فروشگاه i poroje

پروژه روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 60

پروژه روش تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

فهرست مطالب

موضوع تحقيق :

« برّرسي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديرانِ واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشيِ منطقه ي …. »

ضرورت پژوهش :

از آنجايي كه در دهه هاي اخير نيروني انساني در هر سازماني مهمترين عامل براي دست يابي به اهداف آن سازمان محسوب مي شود بنابراين آموزش و پرورش از طريق تغيير در رفتار افراد باعث شكوفايي استعداد هاي آنان شده و به افزايش كيفيّت و بازده ي نيروني انساني كمك شاياني مي كند.در اين رابطه مديريّت آموزشي به لحاظ تأثير بسزايي كه در رشد و ارتقاي كاركنان سازمان آموزش و پرورش دارد از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است.در بيان تمام فعّاليّت هاي انسان هيچ فعّاليّتي به اهميّتِ مديريّت نمي باشد به اين دليل كه وظيفه ي اصلي و اساسي تمام مديران در تمام سطوح موجب مي شود كه در كليّه ي مؤسّسات محيطي ايجاد شود كه در آن افراد بتوانند به صورت هاي گوناگون و گروه هاي فعّال به هدف ها و انتظارات از پيش تعيين شده با حدّاقل هزينه و حدّاكثر كارايي دست يابند. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه مدارس به عنوان پر  جمعيّت ترين مركز آموزشي صف عملياتي روند آموزش و پرورش رسمي كشور به حساب مي آيند. در نتيجه مديران، كادر آموزشي و كادر اداري بايد در كنار امكانات عادّي و وسايل و تجهيزات، در تعادل با يكديگر، زمينه ي حصول به اهداف كلّي و جزئي تعليم و تربيت را فراهم سازند نگاهي گذرا به مجموعه ي فعّاليّت هاي اين مراكز، مسايلي و مشكلاتي را آشكار مي سازد كه مهمتر از همه، اُفتِّ تحصيلي و ترك تحصيل قبل از اتمام كامل دوران تحصيل، انفجار تقاضا براي آموزش و پرورش، ناكارآيي فارغ التّحصيلان اين مراكز به عنوان محصول و بازده ي نظام آموزش و پرورش و ناتواني اكثر مديران در حلّ مسايل و مشكلات آموزشي است.از طرفي ما در موقعيّت و زماني قرار گرفته ايم كه قرن بيستم را پشت سر گذاشته ايم و روز به روز بر پيچيدگي و گستردگي و وست دامنه ي علوم افزوده مي شود. لذا تصميم گيري در اين شرايط براي هر اقدام تازه اي مشكل مي باشد. پيشرفت سريع دانش و تخصّص بشر، هر چيزي را صورتي نو بخشيده است و كسي كه در شرايط موجود بخواهد كار كند و به زندگي خود ادامه دهد بايد از امكانات، زمينه ها و فرصت هاي موجود به نحو مطلوب استفاده نمايد. لذا در چنين جهان متغيّري كه به شدّت در حال تحوّل و دگرگوني است، حيات ملّت ها بدون روي آوردن به اسلام- علم و تخصّص و در رأس آن مديريّت و رهبري صحيح و مناسب امكان پذير نخواهد بود، بنابراين بايد در روند كنوني تجديد نظر عميقي رخ دهد.بزرگترين بدبختي يك انسان و يك امّت و جامعه در عصر حاضر، محروميّت از مديران و رهبران شايسته است، در اين زمينه بيان سخني از مولاي متّقيان امام علي ( ع ) الگوي بهترين رهبر و مدير امّت اسلامي، مناسب به نظر مي رسد. حضرت امام علي ( ع ) هرگاه مي خواست مردم را نفرين كنندؤ مي فرمود : « خدايا هر چه زودتر مرگ مرا برسان و بر اين مردم همان كسي را مسلّط كن كه شايسته ي او هستند. »با توجّه به مطالب ياد شده مديريّت آموزشي يكسري فعّاليّت هاي تخصّصي در سازمان ها مه هدف اصلي آن اثر بخش تر، كارآمدتر كردن هر چه بيشتر خدمات آموزشي و اجراي سياست ها از طريق برنامه ريزي، تصميم گيري و رهبري، استفاده ي بهينه از منافع مالي، مادّي و انساني و ايجاد جوّ مساعد شغلي، حرفه اي در جهت رسيدن به اهداف عاليه ي آموزشي و از پيش تعيين شده و پاسخگويي به نياز هاي فعلي و آينده ي دانش آموزان و جامعه تعريف مي شود.

مديريّت آموزشي به عنوان يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي در ايران دارد به طوريكه فقط چند سالي است تلاش هيي در جهت گشايش رشته ي مديريّت آموزشي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي ضمن خدمت مديران شاغل صورت گرفته است ، اين در حالي است كه مديريّت و مديرن آموزشي در سه دهه ي اخير به عنوان مهمترين عامل بهبودي عملكرد سازمانهاي آموزشي مورد توجّه پژوهش گران و مسؤولين آموزش كشور هاي توسعه يافته قرار گرفته است.

با توجّه به اهميّت و ضرورت مسأله ( مديريّت ) سبب پيدايش گرايش ها و انواع مديريّت شده است كه مهمترين آنها مديريّت آموزشي است. از آنجايي كه هنر مديريّت و تعليم و تربيّت انسان ها را از دشوارترين، ظريف ترين و پر ثمرترين كــار هاي آدمي مي دانند و در پي گسترش نظام آموزشي و اثر مديريّت به عنوان رهبر آموزشي در مدرسه را نمي توان ناديده گرفت. پس مدير آموزشي نقش حياتي و حسّاسي در پيشبرد اهداف تعليم و تربيت دارد. بنابراين آموزش مديران و آماده سازي آنان براي ايفاي نقش مديريّت ضروري است. از ميان انواع مديريّت، مديريّت بر سازمانهاي آموزش و پرورش را مي توان با اهميّت تر و مؤثّر ترين دانش زمان به شمار آورد و با تربيت و انتخاب مديران شايسته برا ي سازماندهي ارگان هاي آموزشي مي توان كيفيّت تمام حرفه هاي موجود در جامعه رارشد داده امّا مديريّت آموزشي در جامعه ي ما هنوز جايگاه شايسته ي خود را در نظام آموزشي پيدا نگرده است.اكنون زمان آن است كه مسأله ي مديريّت و رهبري آموزشي مورد توجّه بيشتري قرار گيرد و افردي به عنوان مديريّت آموزشگاه ها برگزيده شوند كه نه تنها در امر تعليم و تربيت مجرّب و صاحب نظر باشند بلكه در تشخيص مسايل و مشكلات اداري و سازماني و به طور كلّي توانايي هاي مديريّت، دقّت و مهارت داشته و همچنين از شغل خود رضايت داشته باشند و وظايف آموزشي و پژوهشي و رهبري و مديريّت خود را در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي سياسي و اقتصادي مدّ نظر قرار دهند.بنابراين اطّلاع و توجّه نسبت به ويژگي هاي مطلوب در مديريّت آموزشي و ايجاد زمينه هايي در جهت هر چه بيشتر فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي دست اندر كاران را در جهت تربيت مديران شايسته و كارآمد كمك خواهند نمود و از اين طريق گامي مثبت در راستاي بهبود و ارتقاي سطح آموزشي برداشته خواهد شد.

اهداف تحقيق :

الف ) اهداف كلّي تحقيق :

از آنجايي كه مديريّت آموزشي يكي از چند پست مهم و اصلي در نظام آموزشي مي باشد، بايستي در زمينه ي گزينش، آموزش، به كارگيري و ارتقاي كيمي مديران شايسته و توانمند از سوي نظام آموزش و پرورش و مراكز علمي، پژوهشي دانشگاهي اقدامات اساسي صورت گيرد و به تدريج زمينه ي تفكّر، تحقيق و ايجاد تغييرات آگاهانه و مناسب در مديريّت نظام آموزشي فراهم گردد.

به همين منظور در تحقيق حاضر، هدف اصلي را شناخت عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي در سطح منطقه ي …. و توجّه دادن دست اندر كاران به فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي جهت بهبود و سطح آموزش در اين منطقه، در نظر گرفته ايم.

ب ) اهداف ويژه ي تحقيق :

شناخت عوامل مادّي و معنوي مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزش منطقه ي تبدكان.

آگاهي از تأثير روابط انساني مطلوب در محيط آموزشي بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي در منطقه ي …..

شناخت ميزان رابطه بين ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي مناطق با ميزان سطح آموزش در منطقه ي ….

آگاهي از تأثير گذاري مدرك تحصيلي بر ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي.

فرضيه هاي تحقيق :

بين ميزان مطلوبيّت روابط انساني در محيط آموزشي و ميان رضايت شغلي مديران واحدهاي آموزشي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

بين سابقه ي مديريّت و ميزان رضايت شغلي مديران آموزشي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

انگيزه هاي معنوي بيش از انگيزه هاي مادّي باعث افزايش رضايت شغلي مديران آموزشي در مدارس است.

بين مدرك تحصيلي و ميزان رضايت شغلي رابطه ي معنا داري وجود دارد.

بين سبك مديريّت در واحد هاي آموزشي و ميزلن رضايت شغلي آنها رابطه ي معنا داري وجود دارد.

تعاريف واژه ها و اصطلاحات :

كارآيي : حدّي است كه رفتار اجتماعي مشاهده شده مطابق با سرشت و نياز فرد ميباشد.

تجربه : عبارت است از بيان مشاهدات، تجزيه و تحليل، اندازه گيري و ثبت مقايسه و تمثيل و طبقه بندي و تعريف فعل و انفعالات نمودها ( پرويزگار، كمال ).

علم : عبارت است از روش و طريقه اي منطقي كه با برهان هاي مستند و مستدل ما را به دانستنيهاي قابل اثبات نزديك ساخته و پديده هاي ناشناخته را با به كار بستن اصول و مفاهيم آن مي شناساند. به زبان ديگر علم عبارت است از يكسري دانستنيهاي مستدل جهت اكتشاف قوانين و واقعيّات ( پرهيزگار، كمال ).

روحيه : عبارت است از واكنش عاطفي و ذهني كه شخص درباره ي كار و حرفه اش دارد، به عبارت ديگر، روحيّه كيفيّتي است نا محسوس و نمي توان آن را به چشم مشاهده كرد ولي كيفيّت روحي را از راه مشاهده ي دقيق رفتار افراد معيّن و مشخّص كرد ( طوسي، محمّد علي ).

رضايت : احساس راحتي است كه پس از ارضاي يك خواسته تجربه مي شود، به عبارت ديگر رضايت ار نتايج تجربه شده به وجود مي آيد.

روابط انساني : اصطلاح روابط انساني معمولاً براي توصيف شيوه ي رفتار و كنش متقابل مديران با زير دستان به كار مي رود. منظور جوّ حاكم بر روابط بين كاركنان با كاركنان و كاركنان با مدير واحد آموزشي مي باشد.

رضايت شغلي : در حقيقت يك زمينه ي عاطفي، رواني و احساسي است كه فرد در درون خود ب نسبت به كاري كه پذيرفته است، دارد و به تحريك او در محيط آموزشي كمك مي كند به علاوه داده ها و طرح هاي ماهرانه ي ابتكارات و استفاده از خلّاقيّتها در افزايش كارآيي يك سازمان آموزشي با رضايت شغلي فرد در ارتباط است ( فصلنامه ي مديريّت در آموزش و پرورش.

انگيزه هاي معنوي : يك نيروي دروني مي باشد كه به فرد در جهت رسيدن به هدف، نيرو و انرژي مي دهد.

فصل اوّل ( طرح تحقيق )

مقدّمه

موضوع تحقيق

ضرورت پژوهش

اهداف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعاريف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوّم ( سابقه ي موضوع تحقيق )

پيشينه ي مديريّت و رهبري

مديريّت چيست ؟

مديريّت علم است يا هنر

ضرورت آشنايي با فرآيند مديريّت

سابقه اي از علم مديريّت

آينده ي مديريّت ( چشم انداز مديريّت )

مفاهيم مديريّت

نظريه هاي مديريّت

مديريّت علمي

مديريّت اداري

روابط انساني

شرايط مديريّت

دانش مديريّت

سبك هاي مديريّت

خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي

فصل سوّم ( روش تحقيق )

مقدّمه

نوع تحقيق

تحقيق توصيفي

ويژگي هاي تحقيق توصيفي

مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي

جامعه ي آماري

نمونه ي آماري ( جمعيّت نمونه )

شيوه هاي گزينش جمعيّت آماري ( جامعه ي نمونه )

وسيله ي تحقيق ( روش جمع آوري اطّلاعات )

روش و چگونگي تهيّه ي پرسشنامه

شيوه ي اجرا و جمع آوري اطّلاعات

متغيّرها و تعاريف عمل آنها

فصل چهارم

جداول

پرسشنامه

فهرست منابع و مآخذ

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 97 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :