فروشگاه i poroje

دانلود پایان نامه تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پایان نامه تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

صفحات: 96 | فرمت فایل word

پایان نامه دوره کارشناسی تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

مقدمه

علم بیومتریک

با کلمه ي بیومتریک

تاریخچه ي بیومتریک

درباره فناوري بیومتریک

تعاریف و اصطلاحات رایج

روش هاي تصدیق هؤیت

از طریق دارایی ها

از طریق دانش

از طریق خاصیت هاي بیومتریکی

معماري سیستم هاي بیومتریکی

مراحل شناسایی بیومتري

اخذ داده

پیش پردازش تصویر / سیگنال

استخراج ویژگی

تطبیق ویژگی

سامانه بیومتریکی

تأیید هؤیت

تعیین هؤیت

مزایاي کاربري بیومتریک

انواع بیومتریک ها

خصوصیات فیزیولوژیکی

عنبیه نگاري

شبکیه نگاري

انگشت نگاري

سیستم خودکار تشخیص اثر انگشت

چهره نگاري

هندسه دست

ورید دست

صوت

خصوصیات رفتاري

امضاء

نحوه تایپ کردن

خصوصیات شیمیایی

مقایسه انواع بیومتریک ها

آیندة بیومتریک

فصل دوم اثر انگشت

اثر انگشت

اصول کلی در سیستمهاي تشخیص اثر انگشت

نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت

کاغذ و مرکب

روش اسکن مستقیم نوري

با استفاده از سنسور LE

نحوه استخراج ویژگی ها

ویژگی هاي اثر انگشت

ویژگی هاي کلی (سراسري)

ویژگی هاي محلی

مشکلات موجود در تشخیص اثر انگشت

انواع روش هاي تطابق اثر انگشت

روش دستی

روش مبتنی بر تصویر

روش مبتنی بر ساختار (بافت اثر انگشت)

روش مبتنی بر minutiae

روش اسکن زنده (دوربین هاي)

طبقه بندي اثر انگشت

استخراج ویژگی هاي موجود در اثر انگشت

تطبیق اثر انگشت

بررسی سیستم تشخیص اثر انگشت

بررسی مفاهیم اولیه ثبت اثر انگشت

انواع اشکال خطوط پوستی و ویژگ یهاي آن

رگه و شیار

دلتا

قلب

تقسیم بندي تصاویر اثر انگشت

طبقات مختلف در اثر انگشتان

کمانی

کیسه اي

پیچی

نحوه طبقه بندي اثر انگشت به روش دستی

مرحله اول طبقه بندي

مرحله دوم طبقه بندي

مرحله سوم طبقه بندي

آشنایی با روش هاي مختلف شناسایی اثر انگشت

روش هاي ساختاري

روش هاي شبکه عصبی

روش هاي آماري

روش هاي تبدیلی

روش هاي ترکیبی

عملیات دیگر

اسامی برخی از شرکت هاي تولید کننده اسکنر هاي اثر انگشت

فصل سوم بررسی دو الگوریتم براي تشخیص هویت براساس اثر انگشت

شبکه عصبی فازي انعطاف پذیر براي شناسایی اثر انگشت

نرون هاي فازي Fuzzy Neurons, FNs

تعریف نرون فازي

لایه نخست

لایه دوم

لایه سوم

لایه چهارم

تغییر و بهینه سازي شبکه

افزودن طبقه پیشنهادي و طرح شبکه جدید 5 لایه

شناسایی ایمن اثر انگشت مبنی بر قطعه بندي پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم هاي

مرحلۀ شناسایی

مرحلۀ پیش از پردازش

مرحلۀ پردازش

مرحلۀ پس از پردازش

شناسایی اینترنتی اَمن


منابع و مراجع

[١] http://www.daysystem.ir

[٢] http://www.computernews.ir

[٣] http://irbiometric.ir

[۴] http://www.tebyan.net

[۵] http://www.daneshju.ir

[۶] http://www.hamkelasy.com

[٧] http://forum.patoghu.com

[٨] http://www.andishenovin.ir

٩] منهاج، محمدباقر، ( 1378 ) مبانی شبکه هاي عصبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ]

[١٠] Rumelhart D.E, McClelland J.L, (1986). “Parallel Distributed Processing: Exploration in the

Microstrl: ture of Cognition”, MIT Press, VOL.1: Foundations.

[١١] Lau C. Ed, “Natural Networks”, (1992). NJ.IEEE Press, Theoretical Foundations and Analysis

Piscataway.

[١٢] Fukumi M.Omatu S, Takeda, F, “Rotation, invariant neural pattern recognition system with

application to coin recognition”, IEEE Trans, Neural Network, vol.3, no.2, pp.272-279, Mar.1992

[١٣] Bezdek .J.C and Pal .S.K, Eds, “Fuzzy Models for Pattern recognition”. Piscataway, NJ.IEEE

Press,1992

[١۴] Hariri .M, “Using Neuro-Fuzzy systems in pattern recognition”, fifth conference on Intelligent

Systems 14-16 oct,2003. Mashhad.Iran

[١۵] Tomoda S., (1989). “A fuzzy neuron and is application to patted”, Proc 3nd, Fuzzy System

Associate Congress-Japan, pp30-38

[١۶] Kwan.H.K, Cai .Y, “A Fuzzy Neural Networks and it’s Application to Pattern Recognition”,

IEEE Trans.Fuzzy Systems, Auguset 1994, vol.2, no.3

[١٧] Nikhil R. Pal,Gautam K. Mandal and Eluri V.K., Comments on “Fuzzy Neural Network and it’s

Application to Pattern Recognition” IEEE Tran on fuzzy systems, August 1999 vol.7, No.4.

١٨ ] منهاج. محمدباقر، عزیززاده. حمید، طبقه بندي و تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی – فازي، مجله امیرکبیر س ال هشتم، ]

.205- شماره 21 ، ص 195

[١٩] A. K. Jain, A. Ross, & S. Pankanti, Fingerprint matching using minutiae and texture features,

Proc.International Conference on Image Processing (ICIP),Thessalonica, GR, 2001, 282-285.

[٢٠] D. Maio & Maltoni, Direct gray-scale minutiae detection in fingerprints, IEEE Transactions

on PAMI,19(1), 1997, 27-40.

[٢١] L. OGorman, Fingerprint verification, in Biometrics (Jain, A, K. Bolle, R. & Pantanti, S.:

Kluwer Acadenic Publishers, 1999).

[٢٢] T. Poon & P. Banerjee, Contemporary Optical Image Processing With Matlab, (Hardcover:

ElsevierScience Ltd, 2001).

[٢٣] R. Bracewell, Two-Dimensional Imaging, (Horton M., NJ: Prentice Hall, Upper Sandle

River, 1995).

[٢٤] M. Nixon, A. Aguado, Feature Extraction and Image Processing, (Butterworth Heineman,

GB:Newnes-Oxford, 2002).

[٢٥] R. Gonzales, R. Woods, Digital Image Processing, (Horton M., NJ: Prentice Hall, Upper

Sandle River ,2002).

[٢٦] M. Spiegel, Theory and Problems of VectorAnalysis, Schaum S., London: McGraw-Hill, 1974).

[٢٧] J. ORourke, Computational Geometry in C,(Spencer T., NY: Cambridge University Press,

1993).

[٢٨] J. ORourke, J. Chien, C. Olson, & T. Naddor, A new linear algorithm for intersecting convex

polygons,Comput. Graph. Image Proces. 19 (4), 1982, 384-391.

[٢٩] C. Calabrese, The Trouble with Biometrics, Login, 24(4), 1999, 56-61.

[٣٠] G. Hachez, F. Koeune, J.J. Quisquater, Biometrics, Access Control, Smart Cards: a Not So

Simple Combination, Proc. of the 4th Working Conference on Smart Card Research and Advanced

Applications (CARDIS 2000), Bristol, GB, 2000, 273-288.

[٣١] B. Schneier, Applied Cryptography, Protocols, Algorithms and Source Code in C, (2nd

Edition, 1996).

 

تعداد صفحات 96 صفحه 

فرمت فایل word

(کاملا استاندارد پایان نامه)

 

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

 

 

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

300,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 950 بار دسته بندی : تاريخ : 23 دسامبر 2013 به اشتراک بگذارید :