فروشگاه i poroje

دانلود پروژه کارشناسی ایستگاههای تقویت فشار گاز | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه کارشناسی ایستگاههای تقویت فشار گاز

تعداد صفحات : 82 صفحه | فرمت : word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

دانلود پروژه کارشناسی ایستگاههای تقویت فشار گاز

تعداد صفحات : 82 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول: تاریخچه گاز و توربینهای گازی
1-1 تاريخچة پيدايش گاز
1-2 تاريخچة پيدايش توربین های گازی
1-3 هدف از ايستگاههاي تقويت فشار گاز
1-4 انواع ايستگاههاي تقويت فشار گاز
فصل دوم: قسمت‌هاي تشكيل دهندة ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز موازی
2-1 Piping
2-2 ولوها
2-2-1 ولوهای موجود در ایستگاه
2-3 اسكرابرها Scrubber
2-4 توربين
2-5 کمپرسور گازی
2-6 Gas Cooler
2-7 واحد تأمين هواي ايستگاه
2-8 سيستم برق شهري و اضطراري ايستگاه
2-9 ايستگاه تقليل فشار گاز
فصل سوم: بخشهاي مختلف توربين گازي Alstom
3-1 گاورنر توربين
3-1-1 اصول عملكرد
3-1-2 اجزاء اصلي
3-2 سیستم ژنراتور گاز MBT
3-2-1 توضیح عمومی سیستم
3-2-2 کمپرسور
3-2-3 بدنۀ مرکزی
3-2-4 محفظۀ احتراق
3-2-5 محفظۀتوربین
3-2-6 کمپرسور توربین
3-2-7 یاتاقان
3-2-8 هوای آب‌بندی و خنک کاری
3-2-9 عملکرد
3-2-10 توربین گازی
3-3 سیستم هواي آب‌بندي و خنك‌كاري MBH
3-3-1 هواي آب‌بندي
3-3-2 هواي خنك‌كاري
3-4 سيستم استارت
3-5 سيستم فيلتر كردن هواي ورودي
3-6 سیستم سوخت گازی MBP
3-6-1 توضیحات عمومی سیستم
3-6-2 شروع به کار
3-6-3 توقف توربین
3-6-4 سیستم سوخت خارجی
3-6-5 سیستم هوای ابزار دقیق
3-7 سیستم جرقه زنی گازی MBQ
3-7-1 توضیحات عمومی سیستم
3-7-2 شروع به كار (استارت)
3-7-3 كاركرد دائم
3-8 سیستم روان‌کاری MBV
3-8-1 توضیحات عمومی سیستم
3-8-2 عملکرد
3-8-3 توقف توربین
3-8-4 مشخصات فنی
فصل چهارم: بخشهاي جانبی توربين گازي Alstom
4-1 سيستم حفاظت CAA 55
4-1-1 اجزاء اصلي
4-2 سيستم كامپيوتر CWA/CJP/CHA
4-3 سيستم ونتيليشن توربين گازي SAA/SAG
4-4 سیستم شستشوي توربين SDB
4-5 سيستم اطفاء حريق SGJ
4-5-1 عملكرد
4-6 سیستم تشخيص گاز SFY
4-7 سيستم اطفاء حريق توربين
4-8 سيستم تشخيص نشتي گاز و اطفاء حريق كمپرسورگاز
فصل پنجم: کمپرسور گاز
5-1 مقدمه
فهرست مطالب
5-2 اجزا، كمپرسورهاي سانتريفوژ
5-3 پارامترهاي دخيل درعملکرد وانتخاب كمپرسور
5-4 نمودارهای مشخصه كمپرسور (Compressor Performance Curve)
5-5 پديده Stone Wall
5-6 پديده SURGE در کمپرسور گاز
5-6-1 عوامل SURGE در كمپرسور سانتريفوژ
5-6-2 ضررهای SURGE دركمپرسور
5-6-3 نحوه کنتـرل سرج در کمپرسور
5-7 تاثير شرايط عملياتي برنمودار عملكرد كمپرسور
5-8 سيستم Seal Gas و تكنولوژي Dry Seal Gas
منابع و مآخذ

فهرست شکلها
شکل 3-1: نحوه عملکرد گاورنر 1
شکل 3-2: سيگنال‌هاي كنترلي ارسالی به1اتاق کنترل
شکل 3-3: ژنراتور گازي توربین گازی GT 10B 1
شکل 3-4: کمپرسور و محفظه پره های هادی1ورودی IGV
شکل 3-5 Bleed valve: 1
شکل 3-6: کمپرسور محوری 1
شکل 3-7: بدنۀ مرکزی، ديفیوزر و یاتاقان1شماره 2
شکل 3-8: محفظۀ احتراق سوخت و محل قرار1گیری آن بر روی توربین و مسیر تغذیه سوخت به وسیله 18 مشعل
شکل 3-9: کمپرسور 2 مرحله ای توربین 1
شکل 3-10: سیستم هوای خنک کاری و آب‌بندی 1
شکل 3-11: هواي آب‌‌‌‌‌‌‌بندي ياتاقان1شماره 1
شکل 3-12: هواي آب‌بندي ياتاقان شمارة 3 1
شکل 3-13: هواي آب‌بندي ياتاقان شمارة 2 1
شکل 3-14: هواي خنك‌كاري توربينِ قدرت به1طور عمده از محفظه فشار بالا
شکل 3-15: همسان ساز خودكار1Sendair Self Synchronizing
شکل 3-16: مراحل باز شدن IGV و BV2 و BV1 1در هنگام استارت و بعد از آن
شکل 3-17: مسیرهوای ابزار دقیق جت پالس1برای تمیز کردن فیلترهای هوا
شکل 3-18: مسیر های هوای ورودی 1
شکل 3-19: مسیر سوخت و فیلتر اولیه آن 1
شکل 3-20: مسیر سوخت اصلی و سوخت پیلوت 1
شکل 3-21: مراحل کار استارت و کارکرد1دائم
شکل 3-22: مخزن ، پمپ های اصلی و پمپ های1فشار، فیلترها و ولوهای حساس به دما
شکل 3-23: اجزاء نصب شده بر روي تانك روغن 1
شکل 3-24: مدار روغن‌كاري توربينGT10B 1
شکل 4-1: پورت پروسة ايستگاه به‌وسيلة1اتصال MB300 با كامپيوتر عملكرد خودكار و ترتيبي ارتباط دارد.
شکل 4-2: محل نازل‌هاي شستشو 1
شکل 4-3: سیستم شستشوي توربين 1
شکل 5-1: کمپرسور سانتریفوژ و اجزاء آن 1
شکل 5-2: منحني مشخصه کمپرسور های رفت1و برگشتی
شکل 5-3: نمودار کارکرد کمرسورسانتریفیوژ 1
شکل 5-4: آب‌بندی خشک یک مرحله‌ای 1
شکل 5-5: آب‌بندی خشک دو مرحله‌ای و 1استفاده از گاز خنثی
شکل 5-6: آب‌بندی خشک دو مرحله‌ای و 1استفاده از لابیرنت
شکل 5-7: شکل صفحه های اسپریل و چگونگی1قرارگیری بر روی شفت

چکیده

امروزه با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی مانند نفت وگاز و لزوم انتقال این منابع به نقاط مختلف برای استفاده در صنعت و مصارف خانگی ، تکنولوژی را بر آن داشته تا از شیوه های مختلفی برای انتقال استفاده کند . که خطوط لوله نفت و گاز و ایستگاههای پمپاژ و تقویت فشار از این جمله هستند .

در تحقیق حاضر ، طرز کارکرد ایستگاههای تقویت فشار گاز در کشورمان و همچنین تجهیزات سیالاتی که در این نوع از ایستگاهها مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد.

در ابتدا تاریخچه ای از پدایش گاز و همچنین تاریخچه ای از ایستگاههای تقویت فشار گاز آورده شده که شامل استفاده های اولیه از گاز و خطوط لوله می باشد . در بخش بعدی قسمت‌هاي تشكيل دهندة ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز موازی مورد بررسی قرار می گیرد که این تجهیزات چه نوع کاربردی دارند و موارد مورد استفاده آنها کدام هستند . هر واحد ایستگاهی بنا به موارد استفاده دارای توربین برای تقویت  می باشد که در بخش سوم مورد تحلیل قرار می گیرد . هر توربین دارای بخشهای جانبی می باشد که در بخش چهارم به این موارد پرداخته می شود . و در نهایت قسمت اصلی ایستگاههای تقویت فشار که کمپرسور گازی تقویت فشار می باشد در بخش آخر آورده شده است . این تحقیق بخش کوچکی از این نوع ایستگاهها می باشد .

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 75000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 21 بار دسته بندی : تاريخ : 16 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :