فروشگاه i poroje

بررسی رابطه فرزند پروری با جرات ورزی در بین دانش آموزان دوره راهنمایی | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

بررسی رابطه فرزند پروری با جرات ورزی در بین دانش آموزان دوره راهنمایی

تعداد صفحات : 65 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

بررسی رابطه فرزند پروری با جرات ورزی در بین دانش آموزان دوره راهنمایی

تعداد صفحات : 65 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
1-1. بیان مسئله
1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3.اهداف پژوهش
1-4.سؤالات پژوهش
1-5.فرضیه های تحقیق
1-6.متغیرهای تحقیق
1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق :
فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1.فرزندپروری
2-2-.نظریات فرزندپروری
2-3.فرزندپروری مثبت چیست ؟
2-4.مهارت رفتار جرأتمندانه
2-5.تعریف رفتار جرأتمندانه
2-6.انواع رفتار جرأتمندانه
2-7.هدفهای جرأتورزی
2-8.مراحل انجام رفتار جرأتمندانه
2-9.توصیه هایی برای جرأتمندی
2-10.مزایای رفتار جرأتمندانه
2-11.پیامدهای منفی نداشتن جرأت
2-12.عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه
2-13.راهکارهایی برای ابراز جرأتمندی
2-14.جرأتورزی در جمعیتهای بالینی و غیربالینی
2-15.ویژگیهای رفتاری و شخصیتی جرأتورزی
2-16.نسبی بودن جرأتورزی
2-17.موانع شناختی جرأتمندی
2-18.تحقیقات هنجام گرفته:
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه
3-1.روش تحقیق
3-2.جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
3-3.ابزارهای اندازهگیری
3-4.شیوه اجرای پژوهش
3-5.مراحل اجرای پژوهش
3-6.شیوه تحلیل دادهها
فصل چهارم :تجزیه تحلیل آماری
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1.یافته ها
5-2.بحث و نتیجه گیری
5-3.محدودیتها
5-4.پیشنهادات
منابع
ضمیمه
فهرست جداول
جدول1-4آماره های توصیفی متغیرفرزندپروری وجرات ورزی
جدول2-4 آماره های توصیفی متغیر فرزندپروری دموکراتیک باجرات ورزی
جدول 3-4.آماره های توصیفی متغیر فرزندپروری دیکتاتوری وجرات ورزی
جدول 4-4.آماره های توصیفی متغیر فرزندپروری سهل گیر وجرات ورزی
جدول 5-4 آزمون پیرسون برای تعین همبستگی جرات ورزی و شیوهای فرزندپروری
جدول 6-4 تحلیل واریانس فرضیه جرات ورزی وشیوه های فرزند پروری
جدول 7-4 آزمون پیرسون برای تعین همبستگی جرات ورزی و شیوهای فرزندپروری دیکتاتوری
جدول 8-4 تحلیل واریانس فرضیه جرات ورزی وشیوه های فرزند پروری دیکتاتوری
جدول9-4 آزمون پیرسون برای تعین همبستگی جرات ورزی و شیوهای فرزندپروری سهل گیر
جدول 10-4 تحلیل واریانس فرضیه جرات ورزی وشیوه های فرزند پروری سهل گیر
جدول 11-4 آزمون پیرسون برای تعین همبستگی جرات ورزی و شیوهای فرزندپروری
جدول 12-4 تحلیل واریانس فرضیه جرات ورزی وشیوه های فرزند پروری دموکراتیک
جدول 1ـ 5 ضرایب همبستگی بین شیوه های فرزندپروری و جرأتورزی
جدول 2 ـ 5 نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی جرأتورزی از طریق شیوههای فرزندپروری

 

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی، رابطه بین شیوه های فرزندپروری و جرأت ورزی در بین دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان …. می باشد، نمونه پژوهش شامل 248 نفر از دانش آموزان پسر مدارس شهرستان …… بود که به روش نمونه گیری و با کمک فرمول کوکران به تعداد 96 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.
ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از : پرسشنامه شیوه های فرزندپروری و جرأت ورزی « گمبریل وریچی» استفاده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی، توصیفی بود که به منظور تعیین رابطه بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد و به منظور بررسی تأثیر متغیرها از روش رگرسیون دو متغیر، استفاده کرده‌ایم.
در بررسی فرضیه های پژوهش بین شیوه های فرزندپروری دیکتاتوری و جرأت ورزی ( r = 0/526 ) رابطه معنادار مثبت و بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه و جرأت ورزی ( r = – 0/317 ) رابطه معنادار منفی و بین شیوه فرزندپروری دموکراتیک و جرأت ورزی ( r = 0/636 ) رابطه معنادار مثبت به دست آمد.

کلید واژه :

جرأت ورزی, شیوه های فرزند پروری دیکتاتوری , سهل گیرانه , مقتدرانه

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 33000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 46 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :