فروشگاه i poroje

دانلود پایان نامه مهندسی معماری خانه سالمندان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پایان نامه مهندسی معماری خانه سالمندان

تعداد صفحات : 90 صفحه - فرمت فایل: word ورد

موضوع تحقیق :

دانلود پایان نامه مهندسی معماری خانه سالمندان

تعداد صفحات : 90 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

پيشگفتار
چکیده
مقدمه
فصل اول: مطالعات پژوهشی و روش تحقیق
فصل دوم:مطالعات راهبردی مطالعات اقلیمی_ فرهنگی- اجتماعی- تاریخچه
فصل سوم: مطالعه ادبیات موضوع
فصل چهارم: وضعیت سالمندان در ایران
فصل پنجم : بررسی نمونه های اجرا شده
فصل ششم: ضوابط و طراحی زیرفضاها
فصل هفتم: مبانی نظری معماری
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و مآخذ

پيشگفتار :
با افزايش تعداد افراد سالمند در جهان، سازمان هاي بين المللي و از جمله سازمان ملل متحد خواستار توجه خاص جهانيان نسبت به اين گروه سني شدند. تفاوت بين توانمندي هاي آنان و جوانان توجه ويژه به نيازهاي سالمندان و چگونگي برآوردن اين نيازها در جامعه را ضروري مي سازد.
بازنگري شرايط كمي و كيفي زندگي آنان، بررسي محدوديت هاي ناشي از كهولت و ويژگي هاي جسمي و رواني سالمندان تاثير بسياري در فراهم آوردن محيطي مطلوب براي تمامي افرادي كه روزي آستانه سالمندي را پشت سر مي گذارند خواهد داشت.
محيط زندگي و محل سكونت از مهمترين بخش هاي تشكيل دهنده محيط پيرامون انسانها محسوب مي شود. امروزه نقش و اهميت محيط در شكل گيري و بروز رفتارهاي بهنجار انساني امري پذيرفته شده است. براي استفاده بهتر از سرمايه ها و منابع معدود، بايستي به همه جوانب و ابعاد محيط طراحي و ساخته شده با توجه به شرايط استفاده كنندگان از آن توجه نمود.
طرح خانه سالمندان به عنوان موضوع پايان نامه در جهت شروع پردازش به موضوع مسكن سالمندان و كيفيت فضاي مطلوب زندگي اين اقشار مي پردازد.
اين پايان نامه، در هشت فصل جمع آوری شده که هفت فصل اول مطالعاتی در مورد موضوع ، بستر طرح ، سایت و اقلیم وبرنامه فیزیکی می باشد تا زمينه جهت ارائه طراحي خانه سالمندان فراهم گردد. و در فصل هشتم به ارائه طرح پرداخته شده است.

چکیده:
در این پایان نامه مطالعات بصورت توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به اهداف مورد نظر صورت گرفته است. که این روش شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. از روش کتابخانه ای جهت دستیابی به مطالعات روان شناسی، جامعه شناسی سالمندان و وضعیت سالمندان در جوامع مختلف و اصول معیارهای طراحی و معماری برای سالمندان همچنین از جداول و آمار استفاده شده است.
از مطالعات میدانی شامل مصاحبه با سالمندان، صاحبنظران مسائل سالمندان، متخصصین و سایر افراد بوده، بعنوان مکمل روش کتابخانه ای جهت دستیابی به توقعات و خواسته های سالمندان بعنوان کاربران اصلی استفاده شده است.
تمام مشکلات و نیازهای افراد سالمند در نظر گرفته شده است و راه حل عملی به جهت بهبود بخشیدن به فضاهای زندگی این افراد با استفاده از ابزارهای کالبدی برای آنها ارایه کنیم. این پروژه سعی کرده است اهدافی نظیر: ایجاد شرایط برقراری روابط اجتماعی برای سالمندان، ایجاد شرایط رفاهی و تفریحی، استفاده از توانایی های این افراد، بالا بردن روحیه زندگی و… را دنبال کند.
در این پایان نامه سالمندی ادبیات تحقیقی خود را در پی واژگانی همچون سالخوردگی، پیری، تنهایی، نیازمندی، تعریف می کند.
در فرهنگ های شرقی و غربی و بالاخص ایران و قرآن سالمند جایگاه های متفاوتی دارد. و تعریف های گوناگونی از این قشر بیان می شود و معلوم است که سالمند در ایران و فرهنگ ایرانی و در جوامع شرقی از ادب و احترام و تمجید بیشتری نسبت به جوامع غربی برخوردار است.
سپس قشر سالمند براساس جنس، شغل در محدوده ی مورد نظر که استان آذربایجان شرقی است دسته بندی شده اند. این آمارگیری که از مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری تهیه شده است از سال 55 تا سال 75 و قشر سالمند را از لحاظ توانایی و ناتوانی، جنس، درصد فعالیت، شغل، وضعیت زندگی فعلی، نوع پوشش حمایتی بررسی کرده است. ناگفته نماند که تحقیقات این پایان نامه بصورت جامع بوده بطوریکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمند را اینچنین تعریف می کند :
58-45 میان سال
74-60 مسن
90-75 پیر
90 به بالا خیلی پیر
سایت این پروژه در شهر تبریز، این سایت از 2 طرف توسط دو خیابان 22 متری و 18 متری احداث شده است.
از پتانسیل های مهم این سایت می توان به وجود فضای سبز و پارک در اطراف آن اشاره کرد. سایت انتخابی برای طراحی مجموعه، در تبریز واجد شرایط لازم از لحاظ دسترسی به شریان های اصلی شهر همجواری با بافت مسکونی برخورداری از مناظر زیبا و طبیعی و هماهنگی با کاربری پیشنهادی است و عملکرد منطقه ای و شهری دارد. مجموعه شامل بخش اقامتی، درمانی- توانبخشی، فرهنگی و بخش های اداری و… و همچنین فضاهای سبز طراحی شده می باشد.
برنامه ریزی و کالبد بخشیدن به این برنامه ریزی هدف اصلی این طرح می باشد تا سالمندان بتوانند از دوران سالخوردگی شاد و مولد بهره برده و بعنوان جزء یکپارچه با جامعه تلقی گردد.
در ین پایان نامه هم بعد از این که اهداف پروژه، طرح مسأله و روش تحقیق بیان شده به بررسی سایت و اقلیم و شهر مورد نظر و حوادث تاریخی که بر شهر وارده آمده و همچنین مطالعات اجتماعی، جمعیتی پرداخته است.
سالمندی را برحسب جنس، سن تعرف کرده، مشکلات روحی، روانی و فکری و جسمی سالمندان مورد بررسی قرار داد. سپس خانه و کاشانه و محل آسایش و رفاه چیست، نیز جزء مسائلی است که این پایان نامه در بردارد.
در فصل دیگر وضعیت قشر سالمند بررسی شده است همانطور که گفته شد از لحاظ جنس و زناشویی و نوع فعالیت در طی سال های 75-55 را بررسی کرده است، تحلیل سیت و بررسی اقلیم و سایت و محدودة انتخابی، با تعداد عکس از محدوده در فصل بعد جای گرفته است.
چند نمونه خانه سالمند ایرانی و خارجی با بررسی تمام نقشه های معماری برای تکمیل تحقیقات و همچنین جهت استفاده در طراحی بهتر این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است. وقتی با استفاده از همین نمونه ها استاد نورانی شروع به طراحی میکند ایده اوله طراحی خویش را بصورت زیر بیان می کند :
«عنوان این پروژه تحت عنوان خانه سالمندان بهانه ایست که معماری بتواند شعار خویش را هر چند لطیف و مهربان بر زبان بیاورد و با زبان و ابزار خویش که همانا مصالح، فضاها، فرم ها و عملکرد برای آنند، چهره ای از چنین تناقض را در مقیاس انسانی و شهری ترسیم کند.
فضای اهمیت یافتن اجتماع و رواج تناقض مدرن و سنت (که یک فضای کاملاً سنتی است) با دیدگاه همیشگی نسبت به تغییرات جامعه برای سنت محلی برای از دور دیدن و بازنگری دیدها و برداشت ها باید با هم تلفیق گردند.» در فصل بعد که ضوابط و طراحی زیر فضاها را شامل می شود، استاد نورانی در طراحی زیرفضاها به این نکته توجه دارد که :
– تمام اتاق ها از یک منظر و دیدگاه جنوبی برخوردار باشند.
– فضای ورودی باید از اولین نقطه ورود به سایت کاملاً آشکار باشد تا مسیر ساختمان را بدون سردرگمی پیدا کند.
– دید و منظر واحدهای مسکونی دیدن این مناظر برای سالمندان جزء ضروریات است. زیرا آنها زمان بیشتی را در داخل هستند.
استفاده از تغییر رنگ یا تغییر رنگ مصالح در مسیرها برای آشکار کردن مسیرهای اصلی و فرعی می-تواند مفید باشد.
اگر در محیط بیرون محلی برای سالمندان طراحی می شود باید به سرویس بهداشتی نزدیک باشد.

برنامه فیزیکی این طرح شامل :
-مرکزدرمانی-توانبخشی – بخش تفریحی – رفاهی – بخش فرهنگی- هنری- بخش اقامتی – بخش اداری و پشتیبانی
می شود که هر کدام از این بخش ها مساحتی را طبق زیر فضاهایشان به خود اختصاص داده اند.
برای اجرای هر برنامه و طراحی ابتدا باید اهداف طراحی را مشخص نمود بعد موضوع را از لحاظ ادبی، فنی مورد بررسی قرار داد و تعاریفی را برای تک تک واژه های مرتبط به پروژه را تعریف نمود. بعد موضوع پروژه را در یک دامنه وسیع مورد بررسی قرار داد. سپس سایت انتخابی برای اجرای طرح را تحلیل نمود. با بررسی چندین نمونه میتوان به طراحی اولیه پرداخت. در این رساله مطالعات بصورت کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با صاحبنظران مسائل سالمندی، در زمینه های روان شناسی و جامعه شناسی سالمند و وضعیت سالمندان در جوامع مختلف، معماری سالمندان و فضاهای شهری صورت گرفته است و همچنین در زمینه طراحی توجه به اقلیم و سایل انتخابی نیز نقش حائز اهمیتی دارد. سایت انتخابی برای طراحی مجموعه، در تبریز، میدان شهید فهمیده در مجاورت بزرگراه های عباسی و ولی عصر قرار گرفته، واجد شرایط لازم از لحاظ دسترسی به شریان های اصلی شهر، همجواری با بافت مسکونی برخورداری از مناظر زیبا و طبیعی و هماهنگی با کاربری پیشنهادی است و عملکرد منطقه ای و شهرداری دارد. این مجموعه شامل بخش های اقامتی، درمانی- توانبخشی، فرهنگی- تفریحی، آموزشی، علمی، حرفه ای- تولیدی، اداری و بخش های خدماتی پشتیبانی و همچنین فضاهای سبز طراحی شده می باشد.
هدف اصلی این رساله نشان دادن مراحل و مراتب موجود در روند طراحی و شکل گیری موضوع پروژه است. چراکه در فرآیند یک طرح وظیفه طراح تلفیق اهداف یک بنای جدید (که گاهی ممکن است متضاد باشند) و پیشنهاد راه حلی مناسب، با استفاده از وسایل ساخت ساز است. در نهایت هر راه حل کلیت خود و تمام اهداف و ایده های اصلی را بصورت ساختمانی منعکس می کند.

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 36000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 35 بار دسته بندی : تاريخ : 8 سپتامبر 2016 به اشتراک بگذارید :