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم‌های طبیعی
2-21- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک
2-22- محدودیت‌های GAها
2-23- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها
2-23-1- استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک
2-23-2- استراتژی رَدّی
2-23-3- استراتژی اصلاحی
2-23-4- استراتژی جریمه‌ای
2-24- بهبود الگوریتم ژنتیک
2-25- چند نمونه از کاربردهای الگوریتم‌های ژنتیک
فصل سوم: حل مسأله تخصیص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسیله الگوریتم ژنتیک
3-1 مقدمه
3-2 شرح مسأله
3-3 الگوریتم ژنتیک دو فاز
3-3-1 نمایش کروموزوم و تابع هدف
3-4 الگوریتم ژنتیک
3-4-1 جمعیت اولیه و مجموعه برتر
3-4-2 Corssover
3-4-3 Mutatuion
3-4-4 انتخاب(Select)
3-5 الگوریتم ژنتیک
3-6 نتیجه گیری
منابع
Abstract
فهرست اشکال
شکل(1-1): ساختار هر کروموزوم
شکل(1-2): مقادیر متغیرهای
شکل(1-3): مقایسه نتایج حاصل از حل مدل ریاضی و اجرای الگوریتم ژنتیک
شکل(2-1): چارت الگوریتم ژنتیک
شکل(2-2): ترکیب تک نقطه
شکل(2-3): ترکیب جایگشتی
شکل(2-4): جهش: کدینگ جایگشتی
شکل(2-5): جهش: کدینگ مقدار
شکل(2-6): کدینگ درختی
شکل(2-7): نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی
شکل(2-8): روش سری
شکل(2-9): روش محاطی
شکل(2-10): چرخ رولت
شکل(2-11): جابجایی چند نقطه
شکل(2-12): ترکیب تک ‌نقطه‌ای
شکل(2-13) ترکیب دو نقطه‌ای
شکل(2-14): ترکیب یکنواخت
شکل(2-15): شبیه سازی جهش به کمک نمودار
شکل(2-16): جهش باینری
شکل(2-17): جهش: وارونه سازی بیت
شکل(2-18): جهش: تغییر ترتیب قرارگیری
شکل(2-19): جهش: وارون سازی
شکل(2-20): جهش: تغییر مقدار
شکل(2-21): نمودار بررسی رابطه های جمعیت، کیفیت جواب و معیار توقف با یکدیگر
شکل(3-1): نمونه ای از یک پروژه
شکل(3-2): برنامه ریزی جلوگر برای کروموزوم I(1)
شکل(3-3): برنامه ریزی جلوگر برای کروموزوم I(2)
شکل(3-3): شبه کد الگوریتم ژنتیک

چکید
در این پروژه، با استفاده از یک مدل ریاضی روش جدیدی جهت برنامه ریزی همزمان توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات با انجام تجزیه و تحلیل معیارهای مالی، عملیاتی و سرمایه گذاری ارایه می گردد. از آنجا که راهبردهای هر سازمان با طرح های ظرفیتی تبیین می شود و از طرفی اجرای چنین طرح هایی مستلزم هزینه های بسیار بالا و در عین حال غیر قابل برگشت است از این رو فرایند تصمیم گیری در مورد طرح های توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات مسأله ای حساس و پیچیده در مراکز صنعتی است
مدل ریاضی از نوع برنامه ریزی عدد مختلط شامل متغیرهای پیوسته ی صفر و یک است، با توجه به اینکه مدل حاصل بسیار پیچیده و بزرگ است و قابل حل با روشهای تحلیلی نیست از این رو روش حل این مسأله را با در نظر گرفتن ویژگی های مدل ریاضی توسعه می یابد، این مدل در چارچوب الگوریتم ژنتیک مختلط طراحی می گردد
حال با استفاده از الگوریتم ژنتیک زمان بندی و تعیین الویت های اجرای طرح های توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات با اهدافی نظیر پاسخگویی به تقاضای قابل افزایش، به روز آوری ماشـین آلات، حفظ سهام بازار و قدرت رقابتـی افزایش نرخ بازدهی آتی سرمـایه گذاری و … که نیاز به یک ساز و کار منطقی و ابزار پشتیبانی دارد را تنظیم نماییم.

کلمات کلیدی
الگوریتم ژنتیک، زمان بندی، مدل ریاضی، تجزیه و تحلیل، ماشین آلات

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 75000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 23 بار دسته بندی : تاريخ : 16 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :