فروشگاه i poroje

پروژه پایانی بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر ( علوم اجتماعی) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه پایانی بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر ( علوم اجتماعی)

تعداد صفحات : 73 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع تحقیق :

پروژه پایانی بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر ( علوم اجتماعی)

تعداد صفحات : 73 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه وبیان مسأله
1-2- تعریف موضوع تحقیق
1-3- اهمیت وارزش تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 –اهداف کلی تحقیق
1-4-2- اهداف جزئی تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- روش انجام تحقیق
1-7- محدودیتهای تحقیق
الف) محدودیت محتوایی تحقیق
ب) محدودیت افراد درتحقیق
ج) محدویت مکانی تحقیق
د) محدودیت زمانی تحقیق
1-8- تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
8-1-1- الف) تعاریف مفهومی
8-1-1-1 اعتیاد
1-8-2 عوامل خانوادگی
1-8-2-1- تریاک
1-8-2-1- مواد مخدر
1-8-2-3- اعتیاد
1-8-2-4- مشکلات خانوادگی
1-8-2-5- تضعیف قیود اجتماعی
1-8-2-6- وجود دوستان معتاد
1-8-2-7- برچسب زنی ازسوی دیگران
8-2-1- ب) تعاریف عملیاتی
8-2-1- 1- موادمخدر
8-2-1- 2- اعتیاد
8-2-1- 3- مشکلات خانوادگی
8-2-1- 4- تضعیف قیود اجتماعی
8-2-1- 5- وجود دوستان معتاد
8-2-1- 6- برچسب زنی ازسوی دیگران
2-1- پیشینه داخلی
2-2پیشینه خارجی
ب) ادبيات تحقيق
3-2 مواد مخدر
3-1- مقدمه
3-2- روش اجرای تحقیق
3-3- جامعه ونمونه آماری
3-4- روشها وابزارجمع آوری اطلاعات
3-5 – تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات
3-1- مقدمه
3-2- روش اجرای تحقیق
3-3- جامعه ونمونه آماری
3-4- روشها وابزارجمع آوری اطلاعات
3-5 – تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات
3-6- آلفاي كرونباخ فرضيه اول:
3-7- آلفاي كرونباخ فرضيه دوم:
3-8- آلفاي كرونباخ فرضيه سوم:
3-9- آلفاي كرونباخ فرضيه چهارم:
3-10- آلفاي كرونباخ كلي فرضيات:
4-1- مقدمه
4-2- توصيف آزمون متغيرهاي تحقيق
4-2-1- متغيرجنسيت
4-2-2- متغيرتحصيلات
4-2-3- متغيرنوع اعتياد
4-2-4- متغيرمقدارمصرفمواد
4-2-5- توصيف آزمون متغيرمشكلات خانوادگي
4-2-6- توصيف آزمون متغيرتضعيف قيود اجتماعي
4-2-7- توصيف آزمون متغير وجود دوستان معتاد
4-2-9- توصيف آزمون متغي ربرچسب زني ازسوي ديگران
4-2-10- توصيف آزمون متغيرگرايش جوانان به مصرف موادمخدر
4-1- مقدمه
4-2- توصيف متغيرهاي تحقيق
4-2-1- متغيرجنسيت
4-2-2- متغيرتحصيلات
4-2-3- آزمون متغيرنوع اعتياد
4-2-4)آزمون متغيرمقدارمصرف مواد
4-2-5) توصيف آزمون متغيرمشكلات خانوادگي
4-2-6- توصيف آزمون متغيرتضعيف قيود اجتماعي
4-2-7- توصيف آزمون متغيروجوددوستان معتاد
4-2-9- توصيف آزمون متغيربرچسب زني ازسوي ديگران
4-2-10- توصيف آزمون متغيرگرايش جوانان به مصرف مواد مخدر
5-1- مقدمه
5-2- نتيجه گيري
5-3 پيشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتيجه گيري
5-3 پيشنهادات
منابع ومآخذ
فهرست جداول و نمودارها

جدول(4-1)توصيف آزمون متغيرجنسيت
جدول(4-2)توصيف آزمون متغيرتحصيلات
جدول(4-3)توصيف آزمون متغيرنوع اعتياد
جدول(4-4)توصيف آزمون متغيرمقدارمصرف مواد
جدول(4-5)توصيف آزمون متغيرمشكلات خانوادگي
جدول(4-6)توصيف متغيرمشكلات خانوادگي
جدول(4-7)توصيف متغير وجوددوستان معتاد
جدول(4-9)توصيف آزمون متغيربرچسب زني ازسوي ديگران
جدول(4-10)توصيف آزمون متغيرگرايش جوانان به مصرف مواد مخدر
جدول (4-11) آزمون ضريب همبستگي بين مشكلات خانوادگي وگرايش جوانان به سمت مصرف موادمخدر
جدول (4-12) آزمون ضريب همبستگي بين تضعيف قيوداجتماعي وگرايش جوانان به سمت مصرف موادمخدر
جدول (4-13) آزمون ضريب همبستگي بين وجوددوستان معتادوگرايش جوانان به سمت مصرف موادمخدر
جدول (4-14) آزمون ضريب همبستگي بين برچسب زني ازسوي ديگران وگرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر

 چکیده : 

هدف پژوهش حاضر، شناسايي عوامل مؤثر در گرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر در شهرستان …. در سال تحصيلي 93-1392 مي باشد. روش پژوهش توصيفي، پيمايشي و جامعه آماري شامل 98نفر ازافرادمعتادکه درمراکز درمانی شهرستان ….. بسر می برند می باشند و حجم نمونه پژوهش نیز شامل 40نفر که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل يك پرسشنامه محقق ساخته كه ضريب پايايي حاصله براي آن 7/71 بود. جهت تجزيه و تحليل داده هاي حاصله از روش هاي آماري توصيفي (هيستوگرام)، آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.نتايج نشان داد كه بين مشكلات خانوادگي، تضعيف قيود اجتماعي، وجود دوستان معتاد، برچسب زني از سوي ديگران و گرايش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر رابطه معناداري (Sig<0/5) وجود دارد.

كليد واژه ها:

مواد مخدر، اعتياد، مصرف مواد مخدر، دوستان معتاد

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 36000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 35 بار دسته بندی : تاريخ : 3 سپتامبر 2016 به اشتراک بگذارید :