فروشگاه i poroje

دانلود گزارش كارآموزي تعميرات و نگهداري (شركت نفت) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش كارآموزي تعميرات و نگهداري (شركت نفت)

تعداد صفحات: 100 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش كارآموزي تعميرات و نگهداري (شركت نفت)

فصل اول

1-1-مقدمه
1-2-تاريخچه و شرح وظايف
1-3-چارت سازماني
1-4-عناوين منتسب به مسئوليت هاي تعميرات ونگهداري
1-5-اصطلاحات معمول در تعميرات و نگهداري
1-6-تعريف سيستم
1-7-تروتكنولوژي
1-8-ضرورت ايجاد وبهبود سيستم نگهداري و تعميرات
1-9-آثاربكارگيري سيستم هاي خودكار(اتوماسيون )
1-10-شرايط فعلي تعميرات و نگهداري در ايران

فصل دوم

1-2-عوامل مؤثر در تعيين ميزان اعمال تعميرات پيشگيري
2-2-تقسيم بندي كارخانجات از نظر روشهاي توليد
3-2-سوابق تجهيزات
4-2-برنامه زمان بندي تعميرات و نگهداري
5-2-برنامه زمان بندي تأمين نيروي انساني
6-2-برآورد يا تخمين زمانها و برنامه ريزي كارها
7-2-درخواستهاي كار تعميراتي
8-2-اولويت ها در انجام كارهاي تعميراتي
9-2-كنترل كيفيت
10-2-بازرسي هاي فني و تعميرات
11-2-سطوح پيشگيري
12-2-فرم پيشگيري
13-2-فرم ساليانه پيشگيري
14-2-برنامه هفتگي
15-2-فرم مشخصات كار پيشگيري
16-2-فرم گزارش بازرسي
17-2-برنامه ها ي روغن كاري
18-2-برنامه تعميرات ونگهداري توربين هاي TA مدل رستون
19-2-راه اندازي موتورهاي DC 24 ولت برق و AC
20-2- برنامه تعميرات و نگهداري موتورها
21-2-برنامه تعميرات و نگهداري پايه هاي فلزي
22-2-برنامه تعميرات و نگهدار ي ترانسفورماتورها
23-2-كليد هاي روغني 3300 ولت
24-2-دستگاههاي باطري شارژرها
25-2-كليدهاي 380 ولت كارخانه
خوردگي و تعميرات اساسي در صنعت نفت
26-2-ترك ناشي از جذب هيدروژن (HIC )و ترك ناشي از جذبH2S (SCC )
27-2- واحد تعميرات اساسي در صنعت نفت

فصل سوم

پيشنهادات و نتيجه گيري

مقدمه
امروزه دنياي كه در آن زندگي مي كنيم دنياي پيشرفت و تكنولوژي است . در جهان امروزي بشر به طرز عجيبي به تكنولوژي و صنعت وابسته شده است و بدون آن زندگي بشر متمدن تقريباً غير ممكن است مهندسان صنعت و علم از دستاوردهاي صنعتي آن بيست و يكم مهمي عمده داشته اند كه موجب كاربرد گسترده اي از صنعت و علم و فوايد حاصل از آن شده است .
يكي از فوايد مهم صنعت , سهولت در دسترسي افراد به تكنولوژيها و تجهيزات مي باشد .
معمولاً اين تجهيزات ناشي از پيشرفتهاي علمي پس از مدتي مستهلك و غير قابل استفاده و يا خراب مي شوند كه براي جلوگيري از ضايعات و همچنين بالابردن عمر مفيد و راندمان بالاي آنها رشته تخصصي جديدي بوجود آمده است بنام تعميرات و نگهداري (نت ) تجهيزات .
اهميت عمده نت در سازمانها تا آنجا مد نظر مي باشد كه كليه سازمانهاي فعلي , اعم از , خدماتي , توليدي و صنعتي براي استفاده مجدد و نيز كاربرد و كارآيي بيشتر تجهيزات و دستگاههاي خود به اين موضوع پرداخته اند .
از آنجا كه كار عمده سازمانها در قالب كارهاي جزئي و كلي معمولاً بصورت پروژه اي صورت مي پذيرد . براي پيشبرد به اهداف سازماني و بالا بردن كيفيت و كارآيي بالا وجود بخشي به عنوان تعميرات و نگهداري اهميت پيدا كرده است . در زمينه نفت قطعات و دستگاهها وجود افراد متخصص و كار دان و ماهر الزامي باشد .
چرا كه ازماً تعمير و ساخت مجدد دستگاهها در رساندن آنها به حد مطلوب نياز به خلاقيت و نيز تخصص خاص خود را دارد لذا با توجه به ساخت قديمي سازمانها بيشتر آنها در طول دوران متمادي جايگاه تعميرات و نگهداري حساسيت خاصي پيدا مي كند لذا در نتيجه امر مي توان اشاره نمود كه سازمانها د ردوران امروز توجه خاصي به اين موضوع نموده اند .
2-1-تاريخچه و شرح وظايف
واحد تعميرات و نگهداري به تدريج درسه قرارداد مجزا و از ابتداي سال 1334 تا سال 1378 تأسيس و وارد شبكه سراسري تعميرات و نگهداري گشته شد .
در سال 1353 قراردادي بين شركت ملي نفت ايران و اداره تعميرات و نگهداري نفت گچساران منعقد گرديد به مناسبت اين قرارداد تفاهم نامه اي در زمينه تعميرات ونگهداري كليه دستگاهها در زمينه چاهها , ادارات و تأسيسات , اماكن و منازل مسكوني پرسنل شركت نفت به امضاء رسيد .
لذا اداره تعميرات نفت گچساران از زمان انعقاد اين قرارداد با شركت نفت تابعه به عنوان يكي از ادارات اصلي و بسيار حائز اهميت تلقي گرديد .
در حال حاضر اداره تعميرات و نگهداري نفت گچساران ارگاني مشخص و كاملاً مجزا در منطقه اي به نام منافيز واقع گرديد . پرسنل اين اداره هر كدام با توجه به تخصص و مهارت خود در زمينه (نت ) انتخاب گرديده اند عمده كار اين افراد در تست داخلي ناحيه و خارج از ناحيه صورت مي پذيرد .
اين اداره با توجه به گستردگي و پيچيدگي كار خود و حساسيت بالاي كاري در زمينه انجام وظايف بسيار مورد توجه و اهميت مي باشد .
اختصاص بودجه – نام و عنوان تجهيزات , امكانات ونيز قطعات اوليه براي سرعت بخشيدن و نيزبه اتمام رساندن كارها در اين اداره امري لازم و ضروري مي باشد . در اين اداره انجام كليه كارها با توجه به درخواست و نيز احتياج ساير ادارات و قسمتها صورت مي پذيرد و همچنين در پايان كليه كارهاي انجام شده در زمينه (نت) گزارش عملكرد ونيز گزارش كليه روزانه نوشته و نيز تهيه مي گردد كه يك نسخه از آن به رياست واحد و نسخه ديگر آن با قسمت بايگاني اداره و نيز يك نسخه ديگر آن به عنوان صورت كار روزانه به اداره مورد نظر در خواست كننده تحويل داده مي شود .
چکیده
تعميرات و نگهداري در شركت نفت
امروزه دنياي كه در آن زندگي مي كنيم دنياي پيشرفت و تكنولوژي است كه بشر به طرز عجيبي به آن وابسته شده است . يكي از فوايد مهم صنعت سهولت در دسترسي به تكنولوژي در تجهيزات مي باشد .
معمولاً تجهيزات ناشي از پيشرفتهاي علمي پس از مدتي مستهلك و غير قابل استفاده مي شوند كه براي جلوگيري از ضايعات و همچنين بالا بودن عمر مفيد و راندمان بالاي آنها رشته تخصصي جديدي بنام تعميرات و نگهداري (نت ) به وجود آمده است .
اهميت عمده نت در سازمانها تا آنجا مد نظر مي باشد كه كليه سازمانهاي فعلي , اعم از خدماتي و توليدي و صنعتي براي استفاده مجدد ونيز كاربرد بيشتر تجهيزات و دستگاههاي خود به اين موضوع پرداخته اند .
واحد تعميرات و نگهداري به ترتيب در سه قرارداد مجزا و از ابتداي سال 1334 تا سال 1378 تأسيس و وارد شبكه سراسري تعميرات و نگهداري گشته است .
اصطلاحات معمول در تعميرات و نگهداري
تعميرات و نگهداري
فعاليتهايي به منظور حفظ و نگهداري هر يك از تجهيزات در حد استاندارد با هزينه قابل قبول .
نگهداري برنامه ريزي شده
فعاليتهاي برنامه ريزي شده با آينده نگري و نيز كنترل و ثبت انجام عمليات آنها روي دستگاهها و فعاليتهايي به منظور جلوگيري از بروز حوادث و نقص در دستگاههاي ماشين آلات .
تعميرات اصلاحي فعاليتهايي به منظور نگهداري تجهيزات در سطح استاندارد
تعميرات خارج از ساعت
فعاليتهايي جهت تعمير تجهيزات در موقع خاموش بودن دستگاهها
تعميرات از كار افتادگي
فعاليتهايي پس از بروز نارسايي در يكي از دستگاهها يا تجهيزات دستگاه با پيش بيني قبلي .
تعميرات اتفاقي
فعاليتهايي در مواقع از كار افتادن تجهيزات يا بروز خرابي در آنها به طور غير منتظره .
آماده به كار دوره زماني قابل استفاده بودن و بهره برداري از دستگاهها و تجهيزات صنعتي .
بازرسي آزمايش تجهيزات و مقايسه و ارزيابي آنها با استاندارد مورد نظر .
تأخير مدت زمان غير قابل استفاده بودن دستگاهها
مديريت تعميرات و نگهداري تشكيلات بخش نگهداري و تعميرات در چهار چوب توافق شده مديريت
برنامه ريزي تعميرات و نگهداري كليه فعاليتهاي لازم الاجرا روش انجام كار ابزار و نيروي انساني و زمان مورد نياز آنها كه از قبل تعيين شده است . بررسي و آزمايش و تعيين يك دستگاه و يا قسمتي از آن و بر گرداندن آنها به حد قابل قبول .
آزمايش مقايسه تجهيزات با استاندارد قابل قبول
مصرف كننده استفاده كننده از تجهيزات و دستگاهها
فروشنده شخص يا شركت فروشنده تأسيسات يا محصولات توليدي .
در مبحث تعميرات و نگهداري چون منظور و هدف از تعميرات و نگهداري مجموعه اقداماتي است كه در جهت بهبود وضعيت عملكرد دستگاهها , ماشين آلات , تجهيزات ساختمان و ساير اجزا در طول زمان صورت مي پذيرد . منظور از نظام تعميرات و نگهداري تنها ماشين آلات صنعتي نيست . تمام قسمتهاي يك كارخانه جز نظام تعميرات در نگهداري قرار مي گيرد در اين بين اين مسئله حائز اهميت مي باشد و بايد مورد توجه قرار گيرد كه توجه به مسئله تعميرات ونگهداري در طول زمان باعث كاهش هزينه ها مي گردد و متأسفانه بعضي از مديران هزينه هاي تعميرات و نگهداري را تشريفاتي مي دانند .
اركان اصلي نظام (نت ) شامل سه بخش اصلي مي باشد كه عبارتند از
1- سياست تعويض 2- سياست تعمير 3-سياست بازرسي
1- منظور از تعويض عبارت است از جايگزيني قطعات و ماشين آلات در طول زمان با توجه به عملكرد جهت كاهش هزينه ها و بهبود و كيفيت كاري دستگاه .
2- سياست تعمير منظور سياسيتي است كه در آن اقداماتي در جهت بهبود و عملكرد دستگاه بدون جايگزيني صورت مي پذيرد مانند سيستم روغنكاري و تميز كاري .
3- سياست بازرسي بازرسي ابزار اجرايي كنترل است و منظور بازديد متوالي از دستگاههاي ماشين آلات و كيفيت توليد آنها مي باشد .
نتيجه گيري كلي اينكه در مبحث (نت ) از لحاظ هزينه يابي موضوع هزينه وجود دارد
1-هزينه بازرسي و نگهداري ماشين آلات و تعداد دفعات و سرمايه گذاري در آن .
2-هزينه توقف و خرابي دستگاهها كه اين دو هميشه رابطه معكوسي با يكديگر دارند و با افزايش يكي ديگري كاهش مي يابد ما بايد به دنبال نقطه مي نيمم هزينه كل باشيم كه تعداد دفعات بازرسي و تعميرات تعويض و نگهداري را براي ما مشخص كند كه همان نقطه اپتي مم ( بهينه ) مي باشد .
تذكر بسيار مهم در نت اين مي باشد كه توجه داشته باشيم كه هزينه هاي نت يك هزينه تشريفاتي نمي باشد و حالت افراط و تفريط در آن مردود است به اين صورت كه نه سرمايه گذاري بيش از حد و بازرسي و كنترل بيش از حد مؤثر است كه خودهزينه زا است و نه هزينه هاي توقف و خرابي دستگاهها كه بيش از حد باشد و در آن بازرسي بسيار پائين است هر دوسياست مردود است و ما به دنبال نقطه مطلوب هستيم كه يك نوع تعادل درهزينه ايجاد نمايد .

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 1 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :