فروشگاه i poroje

دانلود گزارش كارآموزی مواد پاك كننده در شركت مواد شوینده | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش كارآموزی مواد پاك كننده در شركت مواد شوینده

تعداد صفحات: 100 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش كارآموزی مواد پاك كننده در شركت مواد شوینده

تاریخچه
كارخانه موادشوینده ملایم
پاك كردن
خیس كردن
كشش سطحی
امولسیون
دیپیرسیون
كف كردن
زدائی
مواد موثر سطحی
رده بندی مواد موثر سطحی
الف – رده بندی مواد موثر سطحی براساس نحوه ر اثر و موارد استعمال
ب- رده بندی براساس ساختمان شیمیایی
انیونیگ ها
كاتونیگ ها و غیر كانیونیك ها
نیم قطبی ها ( مسمی پلارها )
زدا
ساختمان شیمیایی زداها
رده بندی زادها
اسیدهای كربوسیلیك
الكیلاسیون
سولفتاسیون
سایر آبنونیگ ها
زداهای جدید
خواص فیزیكی زداها
ساخت زداها
الكل های چرب سولفاته
تعریف صابون
ساختمان شیمیایی صابون
صابونی شدن
الف- خنثی كردن اسیدهای چرب
ب- صابونی كردنچربی ها
منابع
تاریخچه
انسان از ابتدا برای زدودن پلیدیها از تن – جامه –مسكن-اشیاءو اداوات خود را از آب استفاده می نمود و این حلال پاك كننده –همگامی – فراوان و ارزان هزاران سال متداول ترین وسیله شست وشوی بشر بوده است .
لكن برطرف نمودن كلیه انواع چركیها بوسیله شست و شوی ساده با آب میسرنبوده و انسان مجبور شده است از مواد كمكی دیگر بدین منظور استمداد جوید ابتدا از موادطبیعی , مانند خاك رس و سایر خاكهای جاذب استفاده مینمودند كه هنوز نیزدر بعضی نقاط از حاك رس – گل سرشوی و گل شیر از برای زدودن پلیدیها بخصوص برداشتنلكه های رنگ و چربیها استفاده می شود . سپس از چوب –برگ – ریشه گیاهان استفاده نموده آنها را خشك كرده – كوبیده و برای شست و شوی البسه مصرف مینمودند مصرف جزئی بعضی از آنها مانند سدر – چوبك و اشنان هنوز متداول است ضمناً مشاهده شده بود كه خاكستر بسیاری از گیاهان خاصیت پاك كنندگی بیشتری داشته و بخصوص درزدودن چربیها اثر بسزا داشت این مشاهدات انسان را بر آن داشت كه دست به تجربه بزند و چربیها را با خاكستر گیاهان مخصوص مخلوط كند از اختلاط آنها جسمی بدست آمد كه مدتها بعد صابون نامیده شد قدمت آن بهزاران سال قبل می رسد و كشف دستگاههای صابون سازی در حفریات پمپی كهقدمت آن به 2000 سال قبل میرسد موئد این نظر این است پلینی والدر ساخت صابون سخت و نرم را در قرن اول میلادی تشریح نمودند لیكن صابونسازی بطور صنعتی وبمقادیر زیاد در قرن سیزدهم میلادی متداول گشت وبرای این منظور چربیها را با خاكستر آلش (درخت یا شجر النبع ) كه تنها عامل قلیائی شناخته شده بود مخلوط مینمودند و حتی تا قرنوزدهم صابون را یك مخلوط مكانیكی چربی و قلیا می پنداشتند تا اینكهدر سال 1823 میلادی شورو شیمی دان فرانسوی و بنیان گزار شیمی چربیها طبیعت و پدیده صابونی شدن را كشف نمود و ثابت كرد كه تشكیل صابون یك واكنش شیمیائی است نه فقط اختلاط ساده مكانیكی و بدین ترتیب عصر جدید صنعت صابونسازی شروع شد اما تهیه قلیائی از خاكستر گیاهان كار صابونسازی را مشكل و محدود نموده بود تا اینكه در سال 1791 لبلان شیمیست فرانسوی موفق شد از سولفات دوسود نمك قلیا یا كربنات دوسود بقیمت بسیار ارزان تهیه كند و صابونسازی كه تا انزمان جزو مناسك مذهبی بودو نسخه تهیه تغییر در دست تعدادی محدود كشیش ها قرار داشت جنبه صنعتی بخود گرفت و بخصوص در اثركارهای تحقیقاتی مك بین و همكارانش صابونسازی بطریق علمی گشت بدین ترتیب قرنها بهترین وسیله شست شوی بدن مجصول رضایت بخشی بود لیكن با توسعه صنایع نساجی ورنگرزی كمبودهای صابون روز بروز آشكارتر گشت زیرا با وجود آنكه صابون در آب خالص قدرت پاك كنندگی لازم را دارا بود معذالك چون در آبهای سخت با تشكیل صابون های قلیائی خاكی صابون بصورت غیر محلول در آب در آمده و اثر پاك كندگی خود را از دست میدهد كار برد صابون در بسیاری از موارد صنعتی غیر ممكن – مشكل ویا حداقل محدود میشد لذا شیمست ها بفكر تهیه محصولات جدیدی افتادند كه بتوانند احتیاجات صنعتی آنها راتامین نموده فاقد معایب صابون بوده و جانشین ان شوند رونژ در سال 1834 در كتاب شیمی خود اشاره بمصرف سولفوریسینات را در رنگرزی بكار بردند و در شستشوی الیاف و منسوجات جانشین صابون گردید ماده اولیه كلیه این پاك كننده ها چربیها طبیعی بودند در جنگ بین الملل اول بعلت كمبود شدید مواد غذایی و چربیها شیمیست ها بفكر تهیه مواد پاك كننده از راه سنتز با بكار بردن مواد غیزر خوراكی افتادند و در سال 1915 اولین محصول سنتزی كه ماده اولیه آن در حقیقت ذغال سنگ و گوگرد معدنی بود ساخته و بنام نكال ببازار عرضه شد این ماده ایزوپوپیل نفتالین سولفات سدیم بود كه بعنوان جانشین صابون بجهان معرفی گردید و از سال 1925 بطور تجارتی بعنوان ماده پاك كننده بویژه دارای اثر تر كننده د رصنایع نساجی بكار برده شد از آن پس هزاران نوع محصول جدید شیمیائی مصنوعی یا سنتتیك از مواد اولیه مانند روغنهای نباتی و حیوانی و یا از مواد نفتی یا ذغال سنگ ساخته شده كه بویژه هر یك د رموارد خاص صنعتی بر صابون برتری داشته و نه تنها جانشین صابون شده بلكه مصارف جدیدی را كه بمراتب مهمتر از كابردهای صابون است بوجود آورده است محصولات پاك كننده مصنوعی با وجود برتری چشم گیر در بسیاری از خواص بسهولت نتوانستند جای صابون را در مصارف بهداشتی و انگی بگیرند و رشد مصرف آنها در اكثر ممالك در سنوات اول بسیار كند بود اما دیری نپائید كه مصرف كنندگان اولیه این محصولات مصنوعی بمزایای آنها پی برده ومصرف آن روز بروز افزایش یافت در مدت زمان كوتاهی بازارها بحد اشباع رسید ومنحنی تولید و مصرف كه ابتدا مسیر صعودی كندی داشت با صعود تند بمرحله اشباع وافقی شدن رسید .
مواد پاك كننده مصنوعی علاوه بر مصارف اختصاصی و گرفتن جای صابون در مصارف صنعتی – مقدار قابل ملاحظه از بازار صابون خانگی را در ابتدا جذب نمودند . حتی صابونهای آرایشی كه از این دستبرد مصون مانده بودند نیز بی بهره نمانده ومواد پاك كننده كه اثر ملایم داشتند در تركیب صابونهای آرایشی نیز وارد گردیدند به طوری كه در حال حاضر مواد پاك كننده شیمیایی 80/0 بازار كل مواد پاك كننده را اشغال نموده اند .
اكنون با وجود آنكه هر روز به تعداد مواد پاك كننده حاصله از ستنتزافزوده می شود به نظر می رسد كه وضعیت مصرف صابون به حالت ثبات رسیده و هر یك در زمینه ی مصارف خاص خود جای مناسب را حفظ نموده است به طوری كه در بعضی نقاط كه صابون در مصارف خانگی جای خود را به پودرهای مصنوعی داده بود به تدریج مخلوط صابون و مواد سینتیك متداول می گردد . و صابون به علت خواص كنترل كننده كف – جلوگیری كننده از نشست مجدد كثافت –و بخصوص زیردست نرم و مطبوعی كه به منسوجات پس از شستشوی با آن داده می شود جای خود را حفظ می نماید .
به طور كلی مصرف كنندگان اعم از خانگی و صنعتی مشخصات و خواص مورد نظر خود را از مواد پاك كننده دریكی از محصولات صنعتی یا صابون یا تركیب آنها می یابند . امروز بر خلاف سابق كاربرد و خواص محصول به مراتب نشست بیشتر از درجه خلوص مواد یا تركیب و درصد متشكله مورد توجه و اهمیت می باشد ذا قبل از آنكه ساختمان شیمیایی طرز تهیه و تركیب این مواد را تشریح نماییم . به اختصار در مورد كارخانه مواد شوینده ملایم و سپس به خواص پاك كنندگی می پردازیم .

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 14 ژانویه 2017 به اشتراک بگذارید :