فروشگاه i poroje

دانلود پروژه صنعت کاغذ سازی رشته مهندسی صنایع | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه صنعت کاغذ سازی رشته مهندسی صنایع

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 165

دانلود پروژه صنعت کاغذ سازی رشته مهندسی صنایع

چكيده

مقدمه اي بر كاغذ

1 ـ 1 : مقدمه

1 ـ 2 . تاريخچه

1 ـ 3 : تاريخچه كاغذسازي در ايران

1 ـ 7 : كاغذهاي جديد ديجيتال

سفيد شفاف

شركت زاندرس

1 ـ 9 : اصطلاحات كاغذ

صيقلكاري 31

الياف قابل استفاده در توليد كاغذ 32

فيبر ميوه ها 34

آينده منابع سلولزي غير چوبي

مرفولوژي ، ساختار و تركيب شيميايي سلول گياهي

تركيب شيميايي سلول گياهي

سلولز

همي سلولز

پنتوزان 48

ليگنين 49

رزينها و مواد استخراجي

شبكه الياف سلولزي

مرغوبيت الياف براي كاغذ سازي

ساختار ليگنين

تشكيل ليگنين در ديوارهاي سلولي گياهان

ليگنيني شدن

بيوسنتز 56

همبستگي ليگنين و كربوهيدراتها 59

انحلال ليگنين در عمليات تهيه خمير كاغذ

انواع فرآيندهاي توليد خمير كاغذ

1 ـ تهيه چوب و يا الياف ديگر و آماده كردن جهت پخت

پخت

فرآيندهاي تهيه خمير كاغذ

ب ـ فرآيندهاي مكانيكي و شيميايي

پ ـ فرآيندهاي شيميايي

اساس مكانيزم پخت شيميايي

تخريب كربوهيدراتها در خمير سازي قليايي

2 ـ پخت به روش آهك

تخريب كربوهيدراتها در خمير سازي اسيدي

3 ـ پخت به روش سولفات يا كرافت

4 ـ فرآيند پخت به روش سولفيت

5 ـ فرآيند پخت به روش سولفيت خنثي

تهيه چوب در اين فرايند

شرايط پخت

مقايسه انواع فرآيندهاي خمير سازي

ت ـ توليد خمير كاغذ توسط حلالهاي آلي

انواع فرآيندهاي تهيه خيمر كاغذ به روش حلال آلي

فرايندهاي با كاتاليزو اسيدي

فرايند خمير كاغذ از الياف ثانويه

شستشو ، غربال كردن ، رنگبري و پالايش خمير كاغذ

رنگبري و سفيد كردن

به كار گيري اكسيژن و ئيدوژن پر اكسيد

طرز تهيه اكسيژن

طرز تهيه ئيدروژن پراكسيد

ليگنين زدايي با اكسيژن

پالايش خمير كاغذ

توليد دوباره در ريفاينر مخلوطي

ساخت كاغذ در ماشين كاغذ

پايانه مرطوب ميزفوردرينر

پخش كننده و هد باكس

ساز و كار آبگيري 153

ورقه ساز هاي دو قلو 156

توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي 161

مقدمه

مناسب بودن الياف منابع زراعي براي خمير و كاغذ

ارزيابي گياه شناختي

تجزية شيميايي

بازرسي كيفي

نتيجه

منابع فيبر ، برداشت و انبارسازي

منابع فيبري

1 ـ محصولات فيبري منابع كشاورزي

گونه هاي محصول

چكيده

افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه به لحاظ منابع چوبي فقيرند و ازدياد تقاضا بار دامنه وسيعي از توليدات حاصل از فيبر ، فشار زيادي را بر منابع چوبي اعمال نموده . با توجه به مفهوم توسعه پايدار كه در آن هم حمايت از اكوسيستم و هم خواسته هاي در اين پروژه به ارائه فرآيندهاي توليد كاغذ از منابع فيبري كشاورزي پرداخته شده است . منابع فيبري كشاورزي از محصولات فيبري يا پس مانده هاي محصولات كشاورزي حاصل مي آيند . ذخيره عظيمي از مواد اوليه تجديد شونده كه در خمير سازي قابل استفاده اند ، وجود دارد . كه در سالهاي آتي بطور فزاينده اي مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

فصل اول

مقدمه اي بر كاغذ

1 ـ 1 : مقدمه

كاغذ يك پاره اصلي تمدن بشر طي دو هزار سال گذشته بوده است و ارتباط بسيار نزديك ما با اين ماده سبب شده است تا آن را ماده اي با پيچيدگي خاص ندانيم . اما اين تصور از حقيقت به دور است . كاغذ از منابع گياهي تهيه مي شود ، لذا هم از نظر مورفولوژي و هم از نظر فيزيكي و شيميايي مادة‌ پيچيده اي است . خود فرآيند توليد كاغذ يعني اساس فرآيند صاف سازي و تشكيل شبكه ضعيفي از نمود الياف تا حد زيادي پيچيده است . اين نمود شبيه كاغذ با وجود مقاومت كم آن ، بايستي به طور پيوسته از بخش هاي پرس و خشك كن ماشين كاغذ عبور كرده و با سرعتي كه در حال حاضر حدود 60 است . به صورت نوار ، پيچانده شود ؛ عملي كه در جريان آن نمود كاغذ تحت كشش قرار مي گيرد براي جلوگيري از پارگي هاي متوالي كاغذ و يكنواختي آن ، برخي از پيشرفته ترين فناوري هاي مهندسي كنترل مورد نياز است . در اين فصل بحثي كوتاه در زمينة كاغذ و انواع آن ، تاريخچه و كاربرد آن ارائه خواهد شد .

1 ـ 2 . تاريخچه

لزوم ثبت و انتقال افكار و عقايد و ارتباط با همنوع از ابتداي تاريخ ، انسان را وا داشت تا راهي براي آن پيدا كند . انسانهاي اوليه با الهام گيري از محيط پيرامون خود و با ابزار و وسايل موجود اين امكان را هر چند بصورت ابتدايي فراهم آوردند كه اولين نشانه هاي آن را مي توان در غارهاي لاسكو ولتامير مشاهده نمود . بعدها لوحه هاي گلي ، فلز ، سنگ ، پوست درختان ، پست حيوانات، استخوان و …. به عنوان موردي جهت نوشتن يا نقاشي كردن مورد استفاده قرار گرفت لوحه هاي گلي بدست آمده از تمدن بين النهرين ( ميان رودان ) حاكي از رواج اين ماده براي نوشتن در اين تمدن مي باشد . اولين كتابها در خاورميانه و بي الواح گلي نوشته و در مجاورت آفتات خشك شد . مهترين الواح اين دوره الواحي است كه مربوط به حماسه « گليگمش » است . اين الواح براحتي مي شكستند و تمام زحمت سازند گانش بر باد مي رفت . مصريان باستان 2000 الي 2500 سال قبل از ميلاد ، نوشتن روي كاغذ پاپيروس را آغاز كردند . پاپيروس نام گونه اي از ني شبيه خيزان است كه در كرانه رود نيل مي رويد . ني را بصورت تسمه مي آوردند و با كمك نشاسته به يكديگر مي چسباندند . اين روش Explicit.liber ناميده مي شود . كمبود پاپيروس در آسياي صغير شد . در حاليكه مردم هندوستان ، آسياي جنوب شرقي ، خاور دور به خاطر مسايل مذهبي از پوست استفاده نمي كردند . 105 سال قبل از ميلاد مسيح اولين كاغذ را Is’ai lum در چين ساخت . مود اوليه اين كاغذ را ضايعات كنف ، بامبو و شاهدانه تشكيل داده بود . اين كاغذ چون زياد به هم ماليده و سفت نبود براحتي پاره مي شد . كلمه كاغذ از نام چيني ها چندين سال نحوه ساخت كاغذ را در پرده نگه داشتند اما كم كم اين روش از چين به هندوستان و اروپا رسيد و از سمرقند و آسياي مركزي گذشت .

در اروپا ، كاغذ جايگزين پوستها گرديد . در سال 1450 با ابداع صنعت چاپ در آلمان ، تقاضا براي كاغذ و به دنبال آن نياز به منابع جديد ليگنو سلولزي افزايش يافت ، در حدود 105 سال بعد در بيشتر كشورهاي اروپايي و نيز مكزيك كارخانه هاي كاغذسازي با وسايل دستي ايجاد گرديد .

مردم اروپاي جنوبي اين فرايند را آموحتند و ساخت تكه هاي كاغذ ار نزديك به پايان قرن چهاردهم آغار كردند . سازندگان انگليسي در قرن هفدهم توليد را آغاز و يك قرن چهاردهم آغاز كردند . سازندگان انگليسي در قرن هفدهم توليد را آغاز و يك كارخانه كاغذ سازي در ايالات متحده 1690 تأسيس كردند . در اين زمان تمام كاغذ اروپا از پنبه و كتان ساخته مي شود . چاپ كتاب با انجيل گوتنبرگ آغاز شد به طور فزاينده اي تقاضا براي كاغذ را افزايش داد .

در حدود سال 1750 ، در هلند مخلوط كني ابداع شد كه آن را هولندر ناميدند در سال 1799 ، روبر فرانسوي فرايندي براي شكل دهي كاغذ ورقي روس صافي سيمي متحرك اختراع كرد . در مدت تكامل و بهبود آن . به ماشين فرد رينيز تبديل شد . در سال 1809 ديكينسون ماشين استوانه اي را اختراع كرد و بدين ترتيب ماشين فوردرينير كنار رفت ، ولي در سال 1803 برتري ماشين فورد رينير براي ساخت كاغذهاي خوب معلوم شد . در سال 1826 اولين بار استوانه هاي بخار را براي خشك كردن به كار گرفتند و اولين ماشين فورد رينير در ايالات متحده در سال 1827 متداول شد . متناسب با پايين رفتن قيمتها و توسعه تحصيلات عمومي تقاضا براي كاغذ افزايش يافت ، بنابراين كمبود كاغذ آغاز شد . يكي از مردم ساكسوئي به نام كلر فرايندي مكانيكي براي ساخت خمير كاغذ از چوب ابداع كرد ، ولي كيفيت كاغذ توليد شده پايين بود . فرايند قليايي براي ساخت خمير كاغذ از چوب را وات و بورگس در سال 1851 ابداع كردند . در سال 1857 ، به شيميدان آمريكايي نايلمن ، گواهي ثبت اختراع اوليه براي فرايند سولفيت اهدا شد ، كه خمير كاغذي خوب با سهولت رنگبري توليد مي كرد . فرايند كرافت ( از واژة آلماني كرافت به معني قوي ) در آزمايشهاي اوليه كه ذهن در دانزيگ انجام داد در سال 1884 به نتيجه رسيد . اين فرايند به طور متداول همچنين فرايند سولفات ناميده مي شود ، زيرا سديم سولفات به عنوان ماده شيميايي جبراني براي محلول پخت استفاده مي شود . عامل حل شده ، با وجود اين ، نيست . در سال 1909 فرايند سولفات به ايالات متحده معرف شد . در آن زمان توليد خمير كاغذ به 48 درصد مكانيكي ، 40 درصد سولفيت ، 12 درصد قليايي تقسيم شده بود .

فرايند سولفات به تدريج در صنعت توليد كاغذ جاي خودش را باز مي كرد ( جدول 2 ) ، و در سال 1981 توزيع آن به 5/10 درصد مكانيكي و گرما مكانيكي ، 5/3 درصد سولفيت ، 2/78 درصد سولفات ، و 7/7 درصد نيم شيميايي تقسيم شد ساخت خمير كاغذ به تدريج به صنعتي مستقل تبديل شد در حاليكه به خدمت صنايع ديگر علاوه بر ساخت كاغذ در آمد . ريون ، سلولوز استرها و اترها ، و سلولوز نيترات بار مصرف در پلاستيك و مواد منفجره از لحاظ تجارتي مهم شده است و بيشتر خمير كاغذ با كيفيت بالا را مصرف مي كند . كنترل و مصرف محصولات جنبي صنعت كاغذسازي به توجه بسيار زيادي نيار دارد . ايجاد محصولات مفيد از ليگنين و مايعات زايد نشان دهندة افزايش درآمد براي اين صنعت و راه حلي براي مشكل آلودگي روخانه هاست ، ولي توسعه واقعاً تازه آغاز شده است و بيشتر محصولات جنبي هنوز به صورت ضايعات تلقي و سوخته مي شود .

1 ـ 3 : تاريخچه كاغذسازي در ايران

هخامنشيان تا زمان حمله اسكندر بر روي لوحه هاي گلي مي نوشتند و اين در حالي است كه از دوران فرمانروايي پارت ها پوست هاي نوشته شده به دست آمده است كه به آن « ديفترا » مي گفتند و ريشه دفتر كه امروزه به كار مي رود ، از همان گرفته شده

است .

در حدود سال 650 ميلادي ساسانيان كاغذ چيني را كه از پوست درخت توت ساخته مي شد به ايران وارد كردند ، اما اين كاغذ منحصراً براي مدرك مهم دولتي به كار برده مي شد.

در سال 751 ميلادي در زمان عباسيان و در جنگ ميان آنان با اعراب تعدادي از چيني هايي كه اعراب را در جنگ ريزي مي دادند به اسارت درآمدند . در ميان اسيران چند تن كاغذساز بود كه آنها را به سمرقند برده و با استفاده از دانش آنها صنعت كاغذسازي را در اين شهر رايج نمودند .

1 ـ 4 : اهميت كاغذ :

كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تاكنون ، پيوسته اصلي ترين و پايدارترين ابزار انتقال انديشه بشري بوده و بي ترديد تا ساليان مديد نيز چنين خواهد بود . پيدايش و گسترش وسايل ارتباطي صوتي و تصويري و همچنين شبكه هاي رايانه اي نه تنها از مصرف كاغذ در جهان كم نكرده ، بلكه همچنان اين مصرف در حال افزايش است . امروزه كاغذ يكي از كاغذهاي مهم و استراتژيك به شمار مي آيند و رشد مصرف سرانه آن در يك كشور ، يكي از شاخصهاي رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي آيد .

اهميت خمير و كاغذ در اقتصاد برخي كشورها به حدي است كه كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده سازمانها و كنسرسيومهايي براي آن ايجاد كرده اند .

نقش كاغذ در دنياي كنوني و معرفي مصرف سرانه آن به عنوان شاخص براي توسعه از يك سو و نيز قيمت گذاري چاپ و تحرير در كشور توسط دولت و نظارت بر توزيع آن ، اهميت كاغذ را روشن مي سازد .

1 ـ 5 : تعريف كاغذ و انواع كاغذ :

زماني كه به كاغذ فكر مي كنيم ، ذهن ما در درجه اول به سمت ماده اي براي نوشتن و چاپ متمركز مي شود و احتمالاً در مرحله بعد به ماده اي براي بسته بندي اشياء . با وجود اين به دليل اينكه محصولات بسيار ديگري مثل پارچه ، مقوا ، كاغذ مورد نياز است . در هر صورت ، كاغذ را مي توان با تكيه بر روش توليد آن تعريف كرد ؛ ماده اي ورقه اي ساخته شده از شبكه اي از الياف طبيعي سلولزي كه به ته نشيني از يك تعليق آبي تشكيل شده است . محصول شبكه اي از الياف در هم رفته با ساختاري تقريباً لايه اي و ضخامت حدود mm 300 – 30 است . پهناي يك ليف حدود mm 50 – 10 است . در نتيجه . يك ورق كاغذ تحرير با ضخامت mm 10 حدود 5 تا 10 فيبر در مقطع عرضي ضخامت است .

همه گونه كاغذي كه تاكنون ساخته شده است :

1 ـ كاغذ آب خشك كن 2 ـ كاغذ سيگار

3 ـ كاغذ نقاشي 4 ـ آگهي هاي چاپي رنگي ( پوستر )

5 ـ كاغذ براي كيف دستي 6 ـ براي آتش بازي

7 ـ ويژه كتاب مقدس 8 ـ كاغذ ضد زنگ زدگي

9 ـ كاغذ براي ترقه 10 ـ كاغذ كامك

11 ـ كاغذ دولا براي اسناد 12 ـ كاغذ آباژور

13 ـ كاتالوگ 14 ـ كاغذ خشك كن معمولي

15 ـ كپي نامه ها 16 ـ كاغذ رنگارنگ

17 ـ كاغذ طناب باقي 18 ـ كاغذ براي تهيه تشك

19 ـ كاغذ ويژه لحاف 20 ـ كاغذ بلوري

21 ـ كاغذ اطلسي 22 ـ كاغذ هاي نازك چوب

23 ـ كاغذ پنبه كوهي 24 ـ كاغذ نوشتني

25 ـ كاغذ چاپ 26 ـ كاغذ چتائي ( كنفي )

27 ـ كاغذ بسته بندي 28 ـ كاغذ ابريشمي

29 ـ كاغذ ويژه نامه هاي محرمانه 30 ـ كاغذ چاپ افست

31 ـ كاغذ هاي دو لا و چند لا 32 ـ كاغذ يوشينو

33 – كاغذ بسته بندي قهوه اي رنگ 34 ـ كاغذ كاهي بسته بندي

35 ـ كاغذ ويژه بسته بندي ميوه 36 ـ كاغذ صابون

37 ـ كاغذ بسته بدي شبه مانيلي 38 ـ كاغذ هاي ويژه پاكت سازي

39 ـ كاغذ ويژه كارت دعوت 40 ـ كاغذ پوست نما

41 ـ كاغذ ويژه گراورسازي با نور آفتاب 42 ـ كاغذ پلي كپي ( ميمئوگراف )

43 ـ كاغذ ويژه دستگاههاي فشار

44 ـ كاغذ ويژه القاب و عناوين ( براي اشراف قديم )

45 ـ كاغذ هاي پوشش بام 46 ـ كاغذ ويژه دفتر اسناد

47 ـ كاغذ ويژة زير قابي 48 ـ كاغذ ويژه لابي كاغذ كاربن

49 ـ كاغذ ويژه نگهداري و روپوش كاغذ عكاسي

50 ـ كاغذ ديواري نقش دارو رنگي

51 ـ كاغذ پارچه اي 52 ـ كاغذ واشر ( براي پيچ و مهره ها )

53 ـ كاغذ قير اندود 54 ـ كاغذ فيبري آتش بازي

55 ـ كاغذ صافي 56 ـ كاغذ ورقي سفيد فرانسوي

57 ـ كاغذ غلاف 58 ـ كاغذ ضد روغن و چربي ها

59 ـ كاغذ هيدرفيل 60 ـ كاغذ عايق

61 ـ كاغذ روزنامه 62 ـ كاغذ مجلات مصدر

63 ـ كاغذ كرافت اكسيد سيمان 64 ـ كاغذ نازك

65 ـ كاغذ پارافيني 66 ـ كاغذ پارچه اي ويژه گيشه سازي

67 ـ كاغذهاي ويژه كارت بازي 68 ـ كاغذ فشنگ سازي

69 ـ كاغذ فشنگ سازي 70 ـ كاغذ نوشتني ساخته شده از مانيل

1 ـ 6 ـ كابرد كاغذ :

دو كاركرد اصلي كاغذ عبارت اند از انتقال اطلاعات و محافظت از كالا در جريان نقل و انتقال و توزيع . فرآورده هاي كاغذي انتقال اطلاعات عبارت انداز انواع كاغذ چاپ و تحرير ، روزنامه ، مجله ، كتاب ، برچسب ، نامه و صورت حساب . فرآورده هاي بسته بندي عبارت ند از جعبه هاي مقوايي ، قوطي ، پاكت ، كيسه ، ساك و زنبيل . غالباً كاربرد اطلاع رساني و بسته بندي بر هم منطبق مي شوند . همچنين بسته بندي كاغذي و كيفيت آن ، بر كالا جنبة تبلغي نيز دارد .

با توجه به كاربرد و شش دسته عمده كاغذ و مقوا توليد و مصرف مي شود :

1 ـ چاپ و تحرير

2 ـ مقواي ساده و مقواي كنگره اي

3 ـ روزنامه

4 ـ مقواي كارتن

5 ـ كاغذ و مقواي بسته بندي

6 ـ انواع كاغذهاي بهداشتي ( مانند دستمال كاغذي )

همانگونه كه در شكل 1 ـ 2 ديده مي شود ، مقدار توليد همه انواع كاغذ ارقام بزرگي است.

جالبترين و غالباً پر ارزشترين فرآورده هاي كاغذي در دسته « ساير موارد » قرار دارد . مثالها در اين دسته عبارتند از كاغذ چاي كيسه اي ، صافي ها ، اوراق بهادار ، كاغذ فشرده ، كاغذ عايق و كاغذ سيگار با توجه به آمار سال 192 بيش از 40% از تمامي كاغذهاي توليد شده در جهان براي هدفهاي ارتباطي و اطلاع رساني مصرف مي شود . ( روزنامه ، چاپ و تحرير ) و بيش از 50% براي مصارف بسته بندي و بهداشتي به كار مي رود ، حدود 10% باقيمانده شامل كاربردهاي ويژه مثل كاغذهاي صافي و عايق سازي الكتركي در مبدلها و … است .

كاغذ كاهي و روزنامه :

كاغذي است كه در خارج براي بسته بندي گوشت و يا ميوه كم حجم به صورت پاكت استفاده مي شود و سابقاً از كاه گندم ساخته ميشد و زرد رنگ بوده است ، در حال حاضر كاغذ روزنامه و مجلات را بطور اشتباه كاهي مي نمايند و نظر باينكه مصرف آن يكبار مي باشد و بعدا از آن استفاده نخواهد شد احتياج به مقاومت زياد ندارد .

كاغذ ترن . مترو :

بليط ترن و مترو بيشتر بصورت مقوائي ساخته مي شود كه بايستي استحكام و مقاومت داشته تا از نظر سوراخ كردن بليط مقدور باشد و حجم كوچكي دارد و مقاومت آن در قبال كشش و پارگي مطرح نبوده و فقط استحكام آن مورد نظر است .

كاغذ آلبوم :

كاغذي است سياه رنگ و يا داراي رنگهاي مختلف كه بايستي فشرده و محكم باشد . همچنين پارگي و كشش كمتر در آن اثر دارد .

كاغذ تصوير نقاشي :

اصولاً بصورتي ساخته مي شود كه بيشتر نقش تصوير و يا نقاشي در داخل خلاء آنها نمايان باشد . اين كاغذ كمتر اطو مي شود تا حالت ليزري روي سطح خود را حفظ كند .

كاغذ يادداشت :

اين كاغذ به مقاومت زيادي احتياج ندارد زير جهت يكبار مصرف استفاده مي گردد .

كاغذ نيمه كرافت :

در ساخت كارتن استفاده مي شود و نظر باينكه مقاومت زيادي در برابر فشردگي و ضربات احتياج دارد اغلب از خمير نيمه شيميائي ساخته مي شود .

كاغذ دفاتر مدرسه :

جهت محصلين و استفاده از آن در امور تحصيلي بكار برده مي شود و بايستي دوام بيشتر داشته باشد كه مورد مطالعه و بهره برداري قرار بگيرد .

كاغذ جعبه كفش :

كاغذي است فشرده با چسب مخصوص كه اغلب در سه قشر تركيب مي شود مانند جعبه دستمال كاغذي و يا جعبه كاغذ بهداشتي از دو قشر خمير مكانيكي و يك قشر خمير شيميائي ساخته مي شود .

كاغذ جلد دفاتر :

دفتر چه هاي مدارس امور بازرگاني احتياج به قشر خمير ضخيم دارد كه مورد استفاده و مصرف باشد .

كاغذ درب و سقف ماشين :

كاغذي است كه براي درب و سقف ماشين ساخته مي شود . مقوائي است كه به چسبهاي اوره آغشته شده كه در برابر نفوذ آب و شستشوي ماشين كاملا مقاومت داشته و آب در داخل آن نفوذ نكند و در حالت ظاهريش تغييري داده نشده و وضع خود را حفظ نمايد .

در ضمن با ايزولاسيون در مقابل سرما ، گرما از انتقال ؛ صدا جلوگيري مي كند .

كاغذ اسناد رسمي ، چك و تمبر :

كاغذي است بهادار كه در مقابل زمان و پارگي مقاومت زيادي دارد .

كاغذ فشنگ شكاري :

اين كاغذ بايد بقدري فنريتن داشته باشد كه در موقع خالي كردن فشنگ به بدنه تفنگ صدمه نرساند و با گلوله مخلوط نشود .

كاغذ كپي نامه :

كاغذ نازكي است كه براي كپي نامه ها بوسيله كاغذ كاربن ساخته مي شود . نازكي آن اغلب جهت بايگاني است تا حجم زيادي نداشته باشد .

كاغذ پاكت :

كاغذي است كه براي خواربار و ميوه استفاده مي گردد و در مقابل پارگي مقاومت آنرا دارد .

كاغذ دوك :

نوعي از كاغذ ضخيم بوده كه مي بايست مقاومت زيادي در مقابل ضربه داشته باشد استفاده اين كاغذ اغلب در ريسندگي و بافندگي مي باشد و استحكام آن باعث مي شود كه يك دوك چند بار مورد استفاده قرار گيرد .

كاغذ چمدان :

عبارتست از مقواي بسيار فشرده كه مانند كاغذ درب و سقف ماشين آغشته به چسبهاي اوره جهت عدم نفوذ آب است سطح آن با غلطكهايي داراي نقش بخصوص و فرم و عكسهاي مخلتف بطور برجسته و با لاك خصوص رنگ دار منقوش مي گردد .

كاغذ پوشه :

كاغذي است كه از نوع مقواي بسيار فشرده كه در ما قبل پارگي مقاومت دارد و براي ساختن پوشه و ديگر موارد نياز استفاده مي گردد .

كاغذ كاربن :

كاغذي است بسيار نازك و نسبتاً محكم كه با محلولي سياه و آبي و چرب آغشته شده و جهت تكثير تعداد نامه ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

كاغذ آبكش :

در مواقعي كه براي نوشتن از جوهر استفاده مي شود احتياج به كاغذي مي باشد كه اضافه جوهر را خشك نمايد بنابراين كاغذي ساخته مي شود كه الياف نسبتا بلند و بدون چسب را دارد و خاصيت حداكثر جذب مايعات را داشته باشد .

كاغذ سيگار :

كاغذ بسيار نازكي است كه از الياف بلند ساخته شده و مواد شيميائي مخصوصي در آن بكار مي رود كه سوخت آنرا كاملتر و مقدار قير آنرا كمتر نمايد .

فيلتر روغن :

فيلتر روغن از عايق و مقدار زيادي پنبه تشكيل شده و در صورتي كه مواد خارجي وارد روغن شود آنرا تصفيه مي نمايد ، و در ساخت فيلتر عايق كاغذ حرارت داده مي شود و با قير داغ بكلي آغشته شده و پس از سرد شدن از نفوذ آب جلوگيري مي نمايد . و به اين دليل در قيرگوني و روي بامها از آن استفاده مي شود و فيلتر روغن و عايق مانند كاغذ آبكش هيچگونه چسبي ندارد .

كاغذ كرپه :

كاغذي است كه در روي ماشين كاغذ سازي به حالت كنگره ( موجدار ) توليد مي شود . از خصوصيات آن مقاومت زياد در مقابل ضربات مي باشد و از آن در پاكتهاي سيماني و يا مواد ديگر استفاده مي شود و در مواقع افتاده روي زمين منفجر نمي شود و بعلت موجدار بودن ، مانند كمك فنر ماشين تحمل ضربه را دارد .

كاغذ جعبه شير :

داراي الياف بلند چسب دارد پارافين شده مي باشد كه شير در داخل آن عرضه مي كند پارافين باعث آن مي شود كه محتويات آن از مواد آلوده خارجي مصون باشد .

كاغذ فيبر پرس پان :

كاغذي است بسيار فشرده و آغشته به مواد مخصوص كه براي عايق بندي و همچنين جهت عدم نفوذ آب در روغن بكار مي رود .

به مقاومت و كشش احتياج دارد .

كاغذ تكثير :

كاغذي است كه خمير چوپ مكانيكي در آن زياد بكار رفته است و در ساخت آن چسب كمتر بكار برده مي شود و مي تواند در موقع تكثير اسناد ماشين گستتنر جوهر را بلافاصله به خود جذب نمايد تا جوهر به نسخه دوم سرايت نكند .

كاغذ دوبلكس :

اين كاغذ حالتي مقوائي و پنبه اي دارد مانند جعبه دستمال كاغذي و ديگر جعبه هاي بهداشتي كه در دو قشر ساخته مي شود . قشر اولي آن كه از اليافت ارزان مانند خرده كاغذ يا خير چوب و قشر بالائي از آن از خمير گران با الياف بلند سفيد كه قابليت چاپ عالي را دارد . قشر اول مقاومت جعبه را تامين مي كند و قشر دوم براي نماي ظاهري و چاپ است كه تركيب اين دو قشر حالت تخته سه لائي دارد .

كاغذ مجله :

مانند كاغذ روزنامه مي باشد لكن نظر با اينكه مجله مورد استفاده عموم مي باشد درصد الياف آن بيشتر از كاغذ روزنامه است تا مقاومت آن در مقابل پارگي تامين شود .

كاغذ دوبله آلومينيوم :

كاغذي است نازك و مقاومت كه با قشر آلومينيوم نازك چسبانده شده و براي پيچيدن مواد داراي چربي و مواد غذائي ديگر بكار برده مي شود .

كاغذ عكاسي :

اين كاغذ بايد هم مقاوم بوده و هم فشرده باشد كه عكس حالت تابندگي كمتر داشته و همچنين مقاومت بيشتري داشته باشد .

كاغذ بهداشتي :

داراي الياف بلند و آبگير جهت خشك كردن دست و صورت .

كاغذ پاكت ميوه :

كاغذي است از نوع گرافت و مقاومت و داراي اليافي بلند است در مقابل پارگي مقاومت دارد و محتويات داخل پاكت را حفظ مي كند تا پاره نشود .

كاغذ سمباده :

كاغذي است داراي الياف بلند و مقاومت زياد در مقابل پارگي كه يك سطح آن مواد سيليسي آغشته به چسب مي باشد و پس از خشك شدن براي سائيدن چوب و زنگ آهن استفاده مي شود .

كاغذ كارت جغرافيائي :

كاغذي است داراي الياف بلند و مواد شيميائي مخصوص كه در حالت رطوبت مقاومت فوق العاده اي در برابر پارگي دارد .

كاغذ كرافت كارتن :

كاغذي است ساخته شده از الياف بلند چوب نوعي درخت سوزني كاج كه احتياج به مقاومت در برابر كشش و پارگي دارد . اين كاغذ در تركيب جعبه كارتن مركب از سه قشر است ، قشر داخلي و خارجي و در ميان دو قشر آن كاغذ نيمه كرافت كه مقاومت در برابر ضربات را دارد تشكيل مي دهد .

كاغذ كامپيوتر :

كاغذي است بسيار سخت و فشرده كه جهت سوراخ كردن كامپيوتر و استفاده مكرر براي دادن آمار و اطلاعات كامپيوتري بكار مي رود .

كاغذ كيسه چاي :

ساخته شده از الياف بلند و ماده مخصوص شيميائي كه در برابر رطوبت مقاون دارد . برگهاي چاي را داخل آن مي ريزند كه پس از گذاشتن در داخل آب چوش قابل استفاده است .

اصولا تمام كاغذهائي كه بوسيله سيلندرهائي با حرارت زياد خشك مي شوند تقريباً كامل استرليزه و ضدغفوني مي گردند .

1 ـ 7 : كاغذهاي جديد ديجيتال

اگر از كاغذ ديواري خود خسته شده ايد دكمه را بزنيد تا طرح و رنگ آن عوض شود . راه زيادي تا رسيدن به اين محصول نمانده است .

اين كاغذ به دو صورت قابل عرضه است :

در فن آوري اول كپسولهاي بسيار ريز پلاستكي در يك لفاف نازك جاي گرفته اند كه با تماس دكمه نقاط ، سياه و يا سفيد مي شوند و به اين وسيله شكل يك صفحه گرافيكي را به خود مي گيرند ، برخي صفحه نمايش الكترونيكي در زمان قطع برق ، تصوير ايجاد شده بر …

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 42000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 111 بار دسته بندی : تاريخ : 20 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :