فروشگاه i poroje

دانلود تحقیق سقط جنين در نظام حقوقي قضايي ايران و مقايسه آن با سقط درماني | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود تحقیق سقط جنين در نظام حقوقي قضايي ايران و مقايسه آن با سقط درماني

فرمت فایل : ورد | تعداد صفحات: 60 صفحه

دانلود تحقیق سقط جنين در نظام حقوقي قضايي ايران و مقايسه آن با سقط درماني

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول- کلیات
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
گفتار اول: مفاهیم
بند اول: جنین
بند دوم: سقط جنین
بند سوم: سقط درمانی
گفتار دوم: تاریخچه
مبحث دوم: انواع و عناصر تشکیل دهنده سقط جنین
گفتار اول: انواع سقط جنین
بند اول: سقط جنین طبیعی
الف) سقط جنین خود به خودی
ب) سقط جنین ضربه ای
بند دوم: سقط جنین ارادی
الف) سقط جنین درمانی یا طبی
ب) سقط جنین جنایی
بند سوم: سقط جنین از دیدگاه فقها
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده سقط جنین
بند اول: عنصر قانونی
بند دوم: عنصر مادی
الف) حصول نتیجه مجرمانه
ب : اخراج جنین قبل از موعد طبیعی
ج) بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی
بند سوم: عنصر معنوی
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
ب: خطای جزایی در سقط جنین
فصل دوم: سقط درمانی و سقط جنین شرایط، و تفاوتها
مبحث اول: آیین، شرایط و مبانی شرعی سقط درمانی
گفتار اول: موارد و آیین نامه سقط درمانی
بند اول: موارد سقط درمانی
بند دوم: آیین نامه صدور مجوزسقط درمانی
گفتار دوم: شرایط و مدارک لازم برای سقط درمانی
بند اول: شرایط لازم برای سقط درمانی
بند دوم:مدارک لازم جهت سقط در مانی
گفتار سوم: مباني شرعي و قانوني جواز سقط درمانی
بند اول: نفی عسر وحرج
بند دوم: قاعده لاضرر
بند سوم: قاعده اضطرار
مبحث دوم: جواز سقط درمانی
گفتار اول: سقط جنین قبل از دمیده شدن روح
بند اول: نجات جان مادر
بند دوم: حفظ سلامت مادر
بند سوم: ناقص الخلقه بودن جنین
بند چهارم: جنین ناشی از زنای به عنف
گفتار دوم: سقط جنین بعد از ولوج روح
بند اول: حفظ جان مادر
بند دوم: حفظ سلامت مادر
بند سوم: جنین ناقص یا ناشی از تجاوز به عنف
بند چهارم: مبانی جایز بودن سقط جنین بعد از ولوج روح
الف) دفاع از جان
ب) قاعده تزاحم
ج) قاعده اضطرار
مبحث سوم: دیدگاههای مختلف در سقط درمانی
گفتار اول: استدلال موافقان سقط جنین
بند اول: حفظ سلامت جسمی و روانی مادر
بند دوم: علل اقتصادی
بند سوم: علل اجتماعی
الف) لزوم هماهنگی با واقعیات اجتماعی
ب) ضرورت کنترل موالید
بند سوم: ناهنجاریهای جنینی
الف) قابلیت حیات بعد از تولد
ب) عدم قابلیت حیات بعد از تولد
گفتار دوم: دیدگاههای سقط درمانی
بند اول: سقط درماني از منظر پزشكي
بند دوم: سقط جنین از دیدگاه قانونگذار
گفتار سوم: تفاوت سقط درمانی وسقط جنین
نتیجه گیری
فهرست منابع

 

چکيده
جرم سقط جنين که از جمله جرايم مخصوص زنان مي باشد، امروزه گريبانگير تمامي کشورهاي دنيا به خصوص کشورهاي پر جمعيت شده است.که بازتاب اين معضل اجتماعي تاثير گذار بر ديدگاههاي حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.بدليل اينکه ديگر قوانين راجع به سقط جنين با وجود مسائل جديد اعم از مسائل پزشکي و مسائل اجتماعي و اقتصادي و نظائر آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نبوده و اين مهم حقوقدانان را برانگيخته تا در تنظيم قوانين، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگوني و تحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در کشورهاي اروپايي مي باشيم. همچنين تأثيرگذار بر ديدگاه هاي جرم شناسان بوده است رقم سياه در جرم مذبور به خصوص در سالهاي اخير آمار تکان دهنده اي را نشان مي دهد. اما در مواردي قانونگذار ممکن است به صدور مجوز قانوني براي سقط جنين مبادرت ورزد که آن در شرايطي خاص توسط قانونگذار به رسميت شناخته شده است. چيزي که قانوناً با عنوان سقط درماني شناخته شده است. در پژوهش حاضر برآنيم تا سقط جنين و سقط درماني را در نظام قضايي ايران مورد بررسي قرار دهيم.

کليد واژه: سقط، جنين، سقط جنين، سقط درماني

مقدمه

حمايت از جنين از ديرباز در جوامع بشري، مطرح بوده و جوامع در ازمنه مختلف همگي براين جمله اتفاق نظر داشته اند که جنين انساني بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرد. در همين راستا، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران با الهام از رهنمودهاي فقه اسلامي، جنين انسان را موجودي داراي شخصيت انساني و قابل تکريم و حمايت مي داند که مانند ساير انسان ها داراي حقوقي از جمله حق حيات و سلامت است. بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنين بعد از دميدن روح- چهار و نيم ماهگي- حرام و نامشروع مي باشد. اما اين رأي در ميان فقها مخالفاني دارد که برخي با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم يا اصل تخيير، فتوا به جايز بودن سقط جنين را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بي قيد و شرط آن مخالفت نموده اند. چيزي که در اغلب جوامع متمدن امروزي پذيرفته شده است که در صورت وجود شرايطي خاص مي توان اقدام به کورتاژ و سقط جنين کرد. اين شرايط خاص با عنوان ضرورت هاي موجب سقط جنين شناخته شده اند.

ضرورت هاي سقط جنين را در اصطلاح سقط درماني گويند. قانونگذار ايراني پس از طرح نظرات فقهي و حقوقي مختلف، سقط جنين، پس از ولوج روح را مطلقاً حرام و غيرقانوني اعلام و قبل از ولوج روح را با شرايط خاص ماده واحده قانون سقط درماني سال1384 ، پذيرفته و با اين اقدام گامي رو به جلو و مؤثر در قانونمندكردن مسأله سقط جنين برداشته است. سقط درماني راهكاري است كه مقنّن براي پيشگيري از بروز مشكلات آتي براي مادر، جنين يا اجتماع، آن را مجاز شناخته است؛ اما با رفع محدوديت هاي مندرج در اين قانون و تسري آن به امكان سقط درماني حاصل از زنا و تجاوز به عنف قبل از ولوج روح در جنين كه از مصاديق بارز عسر و حرج قلمداد و با كاربرد درماني قابل انجام است و نيز توسعه ليست موارد مجاز سقط درماني، مي توان زمينه خروج قوانين سقط جنين را از حوزه جرم و جنايت و انتقال آن به حوزه رفاه و سلامت، فراهم نمود. بنابراين در اين مورد بازنگري و بازتدوين مقررات منطبق با واقعيت هاي جامعه و در عين حال موجه و اخلاقي، ضروري است.

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 75000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 44 بار دسته بندی : تاريخ : 27 ژوئن 2016 به اشتراک بگذارید :