فروشگاه i poroje

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

تعداد صفحات: 76 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

خلاصه طرح

در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

سایر عناوین موجود

فصل اول – چكیـده نتایج

بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون
چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون

فصل دوم – كلیــــات

مقدمه
(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول
(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب
1-حل نشدن در هیچ یك از حلالهای شیمیایی
2-(3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش

فصــل سوم – بررسیهای فنی

مقدمه
(1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه
(1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند
الف – مخلوط صحیح
ب – شكل دهی مقدماتی
ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق
د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات
(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید
الف – اكستروژن و انواع آن
1اكسترودر تك پیچه
اكستردر پیستونی
ب- روشهای تولید ورقه های نازك
(3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید
(2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد
مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود
هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت
الف – الك كردن
ب – مخلوط كردن
ج – شكل دهی مقدماتی
د – اكستروژن
ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق
و – خشك كردن
ز – كشیدن و شكاف دادن
ح – پیچیدن نهایی
(3-3) – كنترل كیفیت
( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید
( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول
( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد
(5-3)- مواد اولیه
(1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن
ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن
(2-5-3)- روان كننده
(4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی
(5-5-3)- كارتن برای بسته بندی
(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی
جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون
(6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد
جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی
(1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات
(7-3) تاسیسات عمومی
تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود
(1-7-3)- آزمایشگاه
(2-7-3)- تعمیر گاه
(3-7-3)- ترابری
(4-7-3)- گرمایش
(5-7-3)- سوخت رسانی
جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی
(6-7-3)- سرمایش
(7-7-3)آب رسانی
(8-7-3)- تهویه و هوای فشرده
(9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست
(10-7-3)- اطفاء حریق
(11-7-3)- باسكول
(12-7-3) برق رسانی
الف – برق مورد نیاز خط تولید
ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی
(جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان
جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی
ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه
د- دیزل ژنراتور
(13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری
(8-3)- نیروی انسانی
(1-8-3)- مدیریت و مهندسی
(2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه
(3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه
(4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات
(5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه
جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی
(9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی
الف – سالن تولید
محاسبه سالن تولید
ب – انبارها
ج- مساحت تاسیسات
د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی
ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی
جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی
(10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح
جدول زمانبندی اجرای طرح

فصل چهــارم – بررسیهای مالی و اقتصادی

مقدمه
(1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد
(1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز
جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه
(2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز
(31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی
(2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح
(1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید
جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید
(2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی
الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه
ب- گرمایش
ج- سرمایش
د- آب
ه- نجهیزات دفع آلودگی
ز- برق
ح – سوخت رسانی
ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی
جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی
(3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه
(4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری
(6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری
(3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه
(1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد
(2-3-4)- سرمایه ثابت
(3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری
(4-4)- هزینه های تولید
(5-4)- برآورد هزینه های سالانه
(6-4)- محاسبه قیمت فروش
(7-4)- شاخصهای اقتصادی
(8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح
1-2 برنامه تولید سالانه
جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح
هزینه های عملیاتی
هزینه های غیرعملیاتی
سرمایه در گردش
بازپرداخت
پرداخت
دارائی ها
دارائی های جاری
دارائی های ثابت
بدهی ها
جدول محاسبه ارزش افزوده
جدول محاسبه سهم منابع داخلی
درصد ارزش افزوده
درصد ارزش افزوده بر مبنای هزینه تولید
درصد ارزش افزوده بر مبنای هزینه تولید
درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش
درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش
درصد سهم منابع داخلی
درصد سهم منابع داخلی
هزینه نقطه سربه سر
درصد سهم منابع داخلی
درصد تولید در نقطه سر به سر
نرخ بازگشت سرمایه
سالهای برگشت سرمایه
نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت
نسبت سرمایه گذاری ثابت سرانه
نسبت سرمایه گذاری ارزی
نسبت ماشین آلات به سرمایه ثابت
نسبت كاركنان تولید به كل كاركنان
فروش سرانه
سطح زیربنای سرانه
متوسط حقوق سرانه
1نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه
نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدی
9-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی
قسمت سوم پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش
1-3 سرمایه ثابت
1-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز
2-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی
5-1-3 وسائط نقلیه

قیمت محصول : 15000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 28 فوریه 2017 به اشتراک بگذارید :