فروشگاه i poroje

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه پزشکی (رشته شیمی و آزمایشگاه) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه پزشکی (رشته شیمی و آزمایشگاه)

فرمت فایل : ورد | تعداد صفحات 92 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه پزشکی (رشته شیمی و آزمایشگاه)

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول : قندها
گروه اول _ منوساكاريدها يا تك قنديها
گروه دوم _ اليگوساكاريدها يا دوقنديها
گروه سوم _ پلي ساكاريدها يا چند قنديها
متابوليسم قندها
اندازه گيري گلوكز درسرم
روش كار
1-روش فولن وو FO lin& WU
2- روش اندازه گيري گلوكز بطريقه ارتوتولوئيدين
محلول هاي لازم
الف- محلولهاي روش اول
محلول2- استاندارد: الف – ذخيره
روش آزمايش
ب- محلولهاي روش دوم
روش آزمايش
نكات
3- اندازه گيري گلوكز به روش اكسيداز
الف- روش اول
محلول هاي لازم
روش اول اندازه گيري قند به طريقه اكسيداز
ب: روش دوم
محلولهاي لازم
روش اندازه گيري
(Glucose Tolerance Test)G.T.T
آزمايش تحمل گلوكز يا G.T.T
ساير نكات در روش آزمايش تحمل گلوكز
اندازه گيري گلوكز در ادرار
تستهاي نواري
فصل دوم : NPN ها – آزمايشات كليوي
مقدمه:NPN ها
آزمايشات كليه
NPN ها يا مواد ازت غير پروتئيني
روش اندازه گيري ازت اوره
روش اندازه گيري ازت اوره يا BUN
كراتين وكراتي نين
اندازه گيري كراتي نين
روش اندازه گيري كراتي نين
محلولهاي آزمايش كراتي نين
روش اندازه گيري
محلولهاي لازم جهت اندازه گيري اسيد اوريك
روش اندازه گيري اسيد اوريك
اصول اندازه گيري NPN 31
فصل سوم : متابوليسم و تغيرات فيزيوپاتولوژيك چربي ها
مقدمه
ارزش چربيها در بدن
اصول اندازه گيري تري گليسريد با استفاده از روش Sigma
(رنگ سنجي )
محلولهاي لازم براي گيري تري گليسريد Sigma
روش اندازه گيري تري گليسريد Sigma
فصل چهارم : الكتروليتها
مقدمه
اهميت كلينيكي
اندازه گيري سديم
ساير نكات
كاهش پتاسيم سرم ياalemia Hypo Potssemia Hypo K
اندازه گيري پتاسيم در سرم
نمونه لازم
روشهاي اندازه گيري پتاسيم در مايعات بدن
مقادير نرمال
نكات مربوط به اندازه گيري سديم وپتاسيم بوسيله فيلم فتو متر
محلولهاي لازم جهت اندازه گيري+ Na وK+
فيلم فتومتر100-EEL 48
اندازه گيري Na+ و K+
(100Flame Photometer EEL)
طرزمحاسبه
روشهاي اندازه گيري كلر در مايعات بدن
الف : روش تيتراسيون با استفاده از نيترات جيوه ( مركوري متري )
محلولهاي لازم
ساير نكات
روش اندازه گيري كلر(Schales and Schales)
اندازه گيري كلر بااستفاده از تيتراتورآكسفورد
محلولهاي لازم
ساير نكات
(Co2 Carbon Dioxide)
اندازه گيري Co2 توتال يا (Co2 Ct)
اندازه گيري بي كربنات در پلاسما
اندازه گيري غلظت بي كربنات به روش تيتراسيون Oxford
مقدمه
اصول آزمايش
محلول هاي لازم
آماده نمودن محلولها
تيتراسيون نمونه ها
روش كار
ساير نكات
فصل پنجم : وسايل الكتريكي آزمايشگاه
اسپكتروفتومتر
طرز كار با اسپكتر وفتومتر
الكتروفورز 69
اساس الكتروفورز
اجزاء تشكيل دهنده الكتروفوز
روش انجام الكتروفورز
اسپكتروفتومتر جذب اتمي
Atomic Absorption
سانتريفيوژ
بن ماري
Vortex or Mixer مخلوط كن لوله
همزن مغناطيستي Stirrer
Heter (هيتر)
كروماتوگرافي
انواع مختلف كروماتوگرافي شامل
GLC,GSC را اصطلاحاً بنام كروماتوگرافي گازي نامگذاري مي نمايند.
كروماتوگرافي كاغذ قندها Paper Chromatography
وسايل لازم
محلولهاي لازم
ج- استانداردها
روش كار
كروماتوگرافي نازك لايه – تشخيص اسيدهاي آمينه
Thin Layer Chromatography
كروماتوگرافي گاز مايع ( GLC )
Gas liquid Chromatography
كروماتوگرافي تعويض يوني
Ion Exchange Chromatography
اتو آناليزرها
سنتريفيكم
ساير دستگاهها
ترازو
منابع ومأخذ

 

مقدمه :
در ابتداي اين گزارش كارآموزي مقدمه كوتاهي بيان خواهم كرد در مورد فعاليتها و كارهايي كه ما انجام داديم. اين عمليات شامل انجام واكنش هاي شيمي و بيوشيمي مي باشد آزمايشگاه تشخيص طبي سينا مكان انجام دوره كار آموزي من بود كه اين قسمت خود از چند بخش تشكيل شده كه نام برده و مختصر مطالبي درباره كارهايي كه درهركدام از بخش ها صورت مي گيرد توضيح خواهم داد.
1- بخش خون شناسي ( هماتولوژي )
2- بخش ميكروب شناسي ( ميكروبيولوژي)
3- بخش بيوشيمي
4- بخش انگل شناسي (تجزيه ادار و مدفوع )
5- سرولوژي ( هورمون شناسي )
در قسمت اول كه خون شناسي نام دارد شمارش سلول هاي خوني به صورت كمي و كيفي انجام مي شود و شامل آزمايشهايي است كه بر روي خون كامل انجام مي شود.
براي مثال : يك ماده ضد انعقادي كه ما با آن آشنايي داريم به نام EDTA ( اتيلن داي آمين تترااستيك اسيد ) كه اين ماده باعث خروج كلسيم مي شود كه در نتيجه باعث مي شود خوني لخته شود از اينجا به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از فاكتورهاي مهم در انعقاد خون يون كلسيم است.
خون در مجموعه شامل 55% سرم يا پلاسماي خون است كه 40% آن سلول هاي خوني هستند كه تقريباً 42% گلبول هاي قرمز1% گلبول هاي سفيد و 2% تا 1 پلاك ها هستند . در قسمت هما تولوژي كلاوه برشمارش سلولهاي خوني كه شامل ( گلبولهاي قرمز ، سفيد و پلاكتها از نظر هر فولوژي سلولي نيز بررسي مي كنند از طريق رنگ آميزي و مشاهده كردن در زير ميكروسكوپ كه در اين قسمت انواع سرطان ها _ كم خوني _ اختلالات انعقادي كه مربوط به پلاكت ها و … است بررسي مي شود ( شمارش كامل سلول ها را CBC مي گويند)
بخش بعدي ميكروب شناسي كه شامل باكتري شناسي كه بررسي كليه باكتري هاي بيماري زا در ادرار وخون ومايع مغزي نخاعي وكليه مايعات بدن وپوست وغيره مي پردازد وعلاوه بر تشخيص ميكروب نوع آنتي بيوتيك نيز مشخص مي شود در قسمت قارچ شناسي ، كليه قارچ هاي بيماري زا براي پوست ، ناخن ، مو و كليه اعضاي بدن بررسي مي شود.
بخش ويروس شناسي نيز بيشتر در مراكز تحقيقاتي كاربرد دارد.
بخش سوم ، بخش سرولوژي ( سرم شناسي است . بر روي سرم خون تحقيقات انجام داده و كليه بيماريها عفوني از قبيل حصبه ، تب مالت ، سلفيس ، ايدز ، هپاتيت ، آنفولانزا و سرخك و غيره انجام داد. بخش انگل شناسي هم كه كليه كرم هاي انگلي و تك يافته ها را بررسي و گزارش مي كند . و بخش مهم و آخر بخش بيوشيمي است كه مهمترين قسمت كار ماست كه بيشتر كار ما مربوط به اين قسمت و شامل تستهايي است كه روي سرم خون ( پلاسما ) انجام مي شود . مقدار پارامترهايي مثل اوره ، چربي ، كلسترول و غيره را بوسيله آزمايشات شيميايي بدست مي آوردند .
در گذشته اين آزمايشگاه تمام آزمايشات خود را بوسيله آزمايشهاي دستي انجام مي دادند اما با ورود دستگاهها به صورت اتوماتيك انجام مي شد كه اساس كار اغلب آنها كالريمتري يا رنگ سنجي و اسپكتروفتومتري است.
اين مقدمه اي بود درباره اين آزمايشگاه كه در فصلهاي اين تحقيق بيشتر توضيح خواهم داد.

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 24000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 89 بار دسته بندی : تاريخ : 16 ژوئن 2016 به اشتراک بگذارید :