فروشگاه i poroje

دانلود پروژه دوره مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه دوره مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 90

دانلود پروژه دوره مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

 

فهرست مطالب:

 

 

فصل ا ول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

تعریف مدیریت

نظریه نقشهای مدیریتی

سازماندهی

تعریف سازماندهی

انواع مختلف سازماندهی

تعریف سازمان رسمی

تعریف سازمان غیر رسمی

چرا کارکنان کم کاری می کنند

آشنایی با سبکهای مدیریتی

اصول مدیریت

سبك هاي مديريت و نقش آن در ايجاد تعارض

فصل دوم:توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کاربردهای آن

سبك مديريت

مدیریت آموزشی

سبك بدون دخالت

مدیریت آمرانه

مدیریت مشارکتی

کاربرد مدیریت آموزشی

سازمان فنی و حرفه ای

تعاریف و اصلاحات “بخش آموزش” سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای

آموزشهای کوتاه مدت

ویژگی ها

نقش سازمان آموزش و فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

قوانین ومقررات تأسیس آموزشگاه

فرایند اخذ مجوز

اصول اجرای مقررات و آئین نامه های تاسیس

مسئولیت های حقوقی مدیریت آموزشگاه

فصل چهارم : توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها

خصوصیات برنامه ریزی جامع

تفاوت های برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان

سبک های مختلف برنامه ریزی جامع

فرایند برنامه ریزی جامع

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی عملیاتی در سازمان

هدف

تعیین اولویت هدف ها

پیش بینی عملیات

تکنیک های برنامه ریزی

برنامه ریزی نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

اصول انتخاب کادر آموزشی

اصول تدوین اهداف کلی وجزیی دوره ی آموزش

فنون شناسایی اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی

فصل پنجم: ارزشیابی از دوره آموزشی

اصول تدوین اهداف کلی وجزیی دوره ی آموزش

فنون شناسایی اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی

اصول ارزشیابی ازاثربخشی آموزشی

فصل ششم: توانایی تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه

پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری

ایجاد ارتباط برای جریان و انجام امور

اثرات

اثرات مالی

اثرات حقوقی

راهنمایی آیندگان در مطالعه و ادامه ی جریان کارها

تاریخ و قضاوت ها

نامه در مفهوم کلی

مشخصات نامه های اداری

اجزا و ارکان نامه های اداری

عناوین گیرنده ، فرستنده و موضوع نامه

متن نامه

امضاء نامه

اندازه و ابعاد نامه های اداری

انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها

انواع نامه های اداری

نامه های خبری

نامه های باز دارنده

نامه های دستوری یا درخواستی

نامه های هماهنگی

نامه های داخلی

نامه های خارجی

از طریق ارسال پیام

از طریق نامه های داخلی

از طریق پرونده

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی

روابط انساني

روابط انساني در سازمان

بروكراسي

مديريت علمي

مديريت اداري

روابط انساني

اصول روان شناسی عمومی

تاریخچه روان شناسی

تعریف روانشناسی

خدمات عمومی روان شناسی

اصول جامعه شناسی عمومی

تاریخچه

تعریف جامعه شناسی

فصل هشتم : توانایی نظارت بر امور آموزشگاه

آشنايي با حسابداري

بنگاه اقتصادی

رويدادهاي اقتصادي يا مالي

تعريف حسابداري

اطلاعات حسابداري

شخصيت حسابداري

رابطه اطلاعات حسابداري و تصميم گيري

انواع واحدهاي اقتصادي

حسابداري

پرسشها ؟

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

اصول پیش گیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی بهداشت محیط کار

حوادث شغلی و علل بروز آن ها وبهداشت محیط کار

مسئولیت کارفرمایان در چگونگی اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار

بهداشت کار

منابع و ماخذ

 

تعریف مدیریت

کسی است که بتواند فضای سازمانی سالم وپویائی به وجود آورد که در آن همه افراد آزادانه حق اظهار نظر ووجود داشته باشندو آگاهانه و صادقانه حرف از حق و حرف حق بگویند. (حق حرف زدن و حرف حق زدن) جلوه آزادی و آزادگی و معرفت وراستگوئی است هرجا و هر گاه حق حرف زدن بیشتر باشد. حرف حق بیشتر گفته وشنیده میشود.و یا به عبارتی دیگر مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. به تعدادي از تعاريفي كه در منابع مختلف مديريتي به عنوان تعريف مديريت ذكر شده اشاره مي شود.

١- هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران

٢- مديريت عبارت است از هماهنگ كردن منابع انساني و مادي بر اي نيل به هدف

٣- مديريت را مي توان علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن رهبري و كنترل فعاليت هاي دسته جمعي بر اي نيل به هدف هاي مطلوب با حداكثر كارايي تعريف كرد

۴- مديريت فرآيندي است كه به وسيله آن كوشش هاي فردي و گروهي به منظور نيل به هدف مشترك هماهنگ مي شود

5- پال هرسي و كنث بلانچارد مديريت را اينگونه تعريف مي كنند: كار كردن با افراد وبه وسيله افراد و گروهها براي تحقق هدف هاي سازماني.

۶- مديريت فعاليت به سرانجام رساندن فعا ليت ها بطور كارا و اثر بخش با و بوسيله ديگران مي باشد

٧- هنري فايول مديريت را اينگونه تعريف مي كند: مديريت يعني پيش بيني و برنامه ر يزي، سازماندهي

8- مديريت عبارت است از تجهيز و بكارگيري مناسب عوامل انساني، فني، اقتصادي به منظور سازمان دادن وانجام يك سلسله اقدامات مؤثر

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ

ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.

مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .

سازماندهی

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند .

تعریف سازماندهی

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد . برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 45000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 215 بار دسته بندی : تاريخ : 21 ژوئن 2015 به اشتراک بگذارید :