فروشگاه i poroje

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه افسردگي با بيكاري در دانشجويان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه افسردگي با بيكاري در دانشجويان

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 55

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين افسردگي با بيكاري در بين دانشجويان دانشگاه آزاد یک شهر

فهرست مطالب

چكيده :

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ……در سال 90-89 شهرستان …… مي باشد.  بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد . روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مرسوم به شیوه کتابخانه ای مروری بر ادبیات مربوط به بیکاری و متغیرهای مؤثر در بازار کار داشته و سپس جهت استنباط و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سؤالات به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل پرداخته شده است . تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده عبارتند از : از انگل – گرنجر ، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و ا لگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون – جوسیلیوس نتایج حاصل از برآوردهای اقتصاد سنجی در مجموعه صحت فرضیه های زیر در بلند مدت رابطه تبادل بین بیکاری و تورم وجود ندارد و رابطه معکوس بهره وری نیروی کار را اثبات می کند .

 بيان مسئله :عوامل متعدد و بي شماري هستند كه باعث استرس مي شوند يا استرس موجود را تشديد مي كنند كه ي يكي از اين عوامل تغيير وضعيت  جسماني مي باشد كه اغلب به هنگام بيماري هاي مزمن كه با درد و عذاب بسيار زيادي همراه است . استرس مداوم و دائمي مي شود وابستگي هاي جسماني كه بر اثر عوامل همچون نابينايي ، ناشنوايي ، از دست دادن اعضاي بدن و مشكلات حركتي به وجود مي آِيند . تا سبب افزايش اضطراب ، عصبانيت  و تنش مي شود . ( كهانا 1382، ص37) با توجه به اين كه موضوع استرس موضوع تازه اي است اما در دنياي امروزه كه در آن ساكن شده ايم معمولاً استرس به حوادث فيزيكي و واقعي بر مي گردد واقعيت اين است كه استرس در افراد گوناگون با شكل هاي متفاوتي بروز مي كنند و مي تواند منشا مشكلات متعدد و جدي در سلامت ما باشد . در ارتباط با استرس تحقيقاتي در شهرستان ها توسط احمدي (1380) بلوغ استرس و فشار است . استرس هر نوع محرك يا تغيير در محيط داخلي و خارجي است كه ممكن است باعث اختلال در تعادل بدن گردد و در شرايط خاص بيماري زا باشد استرس دوران بلوغ باعث هيجان ها ، مشكلات عاطفي و گاهي رواني مي شود مي توان گفت كه اشكالات عاطفي نوعي واكنش نسبت به تغيير است و انقلابات طبيعي دوران بلوغ است . واكنش فرد در برابر استرس ها به آسيب پذيري هاي او ، نقاط قوت شخصيت و تجاربي كه در طول زندگي داشته است بستگي دارد . گاه استرس شدت كمي دارد ولي تعادل رواني شخص را بر هم مي ريزد . حال آن كه همان استرس در فرد ديگر تاثير خاصي نمي گذارد . براي مثال ،فرض كنيم در منطقه اي يك بلاي طبيعي افتاده است بعضي از افراد در مقابل آن مقاومت نشان مي دهند . و گروهي ديگر به بيماري رواني مبتلا مي شوند . عوامل استرس زا انواع مختلفي دارند . گروهي از آنها فيزيكي هستند . مثل يك بيماري كوتاه مدت بعضي ديگر جنبه رواني دارند ، مانند فقدان فرد مورد علاقه به  علت جدايي يا مرگ  . عوامل اجتماعي هم مطرح هستند . مثل مشكلات اقتصادي يا فقر ، هر گاه استرس از لحاظ شدت و مدت خارج از تحمل فرد باشد ، زندگي روزمره او مختل مي شود و تغييرات غير طبيعي در رفتارهاي او به وجود مي آيد . در شهرستان ها انجام شده است كه هر كدام داراي روايي و اعتبار لازم هستند اما در محدوده جغرافيايي شهرستان ايذه تاكنون تحقيقي در اين زمينه صورت نگرفته است لذا در اين تحقيق تلاش شده است كه به اين سوال پاسخ داده شود كه ميزان استرس دانش آموزان دخترانه سوم راهنمايي مدرسه راهنمايي حضرت معصومه به چه ميزان است .

 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق : افسردگي  به متوله بخش از زندگي هر انسان ،در همه جوامع به عنوان يك مناسب وسازگار تلقي مي گردد استرس جزلاينفك زندگي وعموماً درنتيجه رويدادهاي روزمره به وجود مي آيد ومارابا مشكلات وخطرات زيادي مواجه سازد البته استرس هميشه پديده اي منفي نيست ، زيرا ايجاد تحرك وتلاش درمحيط كار وزندگي ورسيدن به  هدفهاي مورد نظر ،وجود مقداري استرس ضروري است استرس زياد است كه موجب بيماري جسمي ورواني مي شود. گاهي استرس به طور ناگهاني وزماني به صورت تدريجي ظاهر مي شود وگاهي فراگيراست وزماني بالعكس درخلال چند ساعت پايان مي پذيرد وگاهي موقعيت ها وشرايط ناخواسته  وناشناخته بوجودمي آيد ومارا تحت فشار قرارمي دهد وتصور مي كنيم همه چيز درحال خراب شدن وبدتر شدن است آن وقت است كه استرس به سراغمان مي آيدنه تنها ما بلكه همگان به آن دچارمي شوند ودرسرنوشت آدمي داراي نقش است درجوامع شهري به ويژه كلان شهرهاكه محصولات تكنولوژي صنعتي پيشرفته ،آن راانباشته اند عوامل بوجودآورنده استرس از هرسوفراوان به چشم مي خورد تاآنجه كه بايد گفت افتادن به دام آن تقريباً اجتناب ناپذير است استرس روحيه زندگي به متوله بخشي از زندگي واز مولفه هاي ساختار شخصيت آنها را تشكيل مي دهد گاهي اين استرس از آنچنان شدتي برخوردارهستند كه زندگي روزمره وتحصيلي آنان رادشوارمي سازد

اهداف تحقيق

هدف كلي : رابطه ميان افسردگي با بيكاري در بين دانشجويان دانشگاه آزاد … در سال 90-89 مي باشد

فرضيه :1-ميان افسردگي و عزت  دانشجويان دانشگاه …. رابطه معناداري وجود دارد

آيا بين عملكرد تحصيلي دانشجويان و بيكاري آنان رابطه معناداري وجود دارد

تعريف متغيرها ( نظري و عملياتي )

متغير هاي پژوهش :در اين قسمت  محقق بايد  متغيرهاي خود را تفكيك كرده و نوع(مستقل و يا وابسته و معيار ويا ملاك ) آنها را مشص كرد .نوع تحقيق، پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل،دانشجويان دانشگاه ايذه  است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است.

نتايج حاكي ازآن است كه:

1- بين وضعيت بيكاري  با افسردگي  تحصيلي دانشجويان  ارتباط معناداري وجود دارد.

2- عدم  افسردگي  در دانشجويان دانشگاه ايذه  موجب افزايش موفقیت تحصيلي در دانشجو  مي شود.

متغير پيش بين: وضعيت روحي رواني – اجتماعي دانش آموزان به عنوان متغير پيش¬بين اين پژوهش در نظر گرفته شد.

  متغيرهاي ملاک: موفقیت تحصيلي وتربيت و اخلاق دانشجو به عنوان متغيرهاي ملاک تحقيق محسوب  مي شوند.

تعريف عملياتي افسردگي : افسردگی اختلالی است که در آن خلق و نیروی زیستی فرد کاسته شده وانسان به نقطه پریشانی  می رسد . در چنین شرایطی خودممکن است بی ارزش به نظر برسد وجهان معنای خودرا از دست بدهد واحساس بدبختی و بیچارگی وناامیدی در فرد پدید آید .     شیوه افسردگی در زنان جوان بیشتر بوده وبا افزایش سن کاهش می یابد . درحالی که شیوع آن در مردان جوان پایین تر است وافزایش آن با سن نسبت مستقیم دارد . (  مایرز و ویزمن ، (1978) افسردگی عصبی دوبرابر افسردگی روحی شیوع داشته . ودرکشور انگلستان روبه افزایش است . ( دالی وهارینگتون ، 1975).

فصل اول

كليات

چكيده :

بيان مسئله :

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي :

فرضيه

تعريف متغيرها ( نظري و عملياتي )

متغير هاي پژوهش  :

متغير پيش بين:

متغيرهاي ملاک:

تعريف عملياتي افسردگي :

فصل دوم

پیشینه ی تحقیق

تحقيقات داخلي

الف : تحقيقات خارجي

مرکز تحقیقاتی PEW

تعاريف عملياتي :

اثرات اجتماعی افسردگی آسیبهای اجتماعی

عوامل بوجود آورنده افسردگی :

درمان دارویی افسردگی :

افسردگی و مانی

علائم مانی :

بيكاري چيست ؟

علل بی‌کاری

انواع بی‌کاری

آثار بی‌کاری

اوضاع اشتغال در آمار بيكاري

جامعه آماري  و نمونه آماري :

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه آماري  و نمونه آماري :

نمونه آماري

روش تحقيق:

ابزار گرد آوري داده ها :

روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

روشهاي تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

ارائه داده ها:

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

نتايج

پيشنهادها

محدوديت ها

منابع

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 116 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :