فروشگاه i poroje

کار تحقیقی تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

کار تحقیقی تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم

Format : Word | Pages : 60

مقدمه:

بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان  بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد .در این تحقیق بر آن هستیم که تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم و در این باره سعی شده است عوامل مختلف را در تحقیق مورد بررسی قرار دهیم.

الف:انگیزه انتخاب موضوع

با توجه به اینکه جرم و جنایت مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند وباعث رعب و وحشت و در عین حال  کاهش بهداشت روان جامعه می شود و در این تحقیق تا حدودی به علل وراثتی و روانی این  مساله  می پردازیم وبیماری های موجود که می توانند سبب ایجاد درگیرهای قانونی شوند رابررسی می کنیم تا از   طرفی بتوان این  مساله را پیشگیری کرد و از طرف دیگر فاکتور خطر مربوط به بیماری های روانی که سبب ایجاد و جنایت می شود را شناسایی کنیم تا بتوان گامی در حل این معزل در جامعه برداریم.

ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

عقل (شعور) دستگاه سنجش يا به عبارت ديگر عيار سنجش گفتار و كردار و روابط بين انسانها از يكسو و دنياي خارج از سوي ديگر است .

طبعا با كمترين آشفتگي و پريشاني آن ، انسان قدرت تميز نيك و بد ، سود و زيان گفتار و كردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محيط و مردم نسنجيده و سازگاري او مختل و واكنش هايش  غير عادي مي گردد. وقتي كه پريشاني و آشفتگي در قلمرو شعور بروز مي كند جنون حاصله را پسيكوز مي نامند كه در حقيقت به جنون هاي پيشرفته اطلاق مي شود دراين حالت بيمار واقف به گفتار و كردار و بيماري خود نيست و به آنچه كه در درون و يا اطراف او مي گذرد بي اعتنا و بي اطلاع است . در بيمار پسكوتيك عدم موازنه شخصيت شديد و انحراف و فقدان تماس بيمار با حقيقت بسيار آشكار است بيمار قادر نيست با ديگران و اطرافيان خود ارتباط صحيحي داشته و يا توافقي حاصل كند. اصطلاح مجنون كه معمولا به بيماران پسيكوز اطلاق مي شود يك اصطلاح قانوني و اجتماعي است تا اصطلاح پزشكي و جرم شناسي . در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شديد است كه بيمار قادر به ايفاي وظايف ، الزامات ومسئوليت هاي اجتماعي خود نبوده  و نمي تواند امور خود را به طور مناسب اداره كند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پديده هاي عالي مغز كم و بيش دچار بي نظمي و پريشاني مي شود. بيمار به صورت انساني  غير اجتماعي در آمده و از بيماري خود رنج نبرده و به فكر سلامت و بهداشت خويش نمي باشد. گريه و خنده و گفته هاي بيمار ، خود به خود و بي اراده انجام مي گيرد .در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریفی مشخص از جرم و جرم شناسی و عوامل وراثتی و شخصیتی در مورد ارتکاب جرم و در قسمتی از تحقیق به مسائل روانی اشاره کنیم.

پ:فرضیه های تحقیق

1.     آیابین اختلالات  وراثتی و درصد وقوع جرم رابطه وجود دارد؟

2.     آیا می توان با درمان این اختلالات از وقوع جرم جلوگیری کرد؟

 ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

با توجه به تحقيقات اندك در اين زمينه در ايران در اين تحقيق به بررسي مسائل وراثتی و ارتکاب جرم  پرداختيم تا با شناسايي این موارد و  درمان آنها از وقوع جرم جلوگيري كنيم و در واقع هدف پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. با توجه به افزايش جرم وجنايات و افزايش شيوع آن ارتباط اين دو مورد را  با هم بررسي كرديم تا بتوانيم گامي در حل اين معزل در جامعه برداريم .  وبا توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران  صورت  گرفته است و با توجه به افزایش شیوع جرم و جنایت نیاز به بررسی های بیشتری در جامعه است تا بتوان با شناسایی بیماران و درمان  آنها از  جرم و جنایت پیشگیری کردهو گامی در سلامت وامنیت جامعه برداشتاین تحقیق می تواند کمک شایانی به خانواده ها در شناخت این مسائل.و ارگانهای مربوطه برای جلوگیری از آن داشته باشد.

ث:پیشینه تحقیق

ج:روش تحقیق

کتابخانه ای

چ:طرح کلی نگارش

تحقیق در فصل اول به بیان کلیات و در فصل بعد به مسائل خاص در این زمینه می پردازد و کل کار در مدت 1 ماه انجام شده است.

مقدمه

الف:انگیزه انتخاب موضوع

ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

پ:فرضیه های تحقیق

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

ث:پیشینه تحقیق

ج:روش تحقیق

چ:طرح کلی نگارش

فصل اول:

تعاریف و کلیات

بخش اول:تعاریف

گفتار اول:جرم شناسی

مبحث اول :جرم شناسی در دوران قبل  از شروع تحقیقات علمی

مبحث دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی

گفتار دوم: تعریف جرم

مبحث اول : تعریف حقوقی جرم

مبحث دوم : روانشناسی و جرم شناسی

گقتار سوم:وراثت

مبحث اول :عوامل ذاتي غير ارثي

گفتار چهارم: شخصیت

مبحث اول: از دیدگاه مکتب تحققی

مبحث دوم  : از دیدگاه جرم شناسان

مبحث سوم:تعریف روان شناسی شخصیت

گفتار پنجم :شخصیت از دیدگاه اسلام

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده شخصیت

بخش دوم :نظریه های بنیادین علل جرم

گفتار اول: نظریه بنیادی انسان شناسی

گفتار دوم : نظریه بنیادی زیست شناسی

گفتار سوم: نظریه بنیادی روان شناسی

گفتار چهارم :نظریه بنیادی جامعه شناسی

گفتار پنجم :عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

مبحث اول :عوامل شخصی

فصل دوم:

نقش ارث در جرم و بزهکاری

بخش اول :آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟

گفتار اول : عوامل داخلي ( فردي )

مبحث اول :كروموزوم

مبحث دوم :كروموزوم اضافي

گفتار دوم :ژن

گفتار سوم :فنوتيپ

گفتار چهارم :ژنوتيپ

گفتار پنجم :ژن غالب ، ژن مغلوب

گفتار ششم:عوامل خارجی

بخش دوم :خصوصيات رفتارهاي بزه كارانه و جرم انگیز وراثتي در انسان

گفتار اول :عوامل فيزيولوژيكي

گفتار دوم :خصوصيات رواني و يا ذهني وراثتي

گفتار سوم :عدم تعادل خصوصيات مزاجي

گفتار چهارم:بررسی مطالعات و نمونه های خاص از تاثیر وراثت بر جرم

بخش سوم:پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی

گفتار اول:پیشگیری از جرایم

گفتار دوم : پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو جرایم

گفتار سوم :  پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس

گفتار چهارم : درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت

گفتار پنجم :خودمهارگری

نتیجه گیری

منابع و مراجع

Format : Word | Pages : 60

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

 

قیمت محصول : 10000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

100,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 662 بار دسته بندی : تاريخ : 8 دسامبر 2013 به اشتراک بگذارید :