فروشگاه i poroje

دانلود پروژه کارشناسی خودرو برقی مهندسی برق | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه کارشناسی خودرو برقی مهندسی برق

تعداد صفحات : 115 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

دانلود پروژه کارشناسی خودرو برقی مهندسی برق

تعداد صفحات : 115 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

چكيده
بخش اول: نحوة تأمين انرژي و عملكرد خودروي برق
مقدمه
معرفی انواع خودرو های برقی
خودروهای الکتریکی (ev)
خودروهای الکتریکی هیبریدی(HEV)
فصل اول: خصوصيات خودروي برق
1-1- تعريف خودروي برقي
1-2- تاريخچه توليد خودروي برقي و مزيت آن
1-3- انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آنها
1-3-1- موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم
1-3-2- موتورهاي الکتريکي جريان متناوب
1-4- باتريهاي قابل استفاده در خودرو برقي
1-5- سيستم هاي توليد و انتقال نيرو براي خودروهاي الکتريکي توليد انبوه
1-5-1- خودرو برقي با موتور جريان مستقيم dc
1-5-2- خودرو برقي با موتور جريان متناوب ac
1-5-3- خودروهاي دو منظوره
1-6- مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري
فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نيا
2-1- تأثير وزن در خودرو برقي
2-1-1- تأثير وزن بر شتاب
2-1-3- تأثير وزن در شيب ها
2-1-3- تأثير وزن بر سرعت خودرو
2-1-4- تأثير وزن بر مسافت طي شده توسط خودرو
2-1-5- توزيع وزن
2-2- نيروي مقاومت هوا
2-3- رانندگي در جاده
2-3-1- توجه به تايرهاي خودرو
2-3-2- محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو
2-4- تجهيزات انتقال قدرت
2-4-1- سيستمهاي انتقال قدرت
2-4-2- تفاوت مشخصات موتور الکتريکي و موتور احتراقي
2-4-3- بررسي دنده ها
2-4-4- جعبه دنده اتوماتيک و دستي
2-4-5- سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبک يا سنگين براي روانکاري
2-5- مشخصات خودروهاي برقي
2-5-1- توان و گشتاور
2-5-3- محاسبه گشتاور لازم خودرو
2-5-3- محاسبه گشتاور خروجي موتور
2-5-4- مقايسه منحني هاي گشتاور لازم و گشتاور خروجي موتور
فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديل
3-1- مشخصات کلي خودرو و درون شهري پيکان برقي
3-1-1- شتابگيري مناسب
3-1-2- سرعت ميانگين پيشينه
3-1-3- تأثير شيب
3-1-4- برد
3-2- محاسبه توان مورد نياز خودرو
3-2-1- محاسبه نيروي شتابگيري
3-2-2- نيروي حرکت در شيب
3-2-3- نيروي مقاومت غلتشي
3-3-4- نيروي مقاومت هوا
3-2-5- نيروي مقاومت وزش باد
3-2-6- رسم منحني گشتاور و توان
3-3- طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت
3-3-1- فلايويل
3-3-2- بوش نگهدارنده فلايويل
3-3-2- محاسبه فلنج پوسته
3-3-4- طرحي شاسي زير موتور
بخش دوم: نحوة تأمين انرژي و عملكرد خودروي خورشيد
مقدمه
فصل اول: سلولهاي خورشيدي : Solar cell
1-1 توضيحات کلي
2-1 بازدهي سلول Cell Efficiency
1-2-1- آرسنيد گاليم (GaAs)
2-2-1- سيليکون(Si)
3-1 انواع سلولهاي سيليکوني
1-3-1- تک بلور”Monocrystaline”
2-3-1- چند بلور “Polycrystaline”
3-3-1 بي شکل و بي نظم “Amorphous”
4-1 فناوريهاي توليد
1-4- 1Screen printed
5-1 مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي
1-5-1 نحوه کار کردن سلولهاي خورشيدي (فتوولتاييک pv)
2-5-1- سيليکون در سلولهاي خورشيدي
3-5-1- هنگامي که نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي کند
فصل دوم: طراحي بدنه و شاسيBody and chasis desig
1-2- مقدمه
2-2 بارهاي وارده به شاسي
1-2-2 بارهاي استاتيکي
2-2-2 بارهاي ديناميکي (مربوط به سيستم تعليق)
3-2-2 نيازمنديها
4-2-2 انواع شاسيها
5-2-2 فرم فضايي
6-2-2 مواد به کار رفته در شاسيها
7-2-2 مونوکوکهاي کامپوزيتي
8-2-2 جاي راننده
فصل سوم : ناحيه خورشيديSolar Arra
1-3 مقدمه
2-3 بررسي عوامل گوناگون
1-2-3 خنک نگهداشتن ناحيه
2-2-3 چيدن سلولها
3-2-3 اتصال داخلي سلولها
4-2-3 پوششها
3-3 حفاظ سلولها
1-3-3 فناوريها
4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR
5-3 طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي وزير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر
1-5-3 وضعيت الکتريکي ناحيه پانل خورشيدي
2-5-3 نکات استنتاجي
6-3 نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي
1-6-3 مشخصات ناحيه
فصل چهارم: تحليل آيروديناميک
1-4 مقدمه
2-4 طراحي پيکره اصلي
1-2-4 قوانين مسابقه
3-4 نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه
4-4 نحوه طراحي براي دراگ پايين
5-4 نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب
6-4 نيازهاي اضافي توان خورشيدي
7-4 نحوه طراحي ناحيه خورشيدي
8-4 ساختن شکل اصلي به صورت تجربي
9-4 تحليل طراحي
10-4 خواندن نقشه ها براي CFD
11-4 نتايج CFD
12-4 طراحي دوباره براساس CFD
13-4 نتايج CFD از تحليل دوم
14-4 نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه
فصل پنجم: سيستم هاي مکانيک
1-5 مقدمه
2-5 سيستم رانش Steering System
1-2-5 بررسي عملکرد سيستم رانش
2-2-5 انواع مکانيزمها
2-5 -انواع سيستم هاي انتقال قدرت
3-5 سيستم تعليقSuspension System
1-3-5 معايب
2-3-5 مزايا
3-3-5 رفتارهاي دلخواه از تعليق
4-3-5 اجزا
5-3-5 انواع سيستم تعليق
4-5 ترمزها Brakes
1-4-5 انواع ترمزها
2-4-5 مشکلات
3-4-5 توضيح
5-5 چرخ ها و تايرهاWheels and tyres
1-5-5 انواع چرخها
2-5-5 تايرها tyres
3-5-5 تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها
فصل ششم: موتور Moto
1-6 انواع موتور
1-1-6 القايي AC
2-1-6 مقاومت متغير
3-1-6 Dc جاروبک شده Dc Brushed
4-1-6 Dc بدون جاروبک Dc Brushless
5-1-6 موتورهاي چرخWheel Motors
فهرست مراجع و منابع
چكيده:
اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد .
سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال 1900 ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت. ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال 1990 ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت .
در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است .
** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 90000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 36 بار دسته بندی : تاريخ : 16 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :