فروشگاه i poroje

دانلود سمینار اثرات منابع تجدید پذیر بر امنیت پایداری سیستم های قدرت | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

سمینار اثرات منابع تجدید پذیر بر امنیت پایداری سیستم های قدرت

فرمت فایل: ورد | تعداد صفحات : 45 صفحه

سمینار اثرات منابع تجدید پذیر بر امنیت پایداری سیستم های قدرت

 

فهرست مطالب : 

فصل 1: مقدمه
1-1- پیشگفتار
1-2- اهداف تحقیق:
فصل دوم:
مروری بر کارهای انجام شده در زمینه‌ی پایداری سیستم‌های قدرت در حضور منابع انرژی نو
2-1- مقدمه
2-2 – تعاریف قابلیت اطمینان، امنیت، پایداري و تفاوت هاي مفهومی
2-2-1- قابلیت اطمینان
2-2-2 ارزیابی امنیت سیستم قدرت
2-2-3- پایداري و انواع پایداري
2-2-1-3- پایداري زاویه روتور
2-2-3-2- پایداري ولتاژ
2-2-3-3- پایداري فرکانس
2-2-3-4- تفاوت هاي اساسی بین سه مفهوم قابلی تاطمینان، امنیت و پایداري
2-3- ادوات الکترونیک قدرت
2-3-1- سیستم هاي انتقال انعطاف پذیر FACTS
2-3-2- بهبود کیفیت توان سیستم هاي توزیع
2-3-1-2- راه حل هاي افزایش کیفیت توان
2-3-2-2- دسته بندي ادوات کیفیت توان
2-3-2-3- معرفی ادوات کیفیت توان
بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR
به ساز یکپارچه کیفیت توان UPQC
2-3-3 کاربرد ادوات کیفیت توان
2-4 پایداري در حضور واحدهای انرژی نو
2-4-1 پایداري فرکانس
2-4-2 پایداری ولتاژ
2-4-3 پایداري سیگنال کوچک
2-4-4 پایداری گذرا
2-4-5- دسته بندی تحقیقات
2-4-6- مزایا و معایب انرژی نو از دیدگاه پایداري
2-4-6-1 مزایاي استفاده از واحدهاي تولید انرژی نو از دیدگاه پایداري سیستم قدرت
2-4-6-2- معایب استفاده از واحدهاي تولید انرژی نو از دیدگاه پایداري سیستم قدرت
2-5- نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
سیستم قدرت در فضاي سنتی از واحدهاي بزرگ نیروگاهی که انرژي الکتر یکی را به صورت متمرکز تولید می کنند، تشکیل می شود. به دلایل زیادي چون تجدید ساختار در سیستم قدرت، محدودیت¬هاي زیست محیطی و مزایاي فنی و اقتصادي دیگر، این ساختار در حال تغییر است. با پیشرفت فن‌آوري تولیدات پراکنده ، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي مانند انرژي باد و خورشید براي تولید برق افزایش یافته است توان تولیدي توربین هاي بادي و سلول هاي خورشیدي خیلی کمتر از توان واحدهاي نیروگاهی است. همچنین استفاده از مولدهاي مقیاس کوچک حرارتی که مانند واحدهاي نیروگاهی بزرگ از سوخت هاي فسیلی استفاده میکنند به دلیل راندمان بیشتر گسترش یافته است با توجه به این نکته که تقریبا همه واحدهاي انرژی نو به شبکه توزیع ولتاژ متوسط متصل می شوند، افزایش نفوذ این واحدها در شبکه توزیع باعث تغییر شرایط سیستم قدرت می شود. از جمله این تغییرات می توان به تأثیر این واحدها بر دینامیک سیستم قدرت اشاره کرد.
در چنین فضایی، شبکه هاي توزیع، دیگر به عنوان شبکه هاي غیر فعال در نظر گرفته نمی شوند و نمی توان آن ها را در مدل سازي دینامیکی سیستم قدرت با مدلی ساده در نظر گرفت. از طرفی به دلیل ابعاد و بزرگی مسأله و در نتیجه افزایش حجم محاسبات، افزایش زمان و هزینه در مطالعات دینامیکی سیستم قدرت، نمی توان کل سیستم قدرت در سطح تولید، انتقال و توزیع را با هم مدل کرد. واحدهای منابع تجدید پذیر در صورتی که در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد از آن‌ها به عنوان منابع تولید پراکنده نیز یاد می‌شود، لذا در این سمینار هر جا که از عنوان منابع تولید پراکنده یاد شود منظور واحدهای تولیدی از نوع انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشند که در شبکه توزیع نصب و بهره‌برداری می‌گردند.
خطاهاي اتصال کوتاه به وجود آمده در شبکه توزیع ، مدت زمان بیشتري در شبکه باقی می مانند. به عبارت دیگر نسبت به خطاهاي شبکه انتقال دیرتر پاك می شوند، در نتیجه پایداري گذراي ژنراتورهایی که به طور مستقیم به شبکه توزیع متصل هستند و اینرسی و لختی کوچکتري دارند، مشکل ساز خواهد شد . بنابراین حفاظت مولدهاي تولید پراکنده باید
به گونه اي باشد که نیازهاي پایداري گذرا را تأمین کند . به عبارت دیگر سیستم حفاظتی باید به اندازه کافی سریع عمل کند که از ناپایداري شبکه ممانعت کند و از طرف دیگر باعث قطع غیرضروري اتصال واحدهاي تولید پراکنده از شبکه نشود. در شرایط کنونی خطاها در سطح انتقال بیش از 250-200 میلی ثانیه تدام می یابد. که می تواند سبب قطع تعداد زیادي از انتقال واحدهاي تولید پراکنده متصل در محدوده وسیع جغرافیایی شود. این اتفاق می تواند باعث وقوع توالی پیشامدها و در نهایت ناپایداري کل سیستم شود. چنین شرایطی در سیستمهاي قدرت با ضریب نفوذ بالاي واحدهاي تولید پراکنده قابل قبول نخواهد بود.
افزایش ضریب نفوذ واحدهاي تولید پراکنده در شبکه توزیع مشکلاتی چون پایداري گذرا در شرایط خطاي اتصال کوتاه و پایداري سیگنال کوچک در شرایط تغییرات بار و تولید ایجاد می¬کند.
تجارب کشورهاي مختلف نشان می دهد که تغییرات اساسی در قواعد و قوانین کلی و فلسفه بهر‌ه‌برداري از سیستم‌هاي قدرت الکتریکی ایجاد شده است. بعضی از این تغییرات به توسعه و پیشرفت تکنولوژي مرتبط می‌شود. به طور مثال می‌توان به پیشرفت ارتباطات، ادوات الکترونیک قدرت، پردازنده هاي دیجیتالی و تجهیزات حفاظتی اشاره کر د. تغییرات دیگر مرتبط با تجدید ساختار در صنعت برق و شکل گیري بازار برق است که هدف آن تشکیل یک بازار رقابتی با تعداد زیادي بازیگر مستقل به جاي انحصار تک قطبی، در بخش ها ي تولید، انتقال و توزیع انرژي الکتریکی است.
تغییرات عمده دیگر با پروتکل کیوتو آغاز شد. این توافقنامه سیاسی بین المللی، اصلاحیه سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هواست. هدف این پروتکل تثبیت کردن غلظت گازهاي گلخانه اي در جو، در سطحی است که از دخالت خطرناك انسان در سیستم آب و هوایی جلوگیري کند[1].
افزایش چشمگیر در استفاده از منابع انرژی نو مثل باد، آب، فتوولتائیک و … براي تولید انرژي الکتریکی از نتایج این توافق‌نامه است.
یکی از عواقب تجدید ساختار و تصویب پروتکل کیوتو ، توسعه سریع و افزایش تعداد مولد هاي تولید پراکنده بوده که انقلابی در طراحی و بهره برداري شبکه ها ي توزیع ایجاد کرده است. البته همچنان نیروگاههاي با ظرفیت بالا، سنتی یا تجدیدپذیر مثل مزرعه هاي بادي بزرگ به شبکه انتقال متصل خواهند شود. در شرایط جدید، منابع کوچک تولید انرژي نیز به حضور در بازار تشویق می شوند. تعداد زیادي از واحدهاي بادي، تولید همزمان برق و حرارت ( CHP) میکروتوربین و سلول خورشیدی به شبکه های توزیع متصل شده اند که این مولد را مولد های تولید پراکنده DG نیز می نامند[2].

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 90000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 74 بار دسته بندی : تاريخ : 12 ژوئن 2016 به اشتراک بگذارید :