فروشگاه i poroje

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 80

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد

فهرست مطالب

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :

الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

بیان مسئله

مسائل زیادی است که باعث بروز اعتیاد می شود از جمله :

1-      آیا عوامل اجتماعی همچون بیکاری در جامعه آزادی بیش از حد جوانان نقشی در بروز این پدیده دارد؟

2-      آیا ناسازگاری با محیط زندگی اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟

3-      آیا عوامل عاطفی همچون کم توجهی در دوران کودکی و نوجوانی در درون خانواده و همسالان اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟

4-      آیا به همین سادگی که سیگار در اختیار جوانان قرار می گیرد می تواند اولین ماده ای باشد که زمینة گرایش آنها را به طرف اعتیاد فراهم سازد؟

5-      آیا استفاده از مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای رهایی از سختیهای زندگی اثری در معتاد شدن جوانان  دارد؟

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدودبود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به طور پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصراً توسط گروههای خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین و کوکائین به بازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیز مشاهده شد. در دهة 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بود که توجه اجتماعی را در مقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد، اما در اوایل دهة 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و به صورت مسأله ای جهانی در آمد و ابعاد همه گیر آن به صورت یک موج از قاره ای به قارة دیگر گسترش یافت و در دنیای هیپیگری ماری جوانا  برای تفریح اشتراکی و گروهی شد و همراه با موسیقی و عشق به عنوان سه رکن اساسی فرهنگ هیپی ها متجلی گردید.    مشکل این آفت ویرانگر در دهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده و آثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته شده است که اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش احساس می شود.

 اهداف پژوهش

هدفهای اصلی

1-      شناسایی علل اجتماعی که در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند.

2-      شناسایی علل عاطفی که موج اعتیاد به مواد مخدر شده اند.

3-      شناخت عوامل تحصیلی که منجر به اعتیاد شده اند.

هدفهای فرعی

1-      تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر

2-      تعیین رابطه بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر

3-      تعیین رابطه بین سن جنسیت و اعتیاد به مواد مخدر

4-      شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسش فرضیه های پژوهش :

پرسشهای پژوهش

1-      آیا کنترل خانواده بر اعتیاد جوانان مؤثر است؟

2-      آیا وضعیت اقتصادی در اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟

3-      آیا مذهب در اعتیاد تأثیرگذار است؟

4-      آیا میزان تحصیلات در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر است؟

5-      آیا پرخاشگری در کودکی بر اعتیاد در جوانی مؤثر است؟

فرضیه های پژوهش

1-      میزان تأثیر کنترل خانواده بر بروز اعتیاد

2-      میزان تأثیر وضعیت اقتصادی بر بروز اعتیاد

3-      میزان تأثیر مذهب بر بروز اعتیاد

4-      میزان تأثیر تحصیلات بر بروز اعتیاد

5-      میزان تأثیر پرخاشگری بر بروز اعتیاد

فصل اول :

1-      مقدمه

2-      بیان مسئله

3-      اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

4-      اهداف پژوهش

5-      پرسش یا فرضیه های پژوهش

6-      تعاریف نظری و عملیاتی

7-      معرفی متغیرهای مستقل و وابسته

فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش

1-      تاریخچة اعتیاد

2-      بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش

3-      بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور

4-      نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده

فصل سوم : متودولوژی

1-      جامعة آماری

2-      نمونه آماری و روش نمونه گیری

3-      روش محاسبه حجم نمونه

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1-      بررسی و توصیف و تحلیل داده ها

الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها

ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)

ج) سایر یافته های پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری

1)      تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها

2)      محدودیتهای پژوهش

3)      پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی

فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ

ضمائم

منابع و مآخذ

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 103 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :