فروشگاه i poroje

دانلود کار تحقیقی اصول حاکم بر پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود کار تحقیقی اصول حاکم بر پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران

فرمت فایل : ورد | تعداد صفحات : 120 صفحه

دانلود کار تحقیقی اصول حاکم بر پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران

فهرست مطالب

فصل اول: پیشگفتار
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) روش تحقیق
پ) پیشینه تحقیق
فصل دوم: مفاهیم، انواع پیشگیری و ویژگی های آن
مبحث اول: مفاهیم، پیشینه و انواع
گفتار اول: مفاهیم
بند اول: پیشگیری
بند دوم : سیاست جنایی
گفتار دوم: پیشینه
گفتار سوم: تقسیم بندی انواع پیشگیری
گفتار چهارم: متصدیان و بایسته های پیشگیری
بند اول: مسئولیت در پیشگیری از جرم
بند دوم: بایسته های پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری وضعی
گفتار اول: پیشگیری وضعی و مهمترین ویژگی های آن
بنداول: مفهوم پیشگیری وضعی
بند دوم: مهمترین ویژگی های پیشگیری وضعی
گفتار دوم: استراتژی های پیشگیری وضعی
بند اول: افزايش خطرات ارتكاب جرم
بند دوم: افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم
بند سوم: كاهش جاذبه آماج جرم
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی
گفتار اول: مفهوم پیشگیری اجتماعی
گفتار دوم: انواع پیشگیری اجتماعی و ویژگی های آن
بند اول: پيشگيري اجتماعي جامعه مدار
بند دوم: پيشگيري اجتماعي رشد مدار
بند سوم: ویژگی های پیشگیری اجتماعی
فصل سوم: عوامل ارتکاب جرم ناظر بر بزهکار وبزه دیده
مبحث اول: وضعیت جسمی- روانی
گفتار اول: وضعیت جسمی
بند اول: وضعیت فیزیکی
بند دوم: ساختار بدنی
گفتار دوم : وضیت روحی _روانی
بند اول: ناسازگاری روانی
بند دوم: سادیسم
مبحث دوم: وضعیت اقتصادی- اجتماعی
گفتار اول: وضعیت اقتصادی
بند اول: فقر و محرومیت
الف) رابطه بین فقر و جرم
ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر بر ارتکاب جرم
بند دوم: بیکاری
الف) مفهوم بیکاری
ب) رابطه بین بیکاری و جرم
گفتار دوم: وضعیت اجتماعی
بند اول: محیط خانوادگی
الف) خانواده متشنج
ب) خانواده بی بند و بار
ج) خانواده منجربه طلاق
بند دوم: محیط مسکن
بند سوم: وسایل ارتباط جمعی
الف) رسانه ها و مفهوم سازی
ب) آموزش شیوهها
مبحث سوم: بزهکار شناسی و بزه دیده شناسی راهکار پیشگیری از جرم
گفتار اول: بزه دیده شناسی
بند اول: بزه دیده
بند دوم: تاریخچه بزه دیده شناسی
بند سوم: بزه دیده شناسی و درمان بزه ديده
گفتار دوم: بزهکار شناسی
بند اول: بزهکار و دیدگاههای روانشناختی بزهکاری
الف) سبب‌شناسی بزهکاری
ب) دیدگاه‌های روان‌شناختی بزهکاری
بند دوم: حالت خطرناك
الف) حالت خطر ناک ساده
ب) حالت خطر ناک شدید
گفتار سوم: آثار بزهکار شناسی و بزه دیده شناسی
بند اول: حمایت از بزه دیده
بند دوم: پیشگیری از جرم
الف) پیشگیری بر مبنای حمایت از بزه دیده
ب) پیشگیری بر مبنای حمایت از بزهکار
فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران
مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی
گفتار اول: مفاهیم ، ویژگی ها و رویکردها
بند اول: مفهوم سیاست جنایی تقنینی
بند دوم: ویژگی های سیاست جنایی تقنینی
بند سوم: رویکرد سیاست جنایی تقنینی
گفتار دوم: راهکار های سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرایم
بند اول: جلوگیری از تصویب قوانین جرم زا
بند دوم: تشديد مجازات جرايم
مبحث دوم: سیاست جنایی قضایی
گفتار اول: مفهوم و ویژگی ها
بند اول: مفهوم سیاست جنایی قضایی
بند دوم: ویژگی های سیاست جنایی قضایی
الف) جرم‌انگاری
ب) جرم زدایی
گفتار دوم: راهکار های سیاست جنایی قضایی در پیشگیری از جرایم
بند اول: قطعيت در كشف، تعقيب و اعمال مجازات
بند دوم: سرعت و دقت لازم در رسيدگي به این جرایم
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اجرایی
گفتار دوم: راهکارهای سیاست جنایی اجرایی در پیشیگیری از جرایم
بند اول: ایجاد دوربین های مدار بسته و سیستم های مراقبتی در نقاط جرم خیز
بند دوم: گشت زنی مدام پلیس در محله ها و ساعات پرجرم
بند سوم: روشن و چراغانی کردن محله های جرم خیز
مبحث چهارم: سیاست جنایی مشارکتی
گفتار اول: مفهوم و ویژگی های سیاست جنایی مشارکتی
بند اول: مفهوم سیاست جنایی مشارکتی
بند دوم: ویژگی های سیاست جنایی مشارکتی
الف) اولویت در مشارکت اجتماعی
ب) کم هزینه بودن
بند سوم: بحث مشاركت در ايران
گفتار دوم: آثار سیاست مشارکتی
بند اول: رعایت حقوق بزه ديدگان
‎بند دوم: قضا زدايي
‎بند سوم: کيفر زدايي
‎بند چهارم: ميانجي گري
گفتار سوم: راهکاری سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم
بند اول: اشتغال زایی
بند دوم: تقویت مبانی دینی و اعتقادی شهروندان
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع

 

چکیده

سیاست جنایی هر کشوری بسته به نظام سیاسی آن کشور و همچنین نظام حقوقی و دیدگاه‌های اندیشمندان حقوقی آن و بسته به آداب و فرهنگ حاکم بر جامعه متفاوت است. از این رو به موازات تفاوت اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی حاکم، در بحث سیاست جنایی نیز تفاوت هایی بین نظامهای مختلف ایجاد شده است. دانشمندان این رشته جهت سهولت مطالعه اقدام به تقسیم‌بندی مدل‌های مختلف بر مبنای اشتراک در برخی شاخص‌‌ها نموده‌اند. يكي از شاخص هاي سلامت جامعه، كاهش جرم و بزه مي باشد. اگر روند بزهكاري در جامعه اي رو به افزايش بود نشان از بيماري آن جامعه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد. سياست جنايي تدبير امور جامعه را به سوي سالم سازي و اصلاح مسائل اجتماعي در راستاي مبارزه با بزهكاري به عهده دارد لذا اهتمام بيشتري را از سوي متوليان اصلاح جامعه مي طلبد و در اين زمينه نيز نيازمند اصلاح است زيرا سياست جنايي فاقد يك متولي است. اصلاحات نيز همانند سياست جنايي بدون متولي خاص به بيراهه مي رود و نيازمند جهت دهي است. مهمترین سیاستی که دولتها در قبال جرم بکا بسته اند پیشگیری از جرم می باشد این پیشگیری معمولاً به روش غیر کیفری در اغلب جوامع شناخته شده است. اما سیاست جنایی دولتها در این زمینه گاهاً متفاوت است. از این رو در پژوهش حاضر بر آنیم تا اصول حاکم بر پیشگیری از جرم را سیاست جنایی ایران  مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه  گان

جرم، پیشگیری، سیاست جنایی، حمیات از بزه دیده

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 120000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 70 بار دسته بندی : تاريخ : 12 ژوئن 2016 به اشتراک بگذارید :