فروشگاه i poroje

دانلود پروژه روش تحقیق حقوق كودك در قرآن و سنت | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه روش تحقیق حقوق كودك در قرآن و سنت

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 150

دانلود پروژه روش تحقیق حقوق كودك در قرآن و سنت

فهرست مطالب

بیان مسئله:

اسلام دين چند بعدي و همه جانبه است و حقوق متقابل در آن رعايت شده است و لذا هر گونه كه والدين داراي حقوقي بر فرزندان هستند فرزندان نيز حقوقي بر گردن والدين دارند.دين مقدس اسلام در هزار و چهار صد سال پيش با بيان حقوق كودكان و شيوه هاي تربيتي آنان، گام اساسي برداشته و رهنمودهايي ارايه نموده كه مي تواند منشور حقوق جهانيان باشد.اولين رهنمودهاي دين مقدس اسلام به دوران جنيني كودك بر مي گردد زيرا سرنوشت هر انساني به سالهاي قبل از تولد او و شرايط محيطي و تربيتي والدين بستگي دارد.بعد از ولادت كودك حقوقي نيز به او تعلق مي گيرد كه دستورات ديني در اين مورد چنين است.

1- خواندن اذان و اقامه در گوش كودك     2- نامگذاري به نام هاي نيكو و زيبا    3- تغذيه و بهداشت. كه بهترين غذا را براي كودك كه حق طبيعي و شرعي اوست شير مادر معرفي مي كند.

و به اين ترتيب اسلام براي تك تك مراحل زندگي كودك حقوق خاص خودش را معرفي كرده و خواهان رعايت آنها از جانب پدر و مادر مي باشد.

اهميت مسأله :

حقوق افراد انساني اعم از كودك و بزرگسال مدتهاست مورد توجه مجامع حقوقي قرار گرفته و صدور اعلاميه هاي حقوقي بر ضرورت آن تاكيد مي كند. اما حقوق ويژه كودك در نيمه قرن بيستم به تصوير رسيد و در برنامه ريزيهاي ممالك مختلف جهان گنجانده شد و اهميت اين مسأله در دين مقدس اسلام آنچنان است كه در هزار و چهارصد سال پيش با بيان حقوق كودكان و شيوه هاي تربيتي آنان گام اساسي برداشته است كه مي تواند منشور حقوقي جهانيان باشد.

سؤال اصلي تحقيق :

شريعت اسلام چه حقوقي را براي كودك معين نموده اند؟

سؤالات فرعي تحقيق :

1-    مراحل زندگي كودك را در چند مرحله مي توان بررسي كرد؟

2-    قوانين مدني چه حقوقي را براي فرزند پيش بيني نموده است؟

3-    كودك در آيات و روايات از چه حقوقي برخوردار است؟

فرضيه اصلي:

شريعت اسلام حقوق كودك را همچون حقوق ساير اقشار جامعه معين نموده است.

فرضيه فرعي :

1-  زندگي كودك مجموعاً مشتمل بر مراحل نطفه       جنين      نوزاد      كودك مي باشد به عبارتي ديگر شروع و پايان كودكي.

2-    حقوق كودك به تفصيل در قوانين مدني مطرح شده است.

3-    آيات و روايات، حقوق كودك را مفصل تشريح نموده اند.

پيشينه تحقيق :

در تدوين اين رساله تا آنجا كه حوصله و فرصت اجازه مي داد سعي شده است مطالب موردنياز و اساسي به طور صحيح و جامع جمع آوري شود، و از طرفي به علت گستردگي و پراكندگي موضوعات و عناوين اختيار شده در قالب موضوعات حقوقي فرزندان بنا بر تفحّص و تتبّعي كه در لابه لاي متون گوناگون انجام داده ام، به چنين موضوع مدوّن با جامعيت فصول موردنياز برخورد نكرده ام. آنچه كه بيشتر در كتب فقهي و ديگر كتابها مشهود است، احكام اولاد در مدخل كتاب نكاح است كه دربرگيرندة بعض از احكام فرزند مي باشد از جمله، دوران حمل، تولد و احكام ولادت، حضانت، الحاق ولد و آداب رضاع، و اين مباحث را مي توان در كتب : اللمعه (شهيد اول)، الروضه (شهيد ثاني)، الشرايع (محقق حلّي)، القواعد (علامه حلي)، تبصره المتعلمين (علامه حلي)، عروة الوثقي (سيد محمد كاظم يزدي)، تحرير الوسيله (امام ره) و … يافت.

و يا احياناً بعضي ديگر از موضوعات حقوقي و احكام اولاد به صورت ابواب جداگانه در كتب ديگر از جمله: عزل ، نسب ، رضاع، نفقه و ولايت و … كه هر يك خود در ابواب جداگانه و هر يك بحث مستقلي را مي طلبد و حتي مي توان در پيرامون آن به صورت يك تحقيق گسترده نظر كرد.

آنچه پژوهندگان فارسي زبان در اين خصوص مطرح كرده اند اجمالاً مهمترين آنها عبارتند از:

حقوق طفل از ديدگاه اسلام و اعلاميه حقوق بشر (احمد بهشتي) ، خانواده و تربيت كودك (علي قائمي اميري)، حقوق كودك (شيرين عبادي)، حقوق مدني، خانواده، اولاد (ناصر كاتوزيان) كه بيشتر جنبه حقوقي دارد، نام برد و ساير كتب نگارش شده در اين باره، بيشتر جنبة تربيتي دارد كه در اين زمينه تأليفات زيادي را مي توان برشمرد، از جمله مي توان به كتاب تربيت كودك (محمد عطاران) و كودك از نظر وراثت و تربيت (محمد تقي فلسفي) و با فرزند خود چگونه رفتار كنيم (محمدرضا شرفي)، اشاره كرده لذا، ضرورت طرح چنين موضوعي با استناد به لسان آيات و روايات و ادلة عقليه و علمي در خور اهتمام است.

روش تحقيق:

اين تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است به اين صورت كه پس از مطالعه هر كدام از كتب در صورت محدود بودن تمام آن نوشته شده و اگر مطلب طولاني بوده است با تلخيص يادداشت شده، بدينسان فيشها ابتدا جمع آوري شده، سپس با دسته بندي آنها هر كدام از مطالب در فصل مربوط خود گنجانده شده است.

همچنين بايد به خوانندگان ارجمند يادآور گردم كه براي دستيابي به مطالب ارائه شده، ابتدا در- حد نياز- به تعريف معني لغوي پرداخته، سپس با استمداد از قرآن كريم و استشهاد بيان مفسران در تفاسير، و با استفاده از احاديث از متون حديث به استخراج آراء فقهي و حقوقي با اشاره به نكات علمي و مضامين مورد نياز پرداخته – با وجود اين كه اهل قلم نيستم- يك گام بسيار كوچك در اين راه دشوار برداشته ام و اميدوارم كه اهل قلم و ارباب تحقيق بر حقير ببخشايند.

محدوديت ها و مشكلات تحقيق

همانطور كه بر اهل قلم و ارباب تحقيق، پوشيده نيست، براي دستيابي در امر تحقيق و پژوهش، در وهلة اول، به عنوان اولين قدم، نياز به متون و كتب دست اول مي باشد كه بايد فرد محقق يا خود آن را در اختيار داشته باشد و يا در كتابخانه موجود باشد، كه در حالت اول به علل مختلف يا تجديد چاپ نمي شوند و يا اين كه در بازار كتاب يافت نمي شوند و يا از قيمت بالايي برخوردار است. در حالت دوم اكثر نقاط كشور، از داشتن كتابخانه هاي غني و عظيم محرومند، و حقير با هر دو حالت روبرو بوده اما مع الوصف با جديت تمام و در حد توان، كتب موردنياز را از سوي علم دوستان به عاريت گرفته و آنها را بررسي نموده ام، و هر چند با داشتن مشغله هاي گوناگون و گرفتاريهاي شغلي، به لطف ايزد متعال به ميزان 950 ساعت مفيد در طي مدت 6 ماه توانستم فيشهاي مورد نياز را تهيه و سپس با ارشادات و هدايتهاي مدبّرانه اساتيد گرامي اعم از استاد محترم راهنما با بعد مسافتي كه از نظر ارتباط وجود داشت، اين رساله را تدوين نمايم و همچنان به پهناي كار و بضاعت مزجاة معترفم اما چه باك كه به تعبير پورسينا بايد گفت :

 چكيده تحقيق :

رساله حاضر، بررسي حقوق كودك در قرآن و سنت، در ارتباط با كودك و ابعاد مختلف زندگي اوست.به عبارت ديگر سعي شده است برخوردهائي كه يك كودك، از زمان تولد تا سن رشد، ممكن است با قوانين مختلف، داشته باشد، و حقوقي كه در اين مدت دارد حتي الامكان مورد بررسي قرار گرفته و به بحث گذاشته شود.اين رساله شامل 3 فصل مي باشد كه بعد از بيان كليات، فصل اول به بررسي سير تكاملي كودك و شروع و پايان كودكي مي پردازد كه خود شامل چند گفتار است كه در گفتار اول به مفهوم كودكي، نسب و اولاد پرداخته و در گفتار دوم شروع و پايان كودكي در حقوق اسلام و در گفتار سوم شروع و پايان كودكي در حقوق ايران و گفتار چهارم حدود سني لازم در مسائل مختلف به كودك را مورد بحث قرار مي دهد و گفتار پنجم و ششم شامل تولد و احكام ولادت، مراسم اسلامي در زمان ولادت و اهميت انعقاد نطفه مي باشد.حقوق كودك در قانون مدني در فصل دوم اشاره شده است. از جمله حقوق ثبت ولادت و نگهداري و تربيت كودك كه شامل چند گفتار رضاع، حضانت، نفقه و ولايت است.فصل سوم كه مهمترين فصل اين رساله است به حقوق كودك در آيات و روايات مي پردازد و اين فصل خود شامل 3 گفتار كه به ترتيب دربردارنده حقوق كودك از نگاه قرآن، حقوق كودك از نگاه ائمه معصومين و رعايت آداب و اخلاق در فرزندان مي باشد. به عبارت دقيق تر رساله حاضر صرفاً نگاهي به حقوق كودك در قرآن و سنت است.

اعتذار

پيش از ورود در اصل سخن از پيشگاه بلند و باعظمت حضرت احدّيت و از محضر ارباب تحقيق سخن و قلم پوزش مي طلبم كه حق سخن را ادا نتوانم كرد و موضوعي بس مهم و وسيع را به نقصان برگزار مي كنم و تنها عذرم اين است كه «ما يُدْرَكُ كُلُّهُ لايُتْرِكُ كُلُّهُ» چرا كه بي شك اين رساله از سهو- نسيان- كه لازمة وجود محدود انسان است- بدور نيست، اميد كه آن كه اهل علم و ورع به يمن تماميّت در آن نگريسته و با زبان اصلاح و ارشاد خطاها را يادآور شوند، و با نقل حكيمانة عماد اصفهاني متوفي، (597) آن را به پايان مي برم:

«اِني رايتُ اَنّهُ لايكتب انسان كتاباً في يومه الا قال في غَدِهِ : لَو غُيِّر هذا لكانَ اَحسَنَ ، ولوزيدَ كَذا لكانَ يُسْتَحْسَنُ ، و لو قُدِّمَ هذا لَكانَ اَفْضَل ، و لو تُرِكَ هذا لَكانَ اَجْملَ و هذا مِنْ اَعْظمِ العِبَرَ و هوُ دليلٌ علي اِسْتيلاءِ النَّقْصِ علي جملةِ البَشرِ.»

ترجمه: من ديدم انسان، امروز كتابي نمي نويسد مگر آن كه فردايش مي گويد: اگر اين نوشتار تغيير داده شود بهتر است، اگر چنين چيزي افزوده گردد نيكوتر مي شود، اگر اين مطلب جلوتر آيد افضل است. و اگر آن عبارت خلاف گردد زيباتر است و اين از بزرگترين عبرتها است، و خود دليلي است بر غلبة نقص و كمبود بر همة افراد بشر.

كليات

مقدمه

بيان مسأله

اهميت مسأله

سؤال اصلي تحقيق

سؤال فرعي تحقيق

فرضيه اصلي

فرضيه فرعي

پيشينة تحقيق

روش تحقيق

محدوديت ها و مشكلات تحقيق

چكيده تحقيق

اعتذار

فصل اول : ايام كودكي، اهميت انعقاد نطفه، ولادت و احكام آن

گفتار اول  مفهوم كودكي

مفهوم اولاد

مفهوم نسب

گفتار دوم:ايام كودكي در حقوق اسلام

شروع كودكي در حقوق اسلام

پايان كودكي در حقوق اسلام

گفتار سوم :ملاك كودكي در حقوق ايران

شروع كودكي

پايان كودكي

اماره رشد و اثرات مترتب آن

گفتار چهارم :حدود سني لازم به تفكيك موارد

سن ازدواج

سن كار

سن اعمال كيفر و مجازات

گفتار پنجم:  اهميت انعقاد نطفه

نسل پاك

مستحبات

مكروهات

گفتار ششم : 1 : تولد و احكام ولادت

فرزند متعلق به كيست؟

حقوق اوليه فرزندان

2 : مراسم اسلامي در زمان ولادت

غسل مولود

اذان و اقامه

مراسم تحنيك

تسميه

 

فصل دوم : حقوق كودك در قانون مدني

گفتار اول : ثبت ولادت

اشخاصيكه مكلف به اعلام ولادت هستند

نحوة ثبت ولادت

ثبت ولادت اطفالي كه والدين آنها قانوناً ازدواج نكرده اند

گفتار دوم : نگهداري و تربيت كودك

شير دادن طفل

آداب و احكام رضاع

گفتار سوم :حضانت

تعريف حضانت

تغذيه طفل

حضانت هم حق و هم تكليف ابوين است

حضانت حق مشترك والدين

حدود حضانت در ابوين

حضانت جد پدري

حضانت طفل در صورت فوت ابوين

شروط حضانت

گفتار چهارم : موانع در حضانت

ضمانت اجرا در حضانت

اعاده حق حضانت

عوامل سقوط حضانت

وجوب رعايت حضانت

گفتار پنجم: نفقه از ناحيه والدين

مفهوم نفقه

نفقه از ناحيه والدين

نفقه فرزند از ديدگاه فقهاي اماميه

گفتار ششم :  ولايت

مفهوم ولايت

ولايت از ناحيه پدر و جد پدري

فصل سوم : حقوق كودك در آيات و روايات

گفتار اول:  حقوق كودك از نگاه قرآن

نظر اسلام درباره فرزندان

محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها

حق تربيت

حق و طلب فرزند

تعليم احكام ديني

تكليف و مسئوليت والدين

فرزندان شايسته تربيت كنيم

در انجام وظائف پدري

نكته اي در انجام وظائف پدر

مسئوليت مادري

نقش معنوي مادر

گفتار دوم :حقوق كودك از نگاه روايات ائمه معصومين

حقوق كودك در هنگام خردسالي

ابراز محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها

احترام به فرزند

حق فرزند

تعليم و تربيت فرزند

گفتار سوم : رعايت آداب و اخلاق در فرزندان

1 : از كودكي تا بلوغ

حقوق كودك

پاكدامني و عفت

عبادات تمريني

آداب اخلاقي فرزند از راه تشويق و تنبيه

مراحل تربيت

مدرسه و تعليم (معلم)

2 : رابطه والدين با فرزندان

روابط رفتار با فرزندان

تربيت صحيح فرزندان

حقوق فرزند از نظر امام علي (ع) و امام سجاد (ع)

حقوق فرزند از نظر فقهاء

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 36000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 59 بار دسته بندی : تاريخ : 18 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :