فروشگاه i poroje

گزارش كارآموزی شرح فرآیند واحد EO/EG | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش كارآموزی شرح فرآیند واحد EO/EG

تعداد صفحات: 51 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش كارآموزی شرح فرآیند واحد EO/EG

– مقدمه
شیمی فرآیند
واحد 100-واكنش EO (EO REACTION)
واحد 200- حذف دی اكسید كربن وجذب EO (CO2 REMOVAL AND EORECOVERY)
واحد 300- حذف LE (Light End Removal)
واحد 400- واكنش گلیكول وباز یافت آن (GLYCOL REACTION AND RECOVERY)
واحد 500- خالص سازی گلیكول(GLYCOL PURIFICTION)
واحد700 – -سیستم CHILLED WATER وهوازدا (DEAERATOR)
واحد 900- خالص سازی EO (EO PURIFICATIO)
سیستم بخار وكندانس(STEAM AND CONDASTATE)
2 . شرح فرآیند
2.1 – واكنش EO (EO REACTION)
2.1.1- حلقه گاز برگشتی ( RECYCLE GASLOOP)
2.1.2- تصفیه خوراك اتیلن ومتان (ETHYLENE AND METHANE FEED TREATMENT )
2.1.3 – اختلاط اكسیژن (OXYGEN MIXING )
نازل مخلوط كننده اكسیژن ( OXYGEN MIXING NOZZLE )
–2.1.4 سیستم تخلیه توسط نیتروژن (NITROGEN PURGE SYSTEM )
-2.1.5 تزریق كلرید اتیل (ETHYL CHLORIDE INJECTION )
2.1.6- واكنش EO (EO REACTION)
2.1.7 كنترل واكنش (RECTION CONTROL)
2.1.8- كاهش كار آیی كاتالیست (CATALYST PERFORMANCE DECLINE)
2.1.9- تولید بخارآب (steam generation)
تولید بخار آب فشار بالا ( generated hp steam (cs 20k) )
تولید بخار فشار متوسط (CS 14K)GENERATED MP STEAM
2.1.10- آنا لایزرها(ANALYSERS)
حول راكتور آنالایزرهای زیر موجود هستند
2.2 بازیافت CO2 و EO (CO2 REMOVAL AND EO RECOVERY)
2.2.1 جذب CO2 (CO2 ABSORPTION )
2.2.2 –كربنات FLASHING و عاری سازی(CARBONAT FLASHING AND STRIPPING )
2.2.3 – كنترل سیستم باز یافت CO2 (CONTROL OF CO2 REMOVED SYSTEM )
1- خوراك گازی(GAS FEED)
2- سرعت چرخش (CIRCULATION)
3- قلیائیت(ALKALINITY)
4- درصد تبدیل محلول(SOLUTION CONVERSION)
5- دمای محلول (SOLUTION TEMP)
2.2.4 جذب (EO ABSORPATION) EO
2.2.5-دفع (EO STRIPPING ) EO
2.2.6 – GLYCOL BLEED
2.2.7- QUENCH BLEED PROCESSING
2.2.8 ـLEAN ABSORBENT LOOP (حلقه جاذب رقیق )
2.2.9- RECYCLE GAS COMPRESSION (كمپرس كردن گاز برگشتی )
2.3-LE REMOVAL
2.3.1-LIGHT ENDS REMOVAL
2.3.2- RESIDUAL EO ABSORBER
2.3.3- RESIDUAL GAS COMPRESSOR
2.4- GLYCOL REACTION AND RECOVERY
2.4.1- GLYCOL REACTION
2.4.2- GLYCOL CONCENTRATION
2.4.2- GLYCOL DEHYDRATION
2.4.4-GLYCOL BLEED RECOVERY
2.5- GLYCOL PURIFICATION
2.5.1- MEG PURIFICATION
MEG COLUMN-
MEG RECYCLE COLUMN-
2.5.2- DEG PURIFICATION
2.5.3- TEG PURIFICATION
-2.6 CHILLED WATER SYSTEM AND DEARATOR
2.6.1-ABSORPTION REFRIGERATION UNIT

قیمت محصول : 24000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 23 دسامبر 2016 به اشتراک بگذارید :