فروشگاه i poroje

دانلود پروژه کارشناسی آب بندهاي صنعتي (كاسه نمدها، اورينگها، پكينگها) | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه کارشناسی آب بندهاي صنعتي (كاسه نمدها، اورينگها، پكينگها)

تعداد صفحات : 114 صفحه | فرمت فایل : word ورد

موضوع:

پروژه کارشناسی آب بندهاي صنعتي (كاسه نمدها، اورينگها، پكينگها) 

تعداد صفحات : 114 صفحه

فرمت فایل : word ورد

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول:کاسه نمـد
1-1- مقدمه ای برکاسه نمدها
1-2- آب بندی
1-2-1- انتخاب و طراحی سیستم های آب بندی
1-2-2- تعریف آب بندی مناسب
1-2-3- قطعات آب بندی تماسی
1-2-4- مواد به کار رفته در قطعات آب بندی
1-2- 5- پارامترهای عملیاتی
1-2-6- ناتوانی یک قطعه آب بندی
1-2-7- عمر سرویس
1-2-8- تجمع مواد کربنی حاصل از تجزیه روغن
1-2-9- آب بندی فعال
1-3- پارامترهای کاربردی
1-3-1- لنگی دینامیکی
1-3-2- خرابی زودرس
1-3-3- توان تلف شده در اثر اصطکاک
1-3-4- شیارهای مارپیچ
1-3-5- فشار تماس
1-3-6- نشتی
1-3-7- معیار ارزیابی نشتی
1-4- مشخصات فنی کاسه نمد
1-4-1- نقش فنر و جلد فلزي
1-4-2- چهار ﻃﺮح اﺻﻠﻲ (ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ لبه ها) ﻛﺎسه نمدها
1-4-3- قطعات آب بندی شفت های گردان (کاسه نمدها)
1-4-5- اجزاء کاسه نمد مورد استفاده در شفت
1-5- تركیبات (جنس)
1-5-1- مواد اولیه
1-5-2- ترکیبات بکار رفته در جنس کاسه نمدها
1-5-3- دسته بندی کاسه نمدها بر اساس جنس آنها
1-6- فرایند تولید کاسه نمدهای پلاستیکی
1-6-1- شرح عملیات تولید
‫1-6-2- ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ‬‬‬‬‬‬‬
1-6-3- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺳﻮم (ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ) در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل‬‬‬‬‬‬‬‬
‫1-6-4- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ‬‬‬‬‬‬‬ رﯾﺎﻟﯽ و ارزي‬‬‬‬‬‬‬‬
1-6-5- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮﺡ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬‬‬
1-6-6- خط تولید کاسه نمد
1-7- محسبات برينگهاي با كاسه نمد
1-7-1- ممان اصطکاکی کاسه نمد
1-7-2- دما و اتلاف توان برینگ Power loss and bearing temperatures))
1-7-3- گشتاور شروع حرکت (Starting torque)
1-7-4- سرعت(Speed)
1-7-5- سرعت مبنا (Speed rating)
1-7-6- سرعتهای بالای سرعت مبنا (Speeds above the speed rating)
1-7-7- سرعتهای کم (Low speeds)
1-7-8- حرکتهای چرخشی متناوب (Oscillating rotary movement)
1-7-9- حالت سکون (Stationary conditions)
1-8- بررسی کاسه نمدهای مورد استفاده بر روی چند خودرو داخلی
1-8-1- کاسه نمد محافظ یاتاقان
1-8-2- مشخصات فنی
1-8-3- ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬
1-8-4- ‫ﺷﺮاﯾﻂ واردات‬‬‬‬‬‬‬‬
1-9- تست کاسه نمد
1-9-1- تست کاسه نمد در استاندارد پژو
1-9-2- شرایط اپراتوری
1-9-3- مهندسی معکوس و به سازی دستگاه تست کاسه نمد
1-9-3-1- مشکلات ناشی از دستگاه کاسه نمد عبارتند از
1-9-4- واحد خنک کننده
1-9-4-1-نحوه کار واحد خنک کننده
1-9-4-2- سوپرت تنظیم آفست
1-9-4-3- تغییر دور موتور
1-9-4-4- کله گی نگهدارنده شفت جهت تست
1-9-5- واحد برق
1-9-5-1- کلیات درایور
1-9-5-2- روش داخلی
1-9-5-3- روش خارجی
1-9-6- مجموعه هوزینگ
1-9-7- اسپیندل
‬1-10- ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬‬‬
1-10-1- ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
1-10-2- قیمت و میزان مصرف
1-11- تعویض و تعمیرات کاسه نمد
1-11-1- تعویض و تعمیرات کاسه نمدها و قطعات وابسته به کاسه نمد
1-11-2- روش نصب کاسه نمدها
2-11-3- تعویض کاسه نمد گیربکس پراید
1-12- کاسه نمد ساق سوپاپ
1-12-1- طراحي و انتخاب مواد كاسه نمدهاي ساق‌سوپاپ
1-12-2- تنوع مواد كاسه نمدهاي ساقسوپاپ
1-12-2- شناسايي مواد
1-12-2-1- انتخاب و شناسايي مواد كاسه نمدها
1-12-3- انتخاب صحيح كاسه نمدها
1-12-4- طراحي كاسه نمد ساق سوپاپ
1-12-4-1- كاسه نمدهاي چتري
1-12-4-2- كاسه نمدهاي مثبت
1-12-5- تعويض كاسه نمد ساق سوپاپ با همنوع خودش
1-12-6- تاثير دما بركاسه نمدهاي ساق سوپاپ
1-13- کاسه نمدها در برینگ
1-13-1- انواع کاسه نمدها(Types of seal)
1-13-2- انتخاب کاسه نمد(Seal selection)
1-13-3- کاسه نمدهای یکپارچه(Integral seals)
1-13-4- کاسه نمدهای مجزا(External seals)
فصل دوم: اورینگ ها
2-1- اورینگ
2-2- محفظه آب بندی
2-3- رینگ فیبری
2-4- انواع اورینگ ها
2-4-1- اورینگ وایتون
2-4-2- اورینگ سیلیکونی
2-4-3- اورینگ متری
2-4-4- اورینگ NBR
2-4-5- اورینگ متری NBR
2-5- جنس اورینگها
2-6- تركيبات O-Ring
2-7- جداول استاندارد اورینگ ها
2-8- سطح مقطع اورینگ ها
2-9- بررسی نحوه عملکرد کتی های ترمز و نقش اورینگ در ان
‬‬ فصل سوم:‬‬‬‬‬‬‬‬ ﭘﻜﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﻮﭘﻚ (PACKING)
‫‫3-1- ﭘﻜﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﻮﭘﻚ (PACKING)
3-2- موارد مصرف
4-3 خصوصیات پکینگ ها
‫3-5- پکینگ مورد استفاده در پیستون و شافت
3-5-1- طریقه نصب
3-5-2- پکینگ کمپرسی
3-5-3- گلندها
3-6- جنس پکینگها
3-7- دسته بندی پکینگ ها بر اساس شکل ظاهری
3-8- استفاده از ﭘﻜﯿﻨﮓ در برج خنک کن
3-8-1- هدف استفاده از پکینگ در برج خنک کننده
3-9- قطعات مورد استفاده در چمچ های صنعتی
3-9-1- بوش شافت(shaft sleeve)
3-9-2- رينگهاي سايشي پروانه و پوسته(wear ring)
-3-9-3 سيستم آب بندي
3-9-3-1- آب بندي از نوع packing
3-9-3-2-آب بندي از نوع مكانيكال سيل
3-9-4- تفاوت آب بندي از نوع mechanical seal و packing
-5-9-3 مشخصات فني پكينگ ها (film fill packing)
منابع و مأخذ

فهرست جداول
جدول1-1: کاسه نمدهای مورد استفاده در1شافت بر اساس طرح لبه
جدول1-2 فرم و معرفی کاسه نمدهای مختلف به1همراه کابردشان
جدول1-3 فرم کاسه نمدهای مختلف1
جدول 1-4 کاسه نمدهای مختلف بر اساس طرح1لبه
ﺟﺪﻭﻝ1-5 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟیه عمده ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ1سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور
جدول1-6 تست پژو1
جدول 1-7 لیست برخی كاسه نمدهای استفاده1شده در خودروهای پراید پژو405 و پژو 206
ﺟﺪول2-1 ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي اورینگ ها1

فهرست نمودار
نمودار 2-1 منحني مقاومت اورينگ ها در1مقابل حرارت

 

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 90000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 17 بار دسته بندی : تاريخ : 15 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :